Tartine Volante

#LCP2CUP

46 557

49 / 50

clans posé.. on est pas la pour etre les meilleurs 😉👌👌😘

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 557
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Weedz
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 308
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 650
Elder 13
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Straywolf
#9YCU09JCC
13 5 308
2020-08-05 22:59:37
452
320
2 Elder
fanou
#9JLPUUC9U
13 5 174
2020-08-05 20:02:06
465
240
3 Co-leader
Herazalila
#90PUP82PL
13 5 031
2020-08-06 09:08:08
226
210
4
2
mike
#Q00YU882
12 4 937
2020-08-06 07:30:21
116
0
5
1
Co-leader
TiTo
#L0Y88CUJ
13 4 916
2020-08-06 03:44:11
329
320
6
1
Co-leader
MarIIne
#2989UGJQG
13 4 873
2020-08-06 03:38:22
68
320
7
3
lamsi92
#9JCUPRRPC
12 4 842
2020-08-05 20:29:20
260
200
8
3
Thierry
#9LV2U2YY
13 4 808
2020-08-06 02:54:42
390
320
9
2
Co-leader
Flo_WaY
#RY0JPL9U
13 4 806
2020-08-05 22:57:23
309
220
10
2
Elder
lolo
#2LVULRQ2P
13 4 792
2020-08-06 02:49:02
325
320
11
2
Co-leader
Soap
#GJ2C9QJR
13 4 784
2020-08-05 17:46:52
44
120
12 Elder
jeremie
#29RU0UJR9
13 4 744
2020-08-06 08:48:05
277
260
13 Mister Q
#22RRLPLJL
12 4 675
2020-08-05 07:58:53
54
80
14
7
cerise
#20Y922YJR
11 4 670
2020-08-05 19:30:58
24
0
15
1
Co-leader
caninours
#LJVC0YCY
13 4 663
2020-08-04 13:28:30
124
120
16
1
Leader
Weedz
#2UYJYJL0G
13 4 656
2020-08-04 15:26:08
10
80
17 Elder
Doud
#J2RJUPUQ
13 4 648
2020-08-05 22:49:59
265
160
18
2
Co-leader
Aizawa
#G82LVQUJ
12 4 611
2020-08-06 02:56:53
0
240
19
1
mano
#9LGC20Q8J
11 4 588
2020-08-05 21:34:56
52
160
20
1
Elder
sebb
#2CV0R8GP9
12 4 584
2020-08-05 05:50:10
40
80
21
1
Elder
Don-Vitony
#R9JP8PQP
12 4 581
2020-08-05 17:57:14
103
240
22 Evan
#2U2LP2UJ
10 4 529
2020-08-05 17:14:48
36
40
23
1
Lolol
#YJLLJQ9LV
10 4 375
2020-08-06 09:22:50
233
240
24 kahil
#LCQL929QU
10 4 304
2020-08-06 00:00:11
32
0
25
2
dundun1403
#PQ2UCGQ0J
10 4 294
2020-08-03 15:41:49
0
0
26
1
Chafik le dz
#Q2R8JVCPU
10 4 233
2020-08-05 07:56:50
0
0
27
1
hako69lyon
#YJ0P88CRQ
10 4 065
2020-08-06 06:04:47
96
200
28
1
Co-leader
supra-mout
#28JQRGVYU
10 4 006
2020-08-06 06:40:36
68
0
29
1
garhel
#Y8LPGJ88
12 4 005
2020-07-31 10:08:24
0
0
30
1
Elder
morgul
#YVUYU28P
12 4 005
2020-07-27 03:24:55
0
0
31
1
David redbull
#8GQ8QGRRV
11 4 005
2020-08-02 20:19:43
0
0
32
1
NeXXuS_Eagle
#YVYP0QY2
10 4 003
2020-07-13 13:36:21
0
0
33
1
EvilJoker
#2R9VULRGP
12 4 003
2020-08-03 07:00:47
18
40
34
1
El3kTriX
#2LYCQLQG
11 4 003
2020-08-02 11:58:14
0
0
35
1
totopoto-V_2
#YQ8QRJ0YL
11 4 003
2020-08-01 08:10:08
0
0
36
1
Elder
tēmp€ţė
#9G0L8QRY
12 4 003
2020-07-19 20:06:43
0
0
37
1
Jupiter
#88892R2UP
11 4 002
2020-07-12 18:19:45
0
0
38
1
Sacho Troll
#LLL029UP0
10 4 002
2020-07-26 15:02:14
0
0
39
1
Co-leader
Dõn Vainsyl
#2UUYCGU9
13 4 001
2020-05-13 12:30:41
0
0
40
1
Elder
zous68200
#Y8UGUGYUG
10 4 001
2020-07-08 17:21:18
0
0
41
1
Elder
Neptune
#98UJC0QPU
12 4 001
2020-06-24 02:02:31
0
0
42
1
tom
#PRGJPQC88
9 4 001
2020-08-01 10:50:20
0
0
43
1
Co-leader
Xen
#RV0YV0UQ
13 4 001
2020-05-17 06:46:15
0
0
44
1
Elder
Toryo
#92YJYCLC
13 4 001
2020-04-18 12:47:26
0
0
45
1
SugarCone
#PUQ0GJC2
12 4 001
2020-06-08 18:47:57
0
0
46
1
Elder
sooophie
#829VGC8JQ
11 4 001
2020-06-19 19:47:13
0
0
47
1
Dipoula
#9GCL20JG2
10 4 001
2020-07-12 11:08:18
0
0
48
1
Co-leader
mat
#28Y0VV0VV
11 4 001
2020-04-19 17:17:31
0
0
49
1
Co-leader
Val
#22RL8JCGR
10 4 001
2020-07-18 20:31:54
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord