Osos Estelares

#9Q0CU8G

54 842

46 / 50

❄⚡SIEMPRE VIVOS🔥💨⛵@OsosEstelaresCR⭐100%ClanWar 📱https://discord.gg/BqNZHt3 🚨 Regla 3•3•1 ☀️Liga Interna

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 842
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Luck510 Estelar
Phạm vi chiến tích 4 846 – 5 854
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 544
Elder 12
Co-leaders 24
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Difer Estelar
#2U0J9J2V
13 5 854
2020-07-14 01:47:11
48
80
2
1
Elder
Ismael
#PRL80LP
13 5 770
2020-07-14 08:09:21
38
40
3
1
tɦɛֆɛɨʏǟ_ʏt
#8GGRPV80J
13 5 769
2020-07-14 06:54:06
92
120
4
13
Co-leader
ct
#9LGVYUQL
13 5 762
2020-07-14 06:51:55
351
160
5
5
Elder
Gene_X
#9CJGYGQVP
13 5 706
2020-07-14 06:54:25
0
160
6
1
Co-leader
GastonMG
#88PLCR89J
13 5 658
2020-07-14 06:39:37
90
160
7
5
Elder
Espincer
#292CPQ8R
13 5 628
2020-07-14 08:13:56
426
160
8
4
Co-leader
liguilla
#80QC8GCC
13 5 624
2020-07-14 07:28:33
118
48
9
4
Co-leader
Sergio Babin
#8LYULRVU0
13 5 617
2020-07-14 06:51:10
20
120
10
4
Leader
Luck510 Estelar
#P2C0YC8V
13 5 616
2020-07-14 07:12:20
369
160
11
3
Co-leader
tony estelar
#8URVGUG9L
13 5 601
2020-07-14 07:50:44
162
160
12
3
Co-leader
ericsiño
#9988G8Q8J
13 5 570
2020-07-14 07:25:50
86
160
13
1
BICHO PALO
#2C9V98U9
13 5 559
2020-07-13 17:10:47
0
0
14
5
Elder
⬆A E N E⬆
#82QPRCJ9P
13 5 554
2020-07-14 08:28:53
215
160
15
4
Co-leader
RADCLAIF
#28LQ92VCY
13 5 553
2020-07-14 01:46:10
24
120
16
3
Co-leader
hbran
#20JRVVC
13 5 534
2020-07-14 00:54:01
44
40
17
8
Elder
ByJay
#GJJYQL
13 5 506
2020-07-14 05:24:27
66
80
18
2
Elder
Dragon07
#YPCLYV0P
13 5 487
2020-07-14 06:31:28
10
160
19
1
Elder
educima
#2YJVU9UJ0
13 5 483
2020-07-14 07:37:58
76
160
20
4
telescope eyes
#JCPVPYQC
13 5 460
2020-07-14 01:50:58
262
80
21
3
Co-leader
Eric89 Estelar
#29CUQCV8U
13 5 436
2020-07-13 15:09:36
10
27
22
1
Elder
ReLLo ESTELAR
#82CYCLC8L
13 5 416
2020-07-14 06:12:45
124
160
23
2
Co-leader
alfarero 97
#8UV980QV2
13 5 398
2020-07-14 08:30:37
40
120
24
2
Co-leader
Stellar✴️Jacks☢
#8QCQ98J2
13 5 392
2020-07-14 01:54:39
140
48
25
5
Pareja79Estelar
#C8GCCV8
13 5 375
2020-07-13 20:19:17
50
56
26
1
Co-leader
LoKo Estelar
#CR2VLQ2
13 5 369
2020-07-14 00:34:26
118
40
27
5
Co-leader
Volrath Estelar
#2VJRG28J2
13 5 334
2020-07-14 07:11:41
382
160
28
2
Co-leader
BigMirs Estelar
#8809G8RC8
13 5 332
2020-07-14 01:00:36
100
160
29 Co-leader
∆Pego4
#8UQG02CQ
13 5 319
2020-07-14 08:21:07
40
29
30
2
ɨɛ ɮʏʀօռ ʟօᴠɛ
#2U0JVR2YJ
13 5 313
2020-07-14 01:12:26
110
90
31
2
Co-leader
PedroA
#8QP9YYPR
13 5 233
2020-07-13 11:35:52
10
40
32 OE⭐Alonso
#L98P0RG0
13 5 232
2020-07-14 06:14:42
1
80
33
2
82Fr68_Estelar
#PGV99PQ9
13 5 225
2020-07-14 08:29:21
144
120
34
3
♠️☘☆°BRUTUS°☆☘♠
#80VRCJJGC
13 5 220
2020-07-14 08:31:38
0
0
35
1
Co-leader
Irri Estelar
#2UQ2PY800
13 5 200
2020-07-14 08:10:44
134
160
36 Co-leader
KILS
#2VJJQ2099
13 5 195
2020-07-14 03:19:16
38
120
37 Co-leader
el chache
#2L8PUV9VC
13 5 187
2020-07-13 21:08:23
0
40
38
3
Elder
petillas
#8U900090Y
13 5 164
2020-07-14 06:15:18
64
160
39
1
Co-leader
Facilillo❗️
#VRQ88RV
13 5 127
2020-07-14 05:03:14
28
160
40
1
mikel
#LLVUGQQG
13 5 092
2020-07-13 22:23:06
0
40
41
1
Co-leader
Wizard
#99CJCPRU
13 5 088
2020-07-12 08:17:13
0
0
42 Co-leader
Huev0n Estelar
#288JPJ2J
13 5 067
2020-07-13 23:22:26
238
80
43 Elder
CERNICALO
#2YLGGP890
13 5 041
2020-07-13 19:30:04
0
40
44 Elder
8Aker24
#92Y9CGG2Y
13 4 999
2020-07-14 07:46:18
164
160
45 Elder
sr_mendoza18
#8QVQ09YY9
13 4 937
2020-07-14 02:15:39
18
46
46 Co-leader
9oscar6
#RGVP2LG
13 4 846
2020-07-14 00:33:41
0
80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord