INDOMÁVEIS

#9U2R8PCY

43 567

30 / 50

⚔️09/09/2018⚔️Respeito e doações obrigatórios! Colheita -> guerra, inactividade -> expulsão! 🇵🇹 Twitter -> @indomaveisCR

Nhận Vào Hội
Thành viên 30 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 567
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader kEnsEi
Phạm vi chiến tích 4 443 – 5 478
Thông tin hội
Vị trí Bồ Đào Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 261
Elder 9
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
luffy69
#2VRU2QQL9
12 5 478
2020-09-18 18:27:44
189
152
2
1
Elder
Marcinho®
#8UPJ9YGG2
12 5 314
2020-09-18 22:24:34
0
0
3
1
Co-leader
DiasRoyal
#89UYPGJRG
12 5 261
2020-09-18 07:59:23
116
160
4
2
Co-leader
PT_BangBang
#P0YUYYRY
12 5 259
2020-09-19 12:10:47
64
153
5 Co-leader
¥Dragon Force ¥
#U89P0J8C
13 5 237
2020-09-18 19:39:33
333
0
6
2
Co-leader
Tiago
#2C2U0UG2G
12 5 222
2020-09-18 21:33:26
148
400
7
2
Co-leader
Hector
#9GURL9VUU
13 5 079
2020-09-19 11:42:34
722
570
8 Leader
kEnsEi
#2VQ02Q89G
13 5 031
2020-09-19 11:15:39
351
392
9
2
Co-leader
Queen M
#UYCRQCYU
13 4 967
2020-09-19 12:00:39
588
432
10
2
filipe2
#2Y8LYPGC
11 4 952
2020-09-18 23:44:51
186
140
11
1
Elder
GONÇALO
#2QC0CQV2G
12 4 949
2020-09-18 23:52:21
286
400
12
1
Elder
Jonymaia
#28VPJV90G
11 4 927
2020-09-18 09:41:36
30
0
13 Elder
黑气球
#9VCQUCYP2
12 4 918
2020-09-13 07:37:19
0
0
14 BossPT
#YQY9PQ0V
13 4 882
2020-09-18 15:53:05
74
80
15 BrunoSantana
#2PQR88V29
11 4 862
2020-09-15 22:19:47
136
120
16
13
casado
#UP9PGUQ2
13 4 858
2020-09-19 11:29:09
65
90
17
1
Elder
canyon
#2GLYRVYJR
11 4 857
2020-09-18 20:21:24
13
40
18
1
Elder
Nelson146
#L2JU8P9Q0
11 4 768
2020-09-19 11:47:48
0
70
19 Co-leader
bruno
#YY99QRYJJ
11 4 762
2020-09-19 08:17:19
242
232
20
2
Co-leader
César
#9PRYYRL08
13 4 759
2020-09-19 11:07:18
126
390
21
2
Elder
jójő
#8U2YPGGLL
11 4 740
2020-09-18 22:44:48
0
40
22 Marta
#8G288C082
10 4 718
2020-09-18 14:51:07
23
0
23
3
Elder
Gregory
#PJ2900P92
11 4 709
2020-09-16 00:59:17
10
40
24
3
jdpinheiro
#2G90GJGCL
10 4 699
2020-09-17 22:15:46
28
40
25
1
Cyka Nuggets
#9QU8R0VC
10 4 648
2020-09-19 12:44:49
188
80
26
1
Co-leader
✌AKIRO'✌
#8GRJGLY9
12 4 602
2020-09-12 22:27:42
0
0
27
1
Elder
Fith
#89RJYVY0C
12 4 576
2020-09-17 21:29:56
0
0
28 Dudi
#UP20YUG
10 4 561
2020-09-19 11:55:53
185
120
29
2
sikc
#LG0VPQUYP
9 4 499
2020-09-19 10:29:42
0
0
30 Pedro96
#RLGQY2LL
10 4 443
2020-09-14 18:09:35
30
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord