les loups noirs

#CLCG0CY

50 843

48 / 50

Fun👌-Cool😎-Sympas😁-Acitf🤓-Respect🛐-Obligation de donner💰et Absense de particpation à la guerre=dehors(Sauf excuse valable✅

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 843
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader heisenberg
Phạm vi chiến tích 3 784 – 5 555
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 680
Elder 10
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Elder
chosenone
#9VYR0VJJ8
12 5 555
2020-09-28 19:35:23
56
80
2
2
Leader
heisenberg
#2RUC2GV90
13 5 516
2020-09-30 14:18:58
0
0
3
2
issa
#90VVUUQCJ
12 5 497
2020-09-30 14:42:33
0
0
4
1
Elder
zairbadr
#8GJQCP00
13 5 479
2020-09-29 20:18:30
52
120
5 Co-leader
PATATRA
#22VP9U9VC
13 5 401
2020-09-30 14:53:36
48
10
6 Sam Flame
#8RUUG8P8R
13 5 375
2020-09-30 17:38:06
161
80
7
4
Co-leader
Cavadechirer
#QQV0VGP
13 5 210
2020-09-30 16:50:37
554
300
8 Elder
herve17
#2R8880U20
12 5 210
2020-09-30 16:53:44
48
0
9
2
arthemis
#8R2JJP22
13 5 189
2020-09-30 17:31:50
146
240
10
8
Shishiosiris
#9V8L0UVYG
12 5 184
2020-09-30 17:35:21
38
80
11
2
Elder
Gandalf lebouc
#C0J22CVU
13 5 184
2020-09-30 11:30:39
142
160
12
2
Elder
JB
#8QGVCVJV
13 5 182
2020-09-30 15:49:27
167
240
13 Elder
zack
#99222YUUG
13 5 153
2020-09-30 15:18:47
182
200
14
2
Elder
Paul
#8G28R0C0
13 5 135
2020-09-30 14:50:09
30
80
15 Apocalypse
#YGYUPG0GP
12 5 128
2020-09-30 17:11:35
204
240
16
1
nail.daroueche
#2QL90R00Q
12 5 108
2020-09-30 12:47:53
86
160
17
1
Co-leader
seb
#28CRQ0QCV
13 5 107
2020-09-29 18:49:31
8
40
18
4
Co-leader
tym
#QPP828VV
13 5 046
2020-09-30 17:01:02
274
200
19 ratelbreton
#8RVP22Y98
12 5 037
2020-09-30 13:40:38
0
0
20 Elder
gamer06220
#8P0UVV992
11 5 001
2020-09-30 13:21:41
166
200
21
3
david
#JP8QPCRJ
11 4 961
2020-09-30 14:52:58
36
40
22
1
tim
#RPRGYC99
12 4 961
2020-09-30 17:07:14
11
0
23
1
Elder
MR.Loupi
#2PGJLU8VY
11 4 953
2020-09-30 16:19:31
16
40
24
2
ray
#920RQQVYP
10 4 910
2020-09-30 17:05:43
96
10
25
2
christymackx
#2YJV09VJY
11 4 882
2020-09-30 11:42:21
338
240
26
1
shacha
#8P2RLP9LU
10 4 872
2020-09-30 15:13:15
0
0
27
2
captaindam17
#90CUL9JG
11 4 871
2020-09-22 07:37:46
0
0
28
1
adri
#8Y8V2CPCU
10 4 855
2020-09-30 10:01:12
241
200
29
1
Léa sylvi om
#8UPYGPG9C
11 4 835
2020-09-29 13:14:35
24
40
30 ihsan974
#2V9PRU8JG
10 4 816
2020-09-30 14:15:55
99
80
31 Elder
tym13
#8PU0Y9C8C
11 4 808
2020-09-28 17:10:40
20
40
32 legend
#PQVPR8UJU
11 4 804
2020-09-30 15:34:28
0
0
33
1
Loyde
#QJ8PQ9PGR
9 4 803
2020-09-30 14:15:06
327
160
34
1
Mat3467_2
#U0YCYUY2
10 4 738
2020-09-30 11:24:28
0
0
35 Shinsekai974
#PJ020908L
10 4 345
2020-09-25 07:22:33
0
0
36 VISSEUSE
#P08J98RQQ
9 4 322
2020-09-27 13:21:19
0
0
37 PRÉDATEUR
#9UV0RUGJU
10 4 300
2020-09-22 14:27:09
0
0
38 fox 2000
#YURVG2LC
9 4 227
2020-09-28 19:06:07
0
0
39 ludavinz
#2JU8LJC9
9 4 176
2020-09-27 17:44:56
0
0
40 chaï14
#PJ8QL8L90
10 4 108
2020-09-30 16:49:32
42
40
41 SuPreM_XRoInOxX
#Q8VJRUJ
11 4 074
2020-09-30 10:47:45
0
0
42 onzkaa_
#PVCVJ8VQU
10 4 038
2020-09-30 15:15:39
40
120
43 Nat le pro
#YRLY9VYL9
10 4 017
2020-09-30 13:07:36
8
120
44 capt10 rapha
#VP0L8GY
12 4 015
2020-09-30 11:50:32
0
40
45 OMGGGGGGGGGGGGG
#YGP98UL8R
10 4 002
2020-09-28 11:07:10
0
40
46 Đấu trường 12 gta 5
#CY02U0CR
9 3 872
2020-09-30 17:38:06
20
40
47
1
Đấu trường 12 jenesaitpasjoué
#8QRQQLUYP
10 3 868
2020-09-26 11:08:04
0
0
48
1
Đấu trường 12 Flooooooow
#YJPL2CPV8
9 3 784
2020-09-27 17:23:59
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord