#Brainiacs

#LJ92PY

58 967

49 / 50

♦Deutscher Clan♦+250 Spenden pro Woche Pflicht ♦ aktive Member ♦ Bed.: 5,8k 🏆

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 58 967
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Ulti
Phạm vi chiến tích 5 221 – 6 292
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 677
Elder 16
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Ulti
#GGLRL0
13 6 292
2020-11-30 07:15:43
18
0
2 Elder
Tom2
#L8PYGQV0
13 6 259
2020-11-30 06:07:11
26
40
3
12
Co-leader
yog001
#VUR0VPLL
13 6 152
2020-11-29 22:47:30
0
0
4
1
Elder
Ch4oShUnTeR
#2J2YV0URP
13 6 082
2020-11-30 01:57:55
10
0
5 Elder
hexenzahnmagier
#2YL8YPP2C
13 6 059
2020-11-30 05:57:58
38
9
6
2
Elder
⚡Stracle⚡™️
#80L9Y9J
13 6 006
2020-11-30 06:57:31
20
40
7
6
RoadRunner
#220289RR8
13 6 003
2020-11-30 00:10:53
0
8
8
2
zabster
#82QPC2V02
13 5 997
2020-11-29 21:56:50
0
16
9
3
Elder
voltzz
#QL9QPVQ
13 5 992
2020-11-30 04:10:46
10
0
10
3
Elder
filmat
#2V0YQQJ8
13 5 987
2020-11-30 06:13:03
10
40
11
1
Co-leader
Huchting
#8PGLY2L98
13 5 949
2020-11-30 06:25:51
38
40
12
2
Elder
arc
#QQRLPL8C
13 5 905
2020-11-30 06:55:39
0
0
13
3
o0lli
#2LY98UVG0
13 5 904
2020-11-30 06:34:06
0
0
14
6
Elder
KePa
#2UG9RGV8U
13 5 898
2020-11-30 04:27:03
26
40
15
2
chrissl
#9YRJR98Q0
13 5 868
2020-11-30 05:54:48
0
0
16
5
Elder
アベッチ
#Q0V0R0UC
13 5 865
2020-11-30 07:29:21
24
20
17
1
Chopin
#2GY8L2JY0
13 5 830
2020-11-30 06:03:23
38
40
18
4
04limited
#9988QC9CU
13 5 810
2020-11-30 06:00:44
31
40
19
10
Elder
Fabinator
#2JUPL9CU9
13 5 807
2020-11-30 06:21:37
38
0
20 xifer
#P8PCU00CL
12 5 803
2020-11-30 05:40:14
0
0
21
2
RoyaleKev
#2QG82LLY
13 5 797
2020-11-29 09:19:05
0
0
22
24
冂O尺十H
#LPQ2QR2Y
13 5 772
2020-11-29 20:28:21
0
0
23
2
Elder
Krümel
#9V8QCLCY
13 5 757
2020-11-30 07:15:07
8
8
24 matos
#8R8LJY9LY
12 5 753
2020-11-30 06:43:20
20
40
25 Elder
Fabo
#8L99QPUQ
13 5 719
2020-11-30 07:17:56
0
0
26
8
CyubiiX
#UQVUVRY
13 5 702
2020-11-30 00:04:07
0
0
27
4
Elder
omegax
#PGP0CJ2G2
13 5 701
2020-11-28 14:12:05
0
0
28
3
leanah
#2LGQRG8Q
13 5 696
2020-11-30 03:59:39
48
40
29
3
codi06
#2Y2880UYC
12 5 646
2020-11-30 05:55:58
30
40
30
3
Optimus Prime
#9JULVCQ2
13 5 642
2020-11-29 15:27:13
0
0
31
7
Black
#VGQ988YY
13 5 624
2020-11-30 02:04:22
0
0
32
3
BiG SHRiMP
#P9LCLC8V0
13 5 620
2020-11-29 10:19:48
0
0
33
3
rayson
#9V2YJJP
12 5 613
2020-11-29 18:50:56
0
0
34
2
Elder
HolyGral
#8VQLR28L
13 5 605
2020-11-30 06:25:45
54
0
35
7
drizz
#8G28PRYV
13 5 604
2020-11-29 19:46:30
0
0
36
3
Ayham Syria ♠♣
#G0QV08CG
13 5 580
2020-11-29 19:54:24
0
0
37
2
NmCage
#PR2208L9
12 5 561
2020-11-28 18:08:00
0
0
38
2
Schnulli1997
#80JYGPPY
13 5 558
2020-11-29 13:03:34
0
0
39
5
chris
#RQULVGC9
13 5 540
2020-11-30 06:26:22
0
40
40 Elder
Chelsea
#LR2Q88C8
13 5 504
2020-11-29 23:03:49
0
16
41
4
sascha285
#2P9CPGL2P
13 5 501
2020-11-29 21:01:38
0
0
42
3
Emggblack
#2JR0U0JY
13 5 499
2020-11-30 07:25:59
64
40
43
1
schwarzerkrausa
#JGR9YRGL
13 5 492
2020-11-30 06:39:30
30
40
44
3
Dominik
#8LYYJCPQ
12 5 492
2020-11-29 22:59:31
0
0
45
4
Nova l Feiix
#2RGVRJLP
13 5 490
2020-11-28 19:03:34
0
0
46
3
Elder
burschi73
#8PYPYL9U
13 5 424
2020-11-30 01:55:16
18
0
47
2
spankman
#PR8CG89Y
13 5 413
2020-11-30 07:01:29
48
40
48 schmutzfink
#2J2RLR2LR
13 5 400
2020-11-29 21:01:58
0
0
49 poseidon
#PRJVQJ8RG
12 5 221
2020-11-30 06:37:54
30
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord