Snowden

#9RQGRG90

62 577

49 / 50

✔️mínimo +80 victorias de guerra *No colideres ✔️5300 copas mínimo ✔️ser activos y donadores ☢️Buscamos el top///🐑

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 62 577
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader SwN-Alexander
Phạm vi chiến tích 5 487 – 7 392
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 134
Elder 10
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
SwN-Alexander
#90G028UQU
13 7 392
2020-03-31 07:57:38
40
120
2 Co-leader
DarkSnowden
#8J9YG20VJ
13 7 035
2020-03-31 09:18:38
30
120
3 Tony
#8UGPQ2GPL
13 6 703
2020-03-31 09:04:55
50
60
4
1
Co-leader
Chap
#82QLG8GC2
13 6 619
2020-03-31 03:56:10
174
120
5 Elder
SKT T1 June
#9880JYPYY
13 6 488
2020-03-31 07:40:52
154
120
6 Co-leader
SwN I Emir
#9L8J0JVUP
12 6 445
2020-03-31 07:46:05
10
120
7
1
Co-leader
Alexander
#8VCVCGG02
12 6 428
2020-03-31 08:38:42
0
120
8
1
Co-leader
JORDAN
#2LY2C02CL
13 6 368
2020-03-31 03:06:31
0
110
9
1
Elder
george007
#8G2Y2P8L
13 6 303
2020-03-30 23:15:22
192
120
10
1
UrielDeUrieles
#8GP2PRY
13 6 291
2020-03-31 00:01:41
232
120
11 Elder
deste ag
#90R02UJRJ
13 6 086
2020-03-31 05:51:54
20
120
12
1
ElPapuPro>:v
#QU2RC90Y
12 6 057
2020-03-31 09:54:14
48
40
13
1
Slow-Burn
#9YPP9R2V2
12 6 050
2020-03-31 04:48:01
184
120
14 =) ALEX °_°
#928JRGQUY
12 6 033
2020-03-31 04:42:15
36
120
15
6
Elder
EmixX
#P8YCPUVQ2
12 6 031
2020-03-31 05:31:15
302
120
16
10
Co-leader
AEGØИ
#2JP88G2UY
13 6 027
2020-03-31 06:37:17
116
160
17
2
[~J.E.S.U.S~]
#GQ8Y8VG
13 6 026
2020-03-31 01:29:35
52
80
18
2
<★Gama Flor3z★>
#899RQC9QR
13 6 020
2020-03-24 21:13:07
0
0
19
2
D*N*L
#L8P02VLY
12 6 016
2020-03-31 04:29:18
54
40
20
3
Co-leader
DarkSnowden
#9P9CVQCJ8
11 6 016
2020-03-31 10:08:19
10
90
21
3
maddog
#8P9L2J28C
13 6 014
2020-03-31 08:36:03
96
150
22
3
$XD$
#88UQ0LVCC
12 6 003
2020-03-31 07:32:34
0
0
23
3
Lambda
#8UYGVJPUJ
13 5 980
2020-03-31 01:53:28
46
40
24
2
Co-leader
KINGSMAN™
#9Y99QVRJ2
13 5 972
2020-03-31 07:42:18
260
120
25
1
Elder
sinai
#200CY0YQ
13 5 950
2020-03-30 22:08:24
79
80
26
1
Elder
ab2102
#U00GLPYU
13 5 936
2020-03-31 04:26:32
294
160
27 JARP
#2G09QLGJL
13 5 935
2020-03-31 09:01:39
168
150
28
1
Elder
XxEvaxX
#2JYG8R2J2
13 5 907
2020-03-31 01:50:51
78
112
29
1
Brigon Jr.
#9G2JYYCY
13 5 904
2020-03-31 04:17:55
18
80
30
2
Heisenberg
#P99GGL2YU
12 5 898
2020-03-31 07:02:21
86
120
31 Elder
Christopher Hor
#29RJL20GP
12 5 874
2020-03-30 15:10:17
48
0
32 Ricardom
#8PJL8UGQQ
13 5 857
2020-03-29 17:39:05
0
0
33
6
amapola
#22JV9VJG0
13 5 856
2020-03-30 19:09:13
10
40
34
1
ČᗛƦĹĬŊℌƟṨ
#2RVVCV8QG
12 5 842
2020-03-31 02:58:49
111
40
35
11
Elder
Tauros
#8Q22QG2RV
12 5 841
2020-03-31 04:04:29
0
80
36
1
80FANTOCHE08
#98YQRPG8V
12 5 840
2020-03-31 06:48:42
322
152
37
3
oscar lara
#88LJP8LUY
12 5 828
2020-03-31 05:07:51
0
80
38
5
RobFlo_YT
#2JUR9R28
13 5 775
2020-03-31 04:16:20
88
80
39
3
Rauf
#P8URYUU8G
12 5 742
2020-03-31 07:25:24
18
0
40 aspharr
#2L0VGU2VL
12 5 729
2020-03-31 04:18:30
30
70
41
3
Alejandro
#8VVCCVGRJ
12 5 715
2020-03-31 02:56:53
142
120
42
1
GHOST
#LRPPVGV8
13 5 680
2020-03-27 23:55:14
0
0
43 Co-leader
SWN-SAM
#PPC2V0UR2
12 5 627
2020-03-29 21:46:48
0
0
44 brayan Walker
#8L980JLV9
13 5 615
2020-03-30 23:23:51
216
120
45 crisKH:)
#2PY0UPG2Q
12 5 600
2020-03-30 17:06:11
0
0
46
1
HarDyDx
#PJ282UC0
12 5 597
2020-03-31 01:36:18
18
40
47
5
king DLC
#9C92YR092
12 5 595
2020-03-31 06:17:19
20
120
48 Santimexlol
#2J2VJRC0V
11 5 503
2020-03-31 04:55:22
32
0
49
1
Elder
tio Meyo
#8RPVGG2P9
13 5 487
2020-03-30 22:47:20
10
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord