Santos Diablos

#C92JUPV

52 960

42 / 50

💥 GENTE ACTIVA 💥 DONAR 💥 HACER BUENA RECOLECCION ******PLIR CON GUERRAS 💥 AUMENTAR COPAS DE MANERA CONTINUA 💥450 DONACIONES

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 960
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Angel Torres
Phạm vi chiến tích 4 291 – 5 948
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 330
Elder 27
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
brocolitow
#209RLC09C
13 5 948
2020-09-25 14:05:16
278
360
2 Co-leader
jesusProfePro
#2P9G08LQ2
13 5 945
2020-09-25 14:43:23
904
520
3 Elder
Aczino
#2CQRG0QY
13 5 746
2020-09-25 14:03:57
432
480
4
3
Elder
AlvaroKing
#P82GJJLY
13 5 651
2020-09-25 15:23:16
434
490
5
1
Elder
Nanis
#VUVQGLL
13 5 630
2020-09-25 15:13:44
251
0
6
3
Elder
Pablito Mix
#U2R9JUR2
13 5 578
2020-09-25 08:58:05
216
240
7
2
Leader
Angel Torres
#CUPP9GC
13 5 572
2020-09-25 15:19:13
389
400
8
2
Elder
GUN
#P8UV820V
13 5 551
2020-09-24 18:50:56
355
280
9
5
Elder
pollofrito
#2VRQ2J9JC
13 5 505
2020-09-25 06:54:11
222
240
10
2
A. Pinochet
#RYGL2RQQ
12 5 481
2020-09-25 04:05:03
223
0
11
1
Elder
Yunnuen Montes
#PVPQGV9R
13 5 461
2020-09-25 05:54:53
46
160
12
2
Elder
EdgardoHdzC
#8QPLJ8RQG
13 5 446
2020-09-25 02:07:37
202
240
13 DanyPhantom
#CQUJ99PL
12 5 405
2020-09-25 15:14:42
20
120
14
1
Elder
Luis Reyes Ü
#800VLLYYG
13 5 389
2020-09-25 12:38:37
10
160
15
4
Elder
Potrish96
#PPYQJ9LLC
12 5 366
2020-09-25 15:35:17
0
0
16 AlexGooti
#2UCR8P0QC
12 5 360
2020-09-23 17:42:56
62
160
17 Elder
orrante
#8YPQ898UG
13 5 331
2020-09-25 06:12:45
168
240
18
3
Elder
blackmen
#2QLCUVJUU
13 5 295
2020-09-25 11:19:33
442
360
19
1
Elder
sebastian
#8R829RRU0
11 5 295
2020-09-25 02:47:51
244
240
20
1
Elder
arse
#2VCJ8028P
13 5 292
2020-09-25 04:11:05
119
40
21
1
Elder
luiss
#28GLL00GR
13 5 291
2020-09-25 11:04:36
444
400
22 Elder
Lázaro
#CYY0UVLG
13 5 290
2020-09-25 14:08:30
38
80
23
1
aldair
#VUJLG9R2
12 5 248
2020-09-25 13:07:14
0
0
24
4
Elder
rocky11
#8UVGY0C99
13 5 245
2020-09-25 11:38:25
207
200
25 Elder
torracu
#2CJL0RLVY
11 5 232
2020-09-25 14:43:49
312
360
26
3
Elder
UGGaboLOL
#8LPJ2UGG
13 5 225
2020-09-25 01:58:29
208
280
27
1
Elder
Termitax
#28PYUVUP
13 5 130
2020-09-25 12:51:01
327
0
28
1
Edgar Chido
#9QQGYUR0
13 5 121
2020-09-24 22:54:06
381
360
29
1
SniperCoC
#22Y0VPRY
11 5 098
2020-09-24 20:39:53
162
160
30
1
Elder
VBDIVS
#88Q8J98PC
12 5 095
2020-09-22 18:59:08
30
80
31 ⚔️Alfredo⚔️
#CCRYCPVL
11 5 021
2020-09-25 08:57:26
28
280
32 Mafel
#CU0GQ8GY
11 4 934
2020-09-24 23:08:53
164
240
33
1
PuliRosalia
#Y2G99Q9Q9
10 4 911
2020-09-25 04:56:51
38
80
34
1
ferchis
#YYJ28GQ28
10 4 872
2020-09-22 16:36:30
67
40
35
3
Elder
fersalrev
#8GLYJ0PRC
11 4 731
2020-09-25 08:32:04
138
240
36 Elder
^^Dj S3Bas^^
#P92JYQVPV
11 4 677
2020-09-24 22:28:19
35
0
37
2
Elder
Ragnarök
#YVJ9RYRLP
10 4 653
2020-09-24 18:45:22
60
80
38
1
Elder
Steph BMV
#2RQ28QQGL
12 4 641
2020-09-25 01:33:03
80
0
39 chuyhdz
#YUQCC9CJP
10 4 618
2020-09-24 01:59:33
0
0
40 Elder
santiago
#LCJJ029P
13 4 617
2020-09-25 05:58:19
189
280
41 patZiGG
#Q0QJVLQ9C
11 4 343
2020-09-25 13:55:38
128
120
42 Isi
#2R9G9JQV
11 4 291
2020-09-25 15:20:07
26
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord