ขอไทยตั้งใจเล่น

#9LCQCP0Y

47 121

49 / 50

play and fight together

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 47 121
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader zo
Phạm vi chiến tích 4 000 – 5 516
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 970
Elder 5
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
thetuu
#P82Q902P
12 5 516
2021-01-27 12:14:24
84
0
2
1
kazay
#YQYURRLJ
13 5 405
2021-01-27 15:00:01
365
10
3
1
Leader
zo
#9PUJ2PJU
13 5 326
2021-01-27 15:57:08
20
120
4 wichan1178
#820JULL2U
13 5 301
2021-01-26 23:35:14
130
230
5 Co-leader
juon
#2QGQY0V9G
12 5 253
2021-01-27 15:40:05
76
200
6 Co-leader
lปรี้eวใจ
#908UJRP0Y
13 5 053
2021-01-27 15:02:51
0
0
7
1
เฮียนันท์BARBER
#PYGY90YV
12 5 012
2021-01-27 15:32:15
304
160
8
1
max
#PJQGJV98J
11 4 964
2021-01-27 15:32:20
132
160
9
1
อัศวิน
#PLJUP9QPU
10 4 941
2021-01-27 10:38:29
75
88
10
1
AutoBot
#LRP0YYGUY
11 4 935
2021-01-27 14:30:00
216
270
11 DEADFORYOU
#GYRY8UYGC
10 4 735
2021-01-27 11:33:50
0
92
12 Elder
Koko
#9P88RPVJY
12 4 634
2021-01-21 10:48:51
0
0
13 KING
#9LQCJUPQ9
10 4 580
2021-01-27 14:36:12
69
120
14
1
mood LTE
#PLRL88RP2
9 4 537
2021-01-27 04:25:23
10
40
15
1
ซีปาล์ม
#GY0GPQRRU
10 4 527
2021-01-27 10:20:00
37
150
16 มหาเทพอัน
#P00YRJQRU
12 4 469
2021-01-19 09:46:35
0
0
17 Nhpp
#Q0GGQJVGY
10 4 448
2021-01-26 20:23:13
88
120
18
1
JokPig
#9QU8GUQYP
12 4 442
2021-01-27 09:31:40
0
0
19
1
kone
#V2G8PRG2
11 4 405
2021-01-26 20:45:47
0
0
20 Elder
Poot
#9UGY989VJ
12 4 358
2021-01-27 15:52:25
304
210
21 SIAM35
#28J8RLLYQ
11 4 317
2021-01-15 05:03:30
0
0
22 vilz_B
#82RCQ02RR
10 4 169
2021-01-25 09:50:24
40
0
23 Poot.seson2
#PL9QLPQCY
9 4 162
2021-01-27 05:15:32
20
0
24 mm
#Y809RG8JR
9 4 146
2021-01-26 08:02:00
0
0
25 Zparasol
#Y20GC98L2
10 4 145
2021-01-07 06:19:13
0
0
26 เป้า
#YUGCVPPCQ
9 4 001
2020-12-26 02:54:01
0
0
27 Elder
WHAT
#LJUJCYY8R
9 4 001
2020-10-05 08:11:12
0
0
28 !m
#Q0VUPPRPQ
9 4 001
2020-11-24 00:31:52
0
0
29 ผู้ชายเฮฮา
#22PQVQCJ
10 4 001
2020-10-20 03:53:16
0
0
30 Elder
KingKong
#8GQUYCULV
13 4 001
2020-11-16 10:17:09
0
0
31 aotedoo
#Q08P99CY2
10 4 001
2020-12-07 12:30:32
0
0
32 rusdee
#8UYL908V
10 4 001
2020-10-01 01:52:20
0
0
33 TT
#8ULPGJU9G
12 4 001
2020-10-22 03:56:38
0
0
34 NewTroops
#9GG89CU0J
10 4 001
2020-12-12 14:26:06
0
0
35 Co-leader
Lucky girl
#2822V9LQ2
12 4 001
2020-12-25 09:37:06
0
0
36 Scar
#Q2U02VJRL
9 4 001
2020-11-23 07:44:02
0
0
37 โอม
#L2CLQPG8R
9 4 001
2020-11-24 08:13:46
0
0
38 Ka_007
#LURVGVC9R
9 4 001
2020-11-15 10:14:09
0
0
39 Rainbow
#2RPR0JC82
10 4 001
2020-11-10 00:32:53
0
0
40 arm
#C99VGJ09
11 4 001
2020-12-13 03:38:10
0
0
41 Meazaga
#P9GCPGUR
9 4 001
2020-10-17 16:26:27
0
0
42 Easteros
#V0PJPQY2
13 4 001
2021-01-03 12:23:44
0
0
43 Elder
Charmcaster
#JVVLGYJP
12 4 001
2020-12-22 02:32:12
0
0
44 4>Biw</c
#2CY0LC080
11 4 001
2020-09-26 15:13:37
0
0
45 Vardsilp
#YJQ8UQ9JP
10 4 001
2020-11-15 03:16:31
0
0
46 benzsur
#UUJ0VYPL
12 4 001
2020-12-26 09:08:36
0
0
47 THOLAI LAO!!!
#80GGLYG2R
12 4 001
2020-12-23 08:15:40
0
0
48 LAIYHEE
#LR888Q8VC
10 4 001
2020-10-01 01:18:37
0
0
49 hengza007
#922L29QRL
8 4 000
2020-12-25 15:55:04
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord