Cru2.bo 2.0

#9RL2U0GR

49 767

50 / 50

Todos son bienvenidos a este clan, requisitos minimos por semana: 100 donaciones y participacion en las guerras. 🇧🇴🇧🇴💪🏾🍻

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 767
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader EspumaRodriguez
Phạm vi chiến tích 4 306 – 5 352
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 458
Elder 16
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Shazam!
#2C8JJLCQ
13 5 352
2020-08-11 03:59:53
170
80
2
3
Co-leader
Luis
#22G2URYUG
13 5 312
2020-08-10 17:44:57
88
80
3
1
Co-leader
kaos
#8VYC2JGL
13 5 296
2020-08-11 02:16:07
238
0
4 Co-leader
Kikin
#2JUCGLRV
13 5 283
2020-08-11 04:03:07
197
100
5
2
Co-leader
ARIEL
#8R099C29G
12 5 245
2020-08-11 03:24:30
47
80
6 Co-leader
pianisimo
#PQYGQVGJ
13 5 126
2020-08-09 19:58:11
0
0
7 Co-leader
Berni
#22U22YY9
13 5 110
2020-08-11 00:20:19
121
120
8
2
Elder
AssAssiN
#YY8V99YC
13 5 081
2020-08-11 05:56:33
0
0
9
1
Co-leader
Juanki
#R09J99V
13 5 063
2020-08-11 04:15:29
82
100
10
1
noza89 MasteR
#2YC20L2Y
12 5 015
2020-08-11 03:01:33
10
40
11 Elder
LOGAN
#88G2JCGCQ
11 4 960
2020-08-11 05:27:43
130
120
12
8
Co-leader
yiejjoennus-h
#9J8J00VJ
13 4 958
2020-08-11 03:40:01
116
80
13
1
Co-leader
franchute
#982PG8CC
13 4 946
2020-08-11 01:03:18
0
0
14
2
Co-leader
Japo
#QLY9QUY9
13 4 943
2020-08-10 02:10:57
40
40
15 Leo
#8CRCQ9QJ
11 4 904
2020-08-10 17:32:43
20
0
16
3
Leader
EspumaRodriguez
#G8YVGRUQ
13 4 888
2020-08-11 01:44:59
82
80
17 el mas capo
#889G8QLUQ
12 4 863
2020-08-10 16:29:45
0
0
18
5
Timar
#YL8JRRGUP
11 4 848
2020-08-11 05:02:10
0
0
19
3
✔ZEUS✔
#2YCLG8GRR
11 4 848
2020-08-09 00:12:57
0
0
20
2
Co-leader
nicky_To
#JQ8PYUR8
13 4 839
2020-08-11 01:46:02
38
50
21
2
wil
#Q9VJ828YQ
10 4 802
2020-08-11 02:16:59
28
80
22
12
Cristian V
#8LVCPPCUY
11 4 786
2020-08-10 23:28:19
28
40
23
2
Elder
Dmlo
#YGU9Y0YP
12 4 755
2020-08-11 01:02:24
0
0
24
2
Elder
cr
#YVCPLJCLQ
10 4 749
2020-08-11 05:57:48
70
120
25
1
Os¢a® ¶ §¥
#YLG292U9Q
11 4 739
2020-08-11 04:02:04
10
80
26 titi
#VQYVY8CQ
10 4 696
2020-08-11 05:57:07
0
40
27
2
José Armando
#9CUCUYVC2
10 4 682
2020-08-10 19:59:25
0
80
28
4
Elder
el pro
#92VQJQPG2
10 4 674
2020-08-11 02:54:47
138
120
29
6
Elder
☠☣ᴶ‧ᴬTEOᴶ‧ᴬ☣☠
#LCCR8JQL9
10 4 656
2020-08-11 05:33:25
34
48
30
3
Elder
R0BERT0⁶⁶⁶
#LJPQ9JQPV
10 4 649
2020-08-10 13:37:42
10
40
31
3
BiOmEn
#82PQCCCQP
12 4 646
2020-08-11 03:27:05
20
80
32
3
jhonaleo
#PCLPPQCG
11 4 629
2020-08-10 22:40:53
32
80
33
3
caleb
#L2UG0JRGL
9 4 623
2020-08-10 22:28:50
49
40
34
3
Elder
shuriken62
#LY8YRCU8V
10 4 621
2020-08-10 22:59:45
69
40
35
1
dantico
#YCVLCVR92
9 4 608
2020-08-10 22:10:01
36
0
36
3
Elder
xXplaygamerXx
#Q82YQYQ2Q
9 4 607
2020-08-10 01:44:40
38
0
37
7
[email protected]€£¥
#LPVRY8RQU
10 4 603
2020-08-11 00:25:56
66
0
38
1
Elder
TURKKO
#YJ0Q9C9UJ
10 4 575
2020-08-10 17:14:44
0
0
39
4
Elder
shalom
#YPYPU9Q0P
11 4 561
2020-08-11 02:18:04
83
120
40
2
Elder
Manuel :v
#LGQJYJCCC
9 4 560
2020-08-11 02:44:05
28
80
41
3
Elder
yeison
#QQRUYVJJ9
9 4 559
2020-08-11 03:12:50
18
80
42
3
Elder
PABLO
#82LRQUP8R
10 4 543
2020-08-07 14:36:24
0
0
43
3
miguel el pro
#9Y2VJ0LU
12 4 541
2020-08-09 17:16:25
0
0
44
3
Elder
danielito
#9RG0RJJPU
10 4 538
2020-08-11 03:11:52
96
80
45 Elder
JoséAndrés23
#YVL8GU8UC
10 4 460
2020-08-11 05:04:57
186
120
46 JHONATAN
#QULQJVPRY
8 4 367
2020-08-10 18:07:04
0
80
47 LEØNSANGUIENTO
#2UVY020UC
10 4 356
2020-08-11 00:24:52
0
0
48 MATIAS
#P2JRG2JPR
10 4 341
2020-08-08 00:20:18
0
0
49 pxndxL.
#YR988QUUV
9 4 337
2020-08-10 09:30:42
40
40
50 maurimen
#2RJPLGUQ9
11 4 306
2020-08-09 22:46:04
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord