17SHOTSMOKE28

#9RPQG2U

28 340

26 / 50

50% YING 50% YANG

Nhận Vào Hội
Thành viên 26 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 28 340
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader ziqbront
Phạm vi chiến tích 572 – 5 034
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 46
Elder 5
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
ziqbront
#2PP9CLPQJ
12 5 034
2020-04-09 06:54:58
20
16
2 Co-leader
zufrybee
#280CQR0C2
10 4 690
2020-04-06 14:17:02
0
0
3 Elder
GunDutttBamBam
#82G8QJ0P
12 4 649
2020-04-06 16:18:46
0
10
4 Dimas1800
#8RY8UUR2
11 4 520
2020-03-26 10:39:58
0
0
5 Co-leader
benna187
#JRRGJJUP
10 4 001
2018-12-04 12:56:54
0
0
6 Đấu trường 12 Co-leader
lippersink
#QU8RPGY9
10 3 829
2018-05-21 12:24:45
0
0
7 Đấu trường 12 wild_eep
#22GC8VPV
9 3 660
2020-04-08 09:43:17
26
20
8 Đấu trường 11 husssywho
#Q9QQP990
10 3 511
2018-10-29 12:17:49
0
0
9 Đấu trường 11 Co-leader
asyrafanor
#9R0RRLV0
10 3 506
2018-04-19 18:20:33
0
0
10 Đấu trường 11 Co-leader
Zufrybee
#LRQPLLCY
7 3 316
2020-03-29 17:05:11
0
0
11 Đấu trường 11 Elder
Papoi
#2Y8Q9RYJ0
10 3 304
2019-05-13 07:39:02
0
0
12 Đấu trường 10 Motma
#CQ8LVG8U
10 3 205
2017-10-12 20:24:27
0
0
13 Đấu trường 10 Dimas1800
#P9QYYQ08U
8 3 175
2018-10-12 07:07:12
0
0
14 Đấu trường 8 yahweh
#8YPRYCUV
10 2 832
2016-10-21 10:58:12
0
0
15 Đấu trường 9 Arep
#8LCLPC9C
10 2 763
2018-08-16 17:31:59
0
0
16 Đấu trường 9 Elder
Supa Hot Fire
#9QCG9PC0
10 2 734
2018-02-17 22:04:22
0
0
17 Đấu trường 7 Co-leader
hasif
#8L09R9JR
8 2 471
2016-06-13 03:44:04
0
0
18 Đấu trường 8 adzeem
#2YJU8YUUR
8 2 425
2017-07-04 16:18:30
0
0
19 Đấu trường 8 Elder
paranela
#G99V8UP9
9 2 381
2017-09-18 12:52:36
0
0
20 Đấu trường 8 Co-leader
StanLee
#2P8LV2LC
9 2 310
2016-10-15 14:43:29
0
0
21 Đấu trường 7 Elder
Ammar
#98VYL8RV
9 2 100
2017-08-19 13:04:56
0
0
22 Đấu trường 7 Co-leader
nikeky
#PQ0JG29LV
8 2 095
2019-04-19 12:35:03
0
0
23 Đấu trường 7 Cipcop
#8LV9Y0GG
8 1 976
2017-07-24 14:22:43
0
0
24 Đấu trường 5 syeezzy
#2GYVUQRVU
6 1 503
2017-06-11 14:27:11
0
0
25 Đấu trường 3 Don$hadow$
#9VJGYVJUU
4 841
2018-11-01 22:31:09
0
0
26 Đấu trường 2 ANTRAX
#9CGLYGJV8
3 572
2018-10-02 18:36:03
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord