Lafayete.tn

#9Q2LLYGR

48 671

46 / 50

clan tunisien awled bled pur dont et participer aux préparation du guerre et jour de guerre obligatoire tfout 1 mois inactif by

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 671
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader meher
Phạm vi chiến tích 4 029 – 5 379
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 264
Elder 7
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
meher
#9YPPY0UC9
13 5 379
2020-09-25 15:43:20
458
290
2 deathyear
#2GYGYLRY8
12 5 186
2020-09-24 23:09:53
108
40
3
1
kyranis
#U9LGUY28
13 5 077
2020-09-25 13:01:56
389
200
4
1
yahya
#LJG9QUP9
10 5 030
2020-09-25 14:19:19
0
0
5
1
اشرف الليثي
#92VV202PR
11 5 026
2020-09-25 12:41:09
0
0
6
3
Omar
#8Q08CQ2GY
11 5 024
2020-09-25 15:09:50
0
0
7
10
rsassi
#PVLUYVCRR
10 5 010
2020-09-25 14:40:41
0
0
8
2
Elder
nibrasse
#2VRLJG889
12 4 980
2020-09-23 16:29:51
141
120
9
2
Elder
jachaa
#9LVGLVLRQ
11 4 980
2020-09-23 22:08:52
152
120
10
2
Co-leader
faress
#2PVRR2LR
13 4 976
2020-09-13 12:31:19
0
0
11
4
Co-leader
Maldini
#PVVRQ28UR
11 4 975
2020-09-25 16:23:49
252
370
12
3
bartvbbbchhhbjj
#2QRCJCRLR
11 4 971
2020-09-25 14:56:52
54
300
13 MenichTarhoun01
#888L8R2C
11 4 966
2020-09-25 14:32:14
0
0
14
1
platinuim
#8RVPJY98
10 4 957
2020-09-25 15:18:36
10
80
15
1
The one
#29CL9GPUY
12 4 954
2020-09-24 18:33:45
0
160
16
8
achraf
#P8PLCGGPL
11 4 951
2020-09-25 11:42:36
0
0
17
1
Djess93
#YLUJGGVPY
10 4 918
2020-09-23 20:43:23
0
160
18
1
Hamzaa
#9UG8L2PYQ
11 4 911
2020-09-22 18:37:34
0
40
19
1
yassine
#92VC2LJCU
11 4 902
2020-09-25 12:08:06
0
0
20
1
SAYARINO
#R8YJCLCY
12 4 895
2020-09-20 14:54:53
0
0
21
5
Elder
fadhlaoui
#YC2QCGL9U
10 4 876
2020-09-25 14:29:01
342
190
22
1
Bibo
#PUPPRP8U9
11 4 867
2020-09-20 21:12:34
0
30
23
1
Elder
aminenait123
#RG9URCYY
10 4 859
2020-09-25 16:26:27
296
170
24
2
khalil
#820PYU2LR
11 4 848
2020-09-25 14:12:25
0
0
25 ilyes
#9GCYRRCRP
11 4 822
2020-09-23 14:58:57
0
0
26
4
loumi
#YPL0GL0UC
10 4 821
2020-09-25 11:33:23
0
40
27
4
Mar Cos
#LJ0Y8P0CV
9 4 802
2020-09-25 10:40:12
278
280
28
6
hamouda
#L8PPGG0PJ
10 4 801
2020-09-25 16:16:37
71
40
29
3
Elder
mohamed
#90880RRGV
12 4 790
2020-09-22 22:06:08
104
40
30
2
ghaith mekki
#YY0YG0LG
11 4 785
2020-09-15 08:55:24
0
0
31
4
nassim
#822JGQLGV
10 4 765
2020-09-25 06:14:42
135
200
32 Co-leader
sa9er
#PRGURGGJL
11 4 722
2020-09-12 14:27:11
0
0
33 Elder
omar
#8YR2Q8L2Y
12 4 671
2020-09-24 22:11:19
0
0
34
1
Elder
ThB
#PUPGUYGJR
10 4 532
2020-09-18 14:39:34
0
0
35
1
Ahmed
#88Y8V02G2
9 4 485
2020-09-24 21:12:28
52
0
36
1
THE LÉGENDAIRE
#2089RU2Q
10 4 398
2020-09-25 06:33:36
68
40
37
1
Med Feres 164
#PCY9Y8LGP
11 4 327
2020-09-16 15:08:16
0
0
38
1
ayoub
#2C0QV8YQJ
13 4 311
2020-09-17 08:24:52
0
0
39
1
karim
#QCCVJUJC8
7 4 296
2020-09-11 01:09:06
0
0
40
1
₩ houssine ₩
#YVGJP2QGV
10 4 272
2020-09-14 14:45:07
0
0
41
1
Awss
#YQ00L9Y2
10 4 111
2020-09-01 17:10:43
0
0
42
1
kapo
#2RJRUCUQ0
12 4 093
2020-08-05 12:32:15
0
0
43
1
haha
#8YLQCJV99
10 4 087
2020-08-21 10:08:20
0
0
44
1
2>ghassen12/>
#JUVQYLU
11 4 072
2020-08-31 13:28:23
0
0
45
1
amine 2
#9YP0LJ020
10 4 068
2020-08-15 21:03:07
0
0
46
1
ali
#9CP2QUQP9
10 4 029
2020-09-02 01:31:11
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord