CR INDO AZ

#9VQRUY

36 305

34 / 50

welcome all clashers. rajin donate bila mau diisiin requestnya. bila full join cr indo az #1. indo az re**i sejak coc 🙊

Clan Wars 2 stats coming soon, stay tuned!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord