Asgardians

#JGQR9LG

8 112

4 / 50

BV ao ❇CLÃ!!! "Avançar SEMPRE, Recuar JAMAIS". R: DOAR, TROCAR, COLETAR E BATALHAR... E ✅RESPEITO!!!📌7D OFF/OFENSAS⛔ #➡️🔝🌎

Nhận Vào Hội
Thành viên 4 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 8 112
Chiến Tích Cần Có 300
Clan Leader JJCLÁ
Phạm vi chiến tích 4 001 – 4 222
Thông tin hội
Vị trí Nam Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
JJCLÁ
#9CP2GYYVU
12 4 222
2020-09-29 20:07:32
0
0
2 Elder
Arthør
#PGJJU9V0V
10 4 003
2020-09-02 07:48:17
0
0
3 Elder
Julian Solo
#29URYL8J9
12 4 001
2020-02-02 20:11:13
0
0
4 Elder
Moon
#9G8L9VQJP
10 4 001
2019-07-24 18:25:09
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord