tunisia army 6

#9VRPCG2C

50 965

44 / 50

6th part of TUNISIA ARMY empire🇹🇳.rules📝: collections 3 parties! Ne ratez PAS le jour de guerre SVP! Dons > 300. Merci 😎

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 965
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader Bacèm
Phạm vi chiến tích 4 125 – 5 802
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 218
Elder 22
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
JAPPA
#PGRC82YV
13 5 802
2020-07-04 18:08:45
630
410
2 Co-leader
knight king
#PYRRP8PUU
12 5 559
2020-07-05 02:18:13
48
470
3 Elder
꧁༺ŠĎìĢ༻꧂︻┳一
#9PGGG808C
12 5 529
2020-07-05 06:56:48
808
580
4 Leader
Bacèm
#L0CUVVR9
12 5 465
2020-07-05 09:11:12
119
40
5 Co-leader
sfali1990
#PLCCG89JY
12 5 428
2020-07-03 09:47:19
56
40
6 Co-leader
€صدام €
#YY9V20UPU
12 5 392
2020-07-05 10:25:57
260
610
7
4
Co-leader
MOMO
#PR9V2G9GP
12 5 359
2020-07-04 22:25:53
112
200
8
1
Co-leader
BIG BOSS 7rouz
#8RCCJ9VQP
11 5 318
2020-07-04 22:09:49
52
240
9
1
Elder
slim
#PR2PGLCCP
10 5 277
2020-07-04 17:57:42
18
40
10
1
Elder
DASKY
#Y2C8JUCGY
11 5 267
2020-07-02 19:46:47
30
0
11
1
Co-leader
nino
#9U0P0Y28G
12 5 238
2020-07-05 07:31:03
428
430
12 Elder
moemen
#P8L89Y00V
11 5 215
2020-07-04 20:39:33
719
320
13
2
Elder
mouine
#L8VGYGL9V
10 5 176
2020-07-05 00:40:11
89
400
14
1
Co-leader
daly
#Y9V2RY0LR
11 5 164
2020-07-04 21:48:54
0
40
15
6
Elder
Alaa En king
#2UV9PR99R
10 5 082
2020-07-05 08:19:49
122
40
16
2
Elder
supra
#9RCUJYP08
10 5 070
2020-07-04 16:23:05
104
200
17
1
Elder
drissa
#PCL8Y000U
10 5 068
2020-07-05 10:13:37
440
120
18
2
Co-leader
baw
#2PYVJCR2Y
12 5 053
2020-07-05 06:40:42
638
370
19
1
Co-leader
F_Bleezy
#G0LY2JP0
11 5 035
2020-07-04 19:51:29
568
0
20
3
monta
#Q2CCG9VUU
10 5 033
2020-07-05 01:08:34
0
280
21
2
slim lc
#8VQ0UV9RV
10 5 021
2020-06-27 08:13:53
0
0
22 Elder
Lotfi ID
#9YC9YVC8Q
11 5 017
2020-07-05 04:56:09
282
400
23
1
Elder
ahmedteb
#LV0J2G2YV
10 5 004
2020-07-05 10:23:15
174
10
24
1
Elder
si zeby
#PGP0PG2QG
10 4 973
2020-07-04 20:31:51
3
240
25
2
Elder
scotty
#LPPPQY80Y
10 4 969
2020-07-05 08:10:31
496
500
26
1
Elder
salih
#L0V9LLVP
11 4 914
2020-07-05 08:25:12
0
0
27
2
Elder
riadh ghabewa
#YJJLUCQPV
10 4 907
2020-07-05 01:27:45
543
329
28
2
Elder
bibou
#J9VGC0UP
11 4 901
2020-07-05 10:18:25
274
40
29
1
Co-leader
mariow30
#PCVLUJ2L8
10 4 827
2020-07-05 06:29:22
40
20
30 nidhal
#8Q8LQGGC2
10 4 807
2020-07-02 12:04:55
18
40
31 COBRA
#880008RVC
10 4 778
2020-07-04 18:05:01
9
0
32 Elder
꧁༺DA3BOL༻꧂︻┳一
#L98PR2PY0
9 4 727
2020-07-04 23:16:56
51
80
33 kimo
#9822CRPU
12 4 697
2020-07-02 18:50:52
0
80
34 Elder
dhia.dh
#2RU08VYL9
11 4 686
2020-07-04 10:20:06
8
40
35 aziz fijk
#8P2RRP880
11 4 585
2020-06-27 18:11:20
0
0
36 السفاح
#LGRUPPU2J
10 4 559
2020-07-04 12:13:21
10
40
37 Elder
saif
#2G0QYPPU8
10 4 528
2020-07-04 16:04:23
117
240
38 joker
#2GQCQ00PQ
12 4 462
2020-07-05 10:24:40
30
50
39
1
Elder
mansour
#YRQRGQRGY
9 4 440
2020-07-04 15:31:30
0
160
40
1
Fifi
#Y2L8P2JVG
11 4 326
2020-07-02 13:47:55
24
40
41
1
Elder
aziz
#8J00280UG
10 4 324
2020-07-02 12:50:30
46
40
42 Elder
dali
#PYR828RPQ
12 4 191
2020-07-05 02:35:53
0
0
43
2
Dzik w Lesie
#8VQR0J8L0
10 4 160
2020-07-04 16:27:21
8
0
44
2
Elder
taher
#PQ08V9QGC
9 4 125
2020-07-04 19:51:22
36
80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord