RoyalesVandal's

#J2J8Q9J

50 866

46 / 50

ATAQUEN Y DONEN! (((CADA SEMANA SERA EXPULSADO EL ULTIMO DE LA LISTA))) ☠️☠️☠️

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 866
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader ✏️STEEL-O-503✏️
Phạm vi chiến tích 4 007 – 5 842
Thông tin hội
Vị trí El Salvador
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 630
Elder 3
Co-leaders 20
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
RdrigoAlvarado
#20Q8CYCL
13 5 842
2020-10-01 12:54:20
359
240
2 Co-leader
Gochez
#92P8999L
13 5 765
2020-09-30 23:26:51
284
240
3 Co-leader
TheBigJoke
#PRR9J0JJ
13 5 710
2020-10-01 14:42:28
287
40
4 Co-leader
Saul
#99U8UVV9
13 5 563
2020-10-01 14:37:43
414
310
5 zarco
#9VCUGG0Q
12 5 501
2020-10-01 16:58:35
511
430
6 Elder
simpático
#YGQC0VUPP
11 5 371
2020-10-01 13:22:02
326
320
7
1
Co-leader
》G1r3D《
#2GPCGQPU
12 5 238
2020-09-30 17:04:34
60
120
8
1
willij27
#YQ2R0CPC2
11 5 221
2020-10-01 14:55:27
54
200
9 Co-leader
TiorinoLaRozca
#20C2L2PPG
12 5 175
2020-10-01 15:19:27
0
0
10 Co-leader
x-william-x
#2Q2QPQ298
12 5 175
2020-10-01 09:14:23
18
80
11 Co-leader
sr.TENEBROSO89
#90CQ22C2J
12 5 140
2020-10-01 14:51:09
52
0
12 ernestogarcia90
#9V020Q9YG
12 5 074
2020-10-01 03:34:31
58
160
13 Co-leader
carranza
#LYVCU2YR8
11 5 070
2020-10-01 17:09:18
94
120
14
1
Co-leader
David
#PL09PLQCQ
11 5 056
2020-10-01 07:50:42
18
0
15
1
SNEK!
#P9QPCGQRP
10 5 008
2020-10-01 17:23:47
4
320
16 KINDER
#2RRRLYC8J
11 4 994
2020-10-01 00:36:01
0
0
17 hector
#9RYUVQCRQ
11 4 957
2020-09-30 00:33:56
18
40
18 burro loco
#JLRG0VPG
12 4 956
2020-10-01 05:03:07
104
80
19 RAUL 008
#28GRG2QUP
12 4 954
2020-10-01 03:43:14
104
120
20 Co-leader
julio
#2P8QG9YQ
13 4 921
2020-09-29 15:22:45
58
40
21 sau
#LGGGPPR2R
10 4 911
2020-10-01 17:13:38
128
0
22 Co-leader
#CESCKES
#JRPL2JCQ
12 4 907
2020-09-27 18:07:23
0
0
23 apa1989
#2LL0R20LL
11 4 902
2020-10-01 17:17:51
0
0
24
1
Uchiha.Blood
#8GY0CJ8G9
11 4 855
2020-09-22 00:36:34
0
0
25
1
Joseph
#288908VR2
12 4 824
2020-09-29 05:47:20
18
50
26
1
Mariohuano
#8VQV2LYY9
10 4 786
2020-09-22 17:13:51
0
0
27
1
mundo
#LRLRRU299
9 4 778
2020-10-01 17:17:21
38
0
28
1
Leader
✏️STEEL-O-503✏️
#2PYJ02GPQ
12 4 770
2020-10-01 01:43:24
35
80
29
1
code pandorum
#8Y2JVC8LG
11 4 738
2020-09-23 22:58:28
0
0
30
1
Co-leader
naruto
#QQ8RG8YP
13 4 729
2020-09-30 19:37:00
112
120
31
1
Dayali
#LJ8JRJP0P
7 4 707
2020-10-01 17:23:12
0
120
32
1
laurita
#LY9VQUPQ
12 4 652
2020-09-24 20:52:26
0
0
33
1
Elder
Alan Two
#2CYV2280
12 4 642
2020-09-17 04:19:25
0
0
34
1
Co-leader
BeelZeBub 5o3
#G8VPPRV
12 4 630
2020-09-11 02:41:57
0
0
35
1
larrycañonga
#2C2RRVVCJ
12 4 591
2020-09-28 18:30:19
10
0
36
1
Co-leader
CHIEF SNYZ
#VGRRPU8
12 4 577
2020-10-01 05:34:30
136
40
37
1
DargoR
#P9RQPPRPY
10 4 569
2020-10-01 01:21:32
186
160
38
1
Elder
el_$alvaje_22
#9R9Q2229R
11 4 499
2020-09-24 18:29:54
0
0
39
1
Co-leader
hinata
#2VV99VP92
12 4 344
2020-10-01 08:08:46
40
80
40
1
Co-leader
Alonedostres
#8LGYYPRC
12 4 270
2020-07-22 20:50:05
0
0
41
1
WiLLo
#PYG9YLGY9
9 4 190
2020-10-01 14:32:03
104
120
42
1
KEVIN *~* ARIAS
#2J00QC9Q9
11 4 163
2020-09-29 14:11:39
0
0
43
1
Co-leader
SICKES
#Q2GUY02J
13 4 163
2020-09-17 03:41:19
0
0
44
1
Kate
#LRG2R08RV
9 4 117
2020-09-20 21:57:36
0
0
45
1
Co-leader
El Jonathan
#2J82QG20
12 4 024
2020-07-03 00:02:56
0
0
46
1
Co-leader
jh225th
#9Q89R2VY
12 4 007
2020-07-11 17:07:57
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord