INDOMÁVEIS

#9U2R8PCY

41 134

28 / 50

⚔️09/09/2018⚔️Respeito e doações obrigatórios! Colheita -> guerra, inactividade -> expulsão! 🇵🇹 Twitter -> @indomaveisCR

Nhận Vào Hội
Thành viên 28 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 41 134
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader kEnsEi
Phạm vi chiến tích 4 015 – 5 424
Thông tin hội
Vị trí Bồ Đào Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 810
Elder 10
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Tiago
#2C2U0UG2G
12 5 424
2020-08-10 21:03:11
18
40
2 Elder
Fith
#89RJYVY0C
11 5 080
2020-08-10 20:56:19
76
70
3
2
Co-leader
PT_BangBang
#P0YUYYRY
12 5 045
2020-08-10 19:39:23
0
0
4
1
Co-leader
César
#9PRYYRL08
13 5 015
2020-08-10 19:21:16
28
40
5
1
Co-leader
Queen M
#UYCRQCYU
13 4 993
2020-08-10 20:20:20
80
80
6
1
Leader
kEnsEi
#2VQ02Q89G
13 4 935
2020-08-10 21:23:48
90
40
7
1
Co-leader
DiasRoyal
#89UYPGJRG
12 4 901
2020-08-10 21:36:23
10
0
8
4
Elder
GONÇALO
#2QC0CQV2G
12 4 871
2020-08-10 20:37:44
54
40
9
1
Co-leader
¥Dragon Force ¥
#U89P0J8C
13 4 862
2020-08-10 19:00:45
30
0
10
3
Co-leader
bruno
#YY99QRYJJ
11 4 842
2020-08-10 19:17:54
68
40
11
2
Co-leader
✌AKIRO'✌
#8GRJGLY9
12 4 837
2020-08-10 00:11:23
20
40
12
2
Elder
peu
#2UL0Y9G80
11 4 815
2020-08-10 13:13:23
30
60
13
2
Kura (14)
#Y9GPC0CQ
12 4 797
2020-08-09 23:37:40
0
40
14 Elder
BrunoSantana
#2PQR88V29
11 4 781
2020-08-10 20:37:54
40
40
15
2
Elder
Jonymaia
#28VPJV90G
11 4 774
2020-08-10 13:26:51
0
0
16
1
p.fixe3
#2UL2290G9
10 4 769
2020-08-09 18:55:17
0
0
17
1
Elder
黑气球
#9VCQUCYP2
11 4 745
2020-08-10 15:06:34
18
40
18 Elder
Nelson146
#L2JU8P9Q0
11 4 738
2020-08-09 21:18:15
0
0
19 canyon
#2GLYRVYJR
11 4 719
2020-08-10 20:31:54
18
40
20
1
Co-leader
Hector
#9GURL9VUU
12 4 672
2020-08-10 18:34:19
106
80
21
1
sikc
#LG0VPQUYP
9 4 654
2020-08-10 15:38:26
0
0
22 miguel
#99J9G8J9
12 4 648
2020-08-08 23:43:05
0
0
23 Elder
Gregory
#PJ2900P92
11 4 604
2020-08-10 15:49:28
94
80
24
1
o impenetrável
#2PYVVY08R
10 4 539
2020-08-10 14:59:10
30
40
25
1
Elder
G.D
#2GCGGP9U0
12 4 518
2020-08-07 10:26:52
0
0
26 GabiPN904
#8YR9QCYCR
11 4 409
2020-08-03 10:44:53
0
0
27 Elder
kartwxo
#8PJC9V800
12 4 018
2020-08-02 14:27:23
0
0
28 Co-leader
luffy69
#2VRU2QQL9
12 4 015
2020-07-29 02:11:08
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord