los imbatibles

#LQRP8J2

53 865

49 / 50

Buen rollo y a pasarlo bien. hay q estar activo. donar y participar en guerras. respeto a los compañeros. Clan para divertirse.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 865
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader ferinperson
Phạm vi chiến tích 4 227 – 5 919
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 425
Elder 11
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
juan
#2JUJGV822
13 5 919
2020-07-05 08:07:06
550
160
2
1
Leader
ferinperson
#8UGC9LP
13 5 855
2020-07-05 08:19:53
577
680
3
1
Elder
RUFIANcindynero
#LRJYUYP
13 5 838
2020-07-04 10:15:35
190
240
4 Elder
Orozco
#LCP2QUJL
13 5 821
2020-07-05 01:45:44
443
320
5 Elder
Thor Ete
#8L02Y8LC
13 5 701
2020-07-05 07:14:19
300
400
6 Elder
bobp
#802VLRGC9
13 5 617
2020-07-05 01:57:59
333
440
7
8
Destructor
#VC0LJ0PV
12 5 534
2020-07-05 07:58:31
108
160
8
1
can_sw17
#8L0LCJUG
12 5 525
2020-07-04 23:43:08
356
440
9
2
Elder
j1492
#YRJCL9Q9
13 5 509
2020-07-05 07:31:59
604
440
10
2
Elder
Thor Ibio
#8UP8UUCJ
12 5 431
2020-07-04 09:58:00
64
40
11
1
KaitorQcarla
#2GCV20JPR
12 5 409
2020-07-05 10:19:54
1
0
12
1
Co-leader
Matrix
#22YJCCUVU
13 5 394
2020-07-01 22:59:34
326
280
13
1
TMT
#J022GLVR
13 5 384
2020-07-05 01:08:57
0
0
14
2
Elder
Crazy Schelett
#22QR22LC0
12 5 384
2020-07-05 00:56:30
50
200
15
1
Elder
$$$Ernesthorr$$
#2RL92L8CJ
13 5 365
2020-07-05 10:59:40
690
594
16
3
Co-leader
Lord David 87
#2C2QL8CC
13 5 361
2020-07-04 22:33:36
194
320
17
1
juliosanclari
#2C9C9VG0
12 5 326
2020-07-05 10:13:12
120
470
18
1
daserfrass
#9RCGVR0Q
12 5 294
2020-07-05 01:07:31
292
251
19
2
Elder
Michael01
#JJYY0PVU
13 5 231
2020-07-05 11:10:10
762
520
20 the07arthur
#P0Y0LJVG
11 5 213
2020-07-05 09:09:38
220
160
21
7
Dani02
#P9YVJQJV
12 5 183
2020-07-05 09:34:54
134
120
22
3
Ángel yt
#P9YQJ2QG2
11 5 171
2020-07-05 08:16:39
470
360
23
1
jose
#YUQ8UVYVP
10 5 168
2020-06-24 21:23:56
0
0
24
1
Elder
choco
#9JC9JGRRP
12 5 155
2020-06-29 04:15:01
0
0
25 borja
#2JVRURUQ
12 5 147
2020-07-05 10:53:39
68
0
26 mr.cesyg
#88RC0LR0
11 5 139
2020-07-04 07:21:01
128
320
27 alainkoko
#PLPPJ9PV
12 5 134
2020-07-05 01:01:12
184
200
28
4
Alestico
#9R9VGQQRC
12 5 108
2020-07-05 09:36:17
368
470
29 HaroldTV_Ytube
#29LC8RCGL
11 5 027
2020-07-05 04:21:38
20
0
30
3
Iván
#PV9GLYQRU
11 5 005
2020-07-05 09:59:12
189
320
31 UPPERCUT
#YQ80VCGLR
10 4 989
2020-07-03 22:49:28
74
120
32
2
miticJaimehl112
#9VG282LY0
9 4 987
2020-07-04 22:04:49
340
200
33
1
Arturo 99
#2R8GUCUPQ
12 4 979
2020-07-01 07:46:28
54
0
34 RUBÉN
#9UQ8R22U0
10 4 964
2020-07-04 08:36:52
62
80
35 isaac
#9JJL99QJ
12 4 831
2020-06-30 17:31:13
54
0
36 durango
#22YCGJJQG
11 4 825
2020-06-19 11:57:28
0
0
37 ISAZA
#89CQPGQYP
10 4 761
2020-06-19 23:55:29
0
0
38 el bichoooo
#UQJQPG8G
10 4 685
2020-06-30 10:37:46
0
0
39 AlonsoPercu
#P00P2P2U
13 4 637
2020-06-23 10:24:58
0
0
40 kila
#PC90QR2P2
10 4 620
2020-06-24 12:13:05
0
0
41 ™ANIKILO™
#QYQ8RQ829
8 4 527
2020-06-26 23:33:15
0
0
42 Nora
#828UPG9L8
10 4 518
2020-06-23 11:38:03
0
0
43 medina
#9VUUCUURU
10 4 511
2020-07-03 13:04:53
18
0
44 Jhon1s
#GC8YU82G
12 4 460
2020-07-03 20:45:10
0
40
45 CARLOSDO
#L9YLYG8
12 4 435
2020-07-04 15:33:29
28
40
46
1
Dragos
#R0CQVP98
10 4 423
2020-07-04 20:49:13
0
0
47
1
Alvaro
#2YUU8GU20
13 4 402
2020-07-02 19:45:25
44
0
48
1
Co-leader
DANINDAV
#UYVRPLL
11 4 335
2020-06-07 20:24:17
0
0
49
1
julen
#2L0CVR9L
10 4 227
2020-07-01 12:13:52
10
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord