team aecf

#CLV9R

45 440

43 / 50

soyez actifs : demandez et donnez des cartes et amenez des couronnes et de la bonne humeur !

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 440
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Ntilou
Phạm vi chiến tích 364 – 5 015
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 716
Elder 4
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Guybrush
#PGPPJP20
13 5 015
2020-06-02 19:59:12
40
200
2 Co-leader
Banana
#8P2GJJQV2
13 5 000
2020-06-02 09:20:43
28
80
3 Co-leader
GregM
#9LR209L98
13 4 987
2020-06-02 19:56:36
142
200
4
1
Elder
ricardo
#2LU8LCV9J
13 4 933
2020-06-02 20:13:44
268
160
5
1
Co-leader
Gorfith
#9PV092YY
13 4 921
2020-06-02 20:40:09
48
136
6
3
Mat'
#98CQCGR00
13 4 892
2020-06-02 20:39:45
196
160
7
1
DaZ
#RJCP0CV9
13 4 854
2020-06-02 19:59:19
110
200
8 Julius
#P2CQ0GUR
12 4 837
2020-06-02 20:36:35
208
160
9
2
EL-Padrino
#8P98JPR9Q
12 4 806
2020-06-01 21:21:46
10
40
10 Co-leader
Tboz
#9RJ0QULR2
13 4 732
2020-06-02 16:56:27
192
160
11
5
Elder
Spoooof60
#9V20RV8U
13 4 730
2020-06-02 21:16:24
162
0
12
2
Elder
jeus
#9CYLGPJ0G
12 4 729
2020-06-02 20:19:20
356
160
13
2
Sanjay
#8JCUR0YJ2
12 4 723
2020-06-02 15:15:24
105
120
14
1
Co-leader
fred
#2RG9Q00RQ
12 4 720
2020-06-02 18:22:49
79
80
15
4
Co-leader
PoWoL
#80RUGL9YP
13 4 707
2020-06-02 12:49:11
86
120
16
4
Leader
Ntilou
#2PC0Q22C
13 4 696
2020-06-02 19:18:20
144
160
17 Co-leader
Duff
#22208CC8
13 4 678
2020-06-02 20:30:54
58
40
18
3
usap
#PPCQJGCU
10 4 627
2020-06-02 20:14:27
20
40
19
1
Dieu85
#8LLV8YP9
11 4 611
2020-06-02 09:34:06
10
90
20
2
Co-leader
CapitaineSly
#22G8VUJV9
13 4 592
2020-06-02 21:15:11
20
80
21
2
Norman
#2GYGPUU
10 4 553
2020-06-01 22:19:36
0
0
22 Co-leader
Scorpio
#QP0YQG8Y
13 4 366
2020-06-02 17:32:04
94
0
23
3
Elder
Viking
#2R2PPPPR
13 4 329
2020-06-02 20:55:22
100
50
24
1
Carnage_-74
#QP09UGV2J
9 4 287
2020-06-02 16:13:22
0
0
25
1
Boris
#QPL2JV222
9 4 267
2020-06-02 15:52:09
88
80
26
5
Co-leader
Amudine
#2C9GC20G
12 4 171
2020-06-02 20:33:58
76
0
27
2
Mathis
#PJCGJ28J0
10 4 160
2020-06-01 14:46:13
28
40
28
1
rayan73
#9LRYR9UJ2
11 4 049
2020-05-30 13:57:26
0
0
29
1
Mazer_Balthazar
#YY90VCP0P
11 4 047
2020-05-23 12:43:14
0
0
30
1
findus
#2PPVUC8V
11 4 046
2020-05-12 20:34:44
0
0
31
1
Co-leader
cros
#YL22PP9L
13 4 036
2020-05-13 15:16:10
0
0
32 leroiduclash
#YYVPV09CU
9 4 018
2020-05-21 21:35:56
0
0
33 dead810
#PY000PVP
10 4 001
2020-03-21 13:56:58
0
0
34 PepinoPeps
#2PLQLPGC
10 4 001
2020-04-23 17:20:55
0
0
35 Farhah
#YRLU8UUG
9 4 001
2020-03-29 23:45:02
0
0
36 ines.702
#90JQYP0PG
11 4 001
2020-04-24 17:29:56
0
0
37 NicO_PfT
#8QU2QURC
13 4 001
2020-03-24 19:39:05
0
0
38 conqueror
#2PRR8LPR8
12 4 001
2020-06-02 16:12:38
48
160
39 nathom
#P8C22QUPQ
10 4 001
2020-04-06 07:34:35
0
0
40 Đấu trường 12 LeChtiGamer
#YQCPPRVC0
9 3 918
2020-04-04 12:03:24
0
0
41 Đấu trường 12 sandra
#9P2YUPUUL
10 3 670
2020-06-02 12:38:38
0
0
42 Đấu trường 8 Boris Love
#QLYVYPU99
5 2 403
2020-04-17 23:53:15
0
0
43 Đấu trường 2 bubzLPB
#LQLJCGQJ9
4 364
2020-03-27 11:02:55
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord