asatir al 3arb

#9L29CVP9

4 391

2 / 50

hello 🤗مرحبا بكم يا اساطير[1]تشارك في الحرب تترقى كبير[2]تعمل 800تبرع تترقى قائد مساعد[3]تعمل 0تبرع تخرج[4]ما تلعبش الحرب تهبط

Nhận Vào Hội
Thành viên 2 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 4 391
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader خطر موت
Phạm vi chiến tích 4 027 – 4 756
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
خطر موت
#YGJYUV2LJ
10 4 756
2020-09-24 19:52:17
0
0
2 ditcha
#YYCYGURJ9
10 4 027
2020-05-15 09:49:08
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord