B.T.G

#9LGU9JC8

52 903

50 / 50

B.T.G 【Beyond The Game】 重庆欢迎你!这里有酒有故事,有美女也有热血。杯5800+,平均卡等12+,部落战胜场100+,和谐部落,欢迎加入!联系VX: qq328676355

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 903
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader 阿尤
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 697
Thông tin hội
Vị trí Trung Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 834
Elder 20
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Co-leader
CQ.Elite 萌胖
#YR2LUUPL
13 5 697
2020-04-07 15:29:57
410
240
2
2
Co-leader
CQ.Elite 大佬
#8G2C9U2U
13 5 663
2020-04-07 15:28:48
176
240
3
1
Co-leader
Tim
#8RGUYQ88
13 5 626
2020-04-07 14:22:23
379
200
4
3
Co-leader
CQ.Elite 咸鱼
#QJRC92CL
13 5 603
2020-04-07 07:52:49
174
80
5 Co-leader
利布特
#LG92JP9Y
13 5 534
2020-04-07 15:19:20
170
0
6
1
Elder
CQ.Elite 喷喷
#C0LQV08
13 5 446
2020-04-07 14:37:08
324
240
7
1
Elder
黄族
#Q9LPVLQY
13 5 359
2020-04-07 13:22:48
142
160
8
3
Co-leader
浑南
#PVLYYQLJ
13 5 318
2020-04-07 15:04:08
134
160
9
8
萌胖
#RURYJU8J
13 5 292
2020-04-07 14:16:14
10
160
10
5
Co-leader
CQ.Elite 伟少
#2Y90JJJQY
13 5 283
2020-04-07 14:58:30
306
160
11
3
Co-leader
春天
#U28V2RC9
13 5 264
2020-04-06 10:43:13
200
40
12
1
Co-leader
酷毛耍巨炮
#PV8V0RQG
13 5 249
2020-04-07 11:52:42
10
80
13
4
Elder
利布特皇族
#220LYYRGC
13 5 241
2020-04-07 15:20:29
172
160
14
7
Elder
爱吃大香蕉
#2UVYGR9YY
13 5 212
2020-04-07 14:56:33
160
160
15
3
琅琊
#Y8YCQY0PL
13 5 208
2020-04-07 15:36:47
118
200
16
13
Elder
ㅤㅤㅤㅤㅤ
#J90R0PUY
13 5 205
2020-04-07 07:13:59
270
140
17
3
Elder
Soulhunter
#2L208228
13 5 198
2020-04-07 12:48:26
218
200
18
2
Leader
阿尤
#8Y8LJQYGL
13 5 196
2020-04-07 15:38:54
440
200
19
9
Elder
小兔几
#29JPLYQP8
13 5 186
2020-04-07 15:25:01
80
190
20
6
Elder
姚静雨
#CCRY2CRY
13 5 185
2020-04-07 13:10:24
30
160
21
6
Co-leader
戴一一
#V99LYG98
13 5 179
2020-04-07 14:15:23
118
160
22
8
Elder
时间的灰灰
#8LUVQJJ8
13 5 168
2020-04-07 14:31:06
68
200
23
5
安魂曲
#89VJR8QL
13 5 162
2020-04-07 14:06:54
78
200
24
5
阴得很
#80ULV8RUP
13 5 158
2020-04-07 14:11:15
438
200
25
3
Elder
CQ.Elite 墨鱼๑
#22U0P2VV8
13 5 148
2020-04-07 14:17:40
46
120
26
3
Co-leader
得瑟我有本事
#2RJR0U0UR
13 5 137
2020-04-07 12:59:52
433
160
27
1
Elder
宝宝心里苦
#22CRP8RQR
13 5 110
2020-04-07 15:37:03
332
200
28
4
Elder
年迈的老司机
#RRRCV990
13 5 103
2020-04-07 15:09:45
92
224
29
4
牛牛牛牛牛
#PR8R0U88J
12 5 101
2020-04-07 14:43:03
86
160
30
2
无缺
#290UPL0JU
13 5 058
2020-04-07 12:33:59
40
160
31
12
Co-leader
星の所在
#P9L8P2YR
13 5 050
2020-04-07 12:01:20
20
80
32
2
Co-leader
豆腐坊
#LVUR9QPC
13 5 048
2020-04-07 14:26:57
296
200
33
2
Faker
#9C22UVYJ
13 5 036
2020-04-07 08:43:33
142
160
34
1
Elder
利布特的小号
#82QQQ20RV
12 5 024
2020-04-07 14:54:29
74
160
35
1
Elder
C、魔
#9CRVCLUJ
13 5 011
2020-04-07 14:45:10
10
160
36 CQ.Elite 阿姨饶了我
#YV0YYVRL
13 4 985
2020-04-07 14:50:00
60
160
37
2
信手捏来
#8QL092P8
13 4 968
2020-04-07 14:02:52
144
160
38
1
德玛西亚
#2L08RJGJ9
13 4 949
2020-04-07 09:22:30
148
80
39 小公举
#P92UJ9QCU
11 4 930
2020-04-07 15:06:14
42
120
40
2
利布特
#9CVUR98RV
11 4 921
2020-04-07 14:55:29
164
160
41
7
Elder
mystylexd
#P08YG8V2
13 4 902
2020-04-07 12:35:31
54
120
42
2
Elder
南城丶
#9LRY2CVU
13 4 892
2020-04-07 11:46:20
0
0
43
2
Elder
@咸鱼也有梦想@
#R9L9VLQU
13 4 846
2020-04-07 04:52:11
0
0
44
3
Co-leader
该昵称已注册
#L8PUYJ0R
13 4 726
2020-04-07 15:06:59
16
200
45
3
Co-leader
ArcherBu
#2P80GYVGC
13 4 676
2020-04-07 15:06:16
10
120
46
4
Co-leader
铲大皮
#QVPV8YVP
13 4 001
2020-03-04 11:08:45
0
0
47
2
Elder
声控野牛
#YJQ2R988
13 4 001
2020-04-03 14:41:35
0
0
48
1
Elder
CQ.Elite 爱缘缘
#L8VVV02G
13 4 001
2020-04-04 17:02:17
0
0
49
3
夜游
#2Q8P8C0P
13 4 001
2020-03-19 10:08:26
0
0
50
6
Elder
小星星
#22YPQ29QU
13 4 001
2020-04-05 00:21:01
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord