Dz.force

#9VVV0P8Q

46 552

41 / 50

مرحبا بكم معنا .عليك باحترام الخطوات التالية: الاحترام الدعم النشاط و المشاركة في حرب القبيلة الترقية تمنح ولا تطلب😉👍👌💪

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 552
Chiến Tích Cần Có 7 000
Clan Leader Aziz
Phạm vi chiến tích 3 222 – 5 320
Thông tin hội
Vị trí Algeria
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 160
Elder 2
Co-leaders 30
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
عبدو
#2YVR9R8PL
13 5 320
2020-08-15 08:27:34
502
0
2
3
Co-leader
يتنحاو قاع
#PVY2VYCUR
11 5 119
2020-08-15 16:16:30
262
290
3
1
Co-leader
mohamad gh
#PQL828CQ
12 5 089
2020-08-15 13:18:24
20
0
4 Co-leader
DanieL Chinoui
#P0UC8V2Y0
13 5 085
2020-08-15 14:23:46
515
330
5
2
Co-leader
taher
#9Q8LUVJ09
12 5 064
2020-08-15 12:14:11
371
470
6 Leader
Aziz
#8U8RYUUV0
13 5 007
2020-08-15 12:25:39
382
457
7 Co-leader
hamid
#P9YVCQ90G
11 4 998
2020-08-15 14:33:46
289
240
8 Co-leader
Abdou7
#LJVU0Q92V
11 4 978
2020-08-13 23:08:42
96
120
9 Co-leader
bra Ghr
#8YY20LYQV
12 4 968
2020-08-15 09:47:59
4
250
10 Co-leader
اشرف البعداني
#82U2Y88LG
11 4 924
2020-08-15 06:27:14
0
0
11 Co-leader
lyes kabyle
#P0CQJ09YV
11 4 917
2020-08-14 19:37:52
61
110
12
1
Co-leader
jhon wik
#PGV0U2PYU
11 4 830
2020-08-15 13:55:50
166
120
13
2
Co-leader
صياد
#PLC0VQYUJ
12 4 804
2020-08-15 15:47:04
0
60
14
2
Co-leader
MØNKŸ DÎ LÙFŸ
#9PYJL22PY
11 4 789
2020-08-15 13:06:16
86
160
15
1
Co-leader
worrior
#PG0C2GVVY
11 4 785
2020-08-12 19:11:33
44
40
16 Co-leader
fares
#9L2U8J29V
12 4 734
2020-08-08 12:18:41
0
0
17 Co-leader
mahdi
#9VG0LRL99
11 4 724
2020-08-10 15:54:35
86
40
18 Co-leader
vampire
#YPUQG8R2G
10 4 723
2020-08-14 07:35:03
44
200
19 Elder
عبد الحكيم
#8QYY9VYCY
10 4 687
2020-08-15 15:35:00
32
160
20
1
Co-leader
aziz
#LJQ9LYY0P
10 4 629
2020-08-14 10:25:30
112
120
21
1
الابريق
#89CJ0YC0U
10 4 550
2020-08-06 22:13:11
0
0
22
5
هارون
#YPGR9Y0LV
10 4 536
2020-08-15 10:13:14
38
30
23 Ridwan
#Y0CUPRJRP
10 4 515
2020-08-11 13:27:38
86
40
24 Co-leader
مجيد
#PG80LCPPR
10 4 423
2020-08-04 07:43:40
0
0
25 dibl3
#QRCRQGLY2
8 4 412
2020-08-09 09:32:17
0
0
26 Santi
#8Y9C0VLLJ
11 4 352
2020-08-09 19:04:50
0
0
27
1
قاهرهم
#LVUG8U8L8
9 4 322
2020-08-12 12:20:13
52
40
28
1
Elder
عبدالنور
#8R0RU9J8L
10 4 297
2020-08-15 13:02:16
37
0
29
1
Co-leader
Storia
#PP9VGUCG0
12 4 217
2020-08-14 10:34:35
197
200
30
1
Co-leader
Boy
#YYQY9PPY2
10 4 191
2020-08-11 21:46:08
132
80
31
1
Co-leader
D.C-26
#PC8JGR980
11 4 184
2020-08-13 14:44:56
186
120
32
1
Co-leader
AMINE THE BOSS
#8V29VRQ0R
10 4 096
2020-08-07 14:39:39
0
0
33
1
Co-leader
Merikhi 3
#PPV8UU892
11 4 001
2020-05-23 10:33:49
0
0
34
1
Riadh
#G0JVYYQ
10 4 001
2020-07-31 04:08:01
0
0
35
1
Co-leader
Merikhi 2
#PG9V0L0UQ
12 4 001
2020-07-09 00:51:55
0
0
36
1
Co-leader
merikhi
#PYY0RRGPY
12 4 001
2020-07-20 09:07:08
0
0
37
1
Co-leader
oussama
#PQP8PPL9Q
9 4 001
2020-05-23 19:28:59
0
0
38
1
عمار
#9RQ0RJCVJ
10 4 001
2020-07-12 20:19:28
0
0
39
1
Co-leader
Thé boss Mido
#P890PGUPV
10 4 001
2020-05-25 15:50:53
0
0
40
1
Co-leader
ezerdz
#Q2QPLPU0L
10 4 001
2020-06-24 16:08:07
0
0
41
1
Đấu trường 10 Co-leader
صياد
#G28YCY0R8
5 3 222
2020-08-05 23:13:28
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord