MOJO PICÓN

#9JCUP9JC

53 474

46 / 50

cr-api.com Trabajo, seriedad y compromiso. Regla 49🔃Khaleesi_LÍDER#5926📲CLAN LADDER y CLANWARS. Discord obligatorio. 180wins

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 474
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Khaleesi
Phạm vi chiến tích 5 009 – 5 708
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 742
Elder 11
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Villa Muerte
#CRV9G8G9
13 5 708
2020-04-07 07:16:56
0
0
2
1
Elder
⚡Enrique_17⚡
#GRPQ2CVU
13 5 699
2020-04-07 09:56:15
330
160
3
12
Elder
vara
#JJPQL0YU
13 5 536
2020-04-07 10:22:33
204
160
4
4
Elder
⭐️Alejandro™️⭐️
#9LR28VVP
13 5 532
2020-04-07 09:02:29
343
120
5
36
Elder
SamuelGK21
#22YL00V9V
13 5 517
2020-04-06 21:07:55
38
80
6
2
Elder
EpicEliteJose
#V8CLQLGG
13 5 502
2020-04-07 09:30:04
394
160
7
1
Elder
PAC SHAKUR
#GR9U0LY
13 5 486
2020-04-06 22:29:13
28
80
8
8
Elder
REYDELMUNDO
#28CQRV2RJ
13 5 484
2020-04-07 08:44:56
465
160
9 Elder
kid snowflake
#8QQVU0890
13 5 479
2020-04-07 03:04:57
60
40
10
7
Co-leader
JoseR
#GVQRQCVL
13 5 439
2020-04-07 01:39:46
50
120
11
6
SOITUBE
#QLL90GJC
13 5 406
2020-04-06 23:57:13
38
80
12
5
SOT migueluloko
#29Y2PUL0U
13 5 396
2020-04-07 10:22:29
461
160
13
4
Co-leader
daneris
#89URU82V2
13 5 387
2020-04-07 09:57:04
26
160
14
3
Co-leader
suso
#8LR9V89V2
13 5 373
2020-04-07 08:54:46
160
160
15
8
¡BeTiQuii!
#VY2GPR8
13 5 360
2020-04-07 10:07:06
299
120
16
26
Elder
ChemaRMCF
#8RGP099J
13 5 348
2020-04-07 07:06:44
62
120
17 Co-leader
⭐chrale08⭐
#U20V2YQY
13 5 348
2020-04-07 10:19:17
31
40
18
8
browell boy
#820LQRUPV
13 5 331
2020-04-07 07:56:45
160
120
19
2
Chiaramp8
#8P2J920PR
13 5 325
2020-04-07 09:55:32
101
160
20
12
Cuadrijc7
#8J8JCY9PG
13 5 311
2020-04-07 10:15:25
10
160
21
7
viciba
#9CG99CQQV
13 5 309
2020-04-07 05:38:37
416
200
22
18
RegoWasonBB
#LRYVPY0Q
13 5 306
2020-04-06 13:16:13
10
0
23
12
Zenkur
#U0JYCLG
13 5 274
2020-04-07 06:56:23
21
120
24
1
Txilin
#2YJ2JYJYQ
13 5 265
2020-04-07 09:42:14
0
120
25
4
Maikel89Tato
#9RYP8PQGJ
13 5 263
2020-04-07 09:37:19
49
120
26
7
applee.
#8J90RYC9
13 5 249
2020-04-07 08:58:47
50
200
27
9
Clegane
#JPR9U99C
13 5 247
2020-04-07 02:04:49
122
160
28
8
Elder
◻️Ⓜ️C͜͡@ℕ∆Ꮢî⭐️ղ
#98Y0J80P
13 5 238
2020-04-06 21:46:37
329
80
29
8
aletoms mzkt
#80ULUPRU
13 5 219
2020-04-07 09:12:10
20
80
30
8
Finale
#20JP8YVLU
13 5 218
2020-04-06 23:18:36
0
80
31
5
Q_RELAJONEÑO
#2C22PPJUV
13 5 215
2020-04-06 22:30:32
0
80
32
1
g0r0s
#8UP890LCY
13 5 204
2020-04-07 06:47:36
130
160
33
5
Mario
#2UUY9U0
12 5 197
2020-04-07 10:22:13
129
120
34
22
Co-leader
Capitán Rojas
#2RVJYPQ0Y
13 5 187
2020-04-07 10:21:55
285
160
35
8
Elektra
#809Q8P090
13 5 183
2020-04-07 09:00:57
40
150
36
12
CALIMERO
#2PJRVQQGU
13 5 179
2020-04-07 09:19:47
10
120
37
6
Jony
#G0LC209
13 5 166
2020-04-06 20:05:54
20
80
38
6
Elder
LórienProoo
#L9YGCUG9
13 5 165
2020-04-07 01:48:00
36
80
39
9
XquesSiano
#9J0Q88R
13 5 162
2020-04-07 07:08:36
30
120
40
6
yasheng
#Q92R2QV
13 5 141
2020-04-06 18:09:47
28
40
41
6
nachicotox 89
#2RGQQGVP
13 5 135
2020-04-07 09:45:48
30
80
42
8
Vaduu❤Diana
#2LP8VGPVR
13 5 128
2020-04-07 07:56:54
65
120
43
2
⭐NanoRomero⭐
#20Q0CQ8P
13 5 098
2020-04-07 03:59:31
0
80
44
8
Co-leader
⭐MILENIO⭐
#2G02L2GG
13 5 088
2020-04-07 01:33:54
30
80
45
3
Chinillov7
#9Q8VVPLQC
12 5 047
2020-04-07 02:38:59
0
120
46
8
Leader
Khaleesi
#8QJP2QP8
13 5 009
2020-04-07 09:48:59
133
152

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord