The Black Order

#9J2889L0

46 105

46 / 50

Welcome! Donate and Participate or you're booted! more @ ROYALEAPI.COM & Discord: https://discord.gg/P7jHHMX

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 105
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader shando2310
Phạm vi chiến tích 3 716 – 5 148
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 533
Elder 12
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
shando2310
#YL0R0RJ0
13 5 148
2020-04-07 20:06:42
104
130
2
3
Elder
Sye_Asap
#PPC2RLQ9U
11 5 038
2020-04-07 19:44:31
332
160
3
1
Co-leader
Kelso
#82J8J9RY
13 4 988
2020-04-07 18:34:51
178
120
4
1
Co-leader
Razor Goat
#2QGG8QRY
13 4 948
2020-04-07 19:55:48
242
240
5
3
Co-leader
Scrap Iron
#L0UQV9RY
13 4 931
2020-04-07 19:32:51
272
200
6 Co-leader
Savage
#92J8YLP2
13 4 893
2020-04-07 19:45:18
103
80
7
1
Co-leader
CptAwesomeHFKT
#99VLQY99
13 4 846
2020-04-07 19:59:27
184
200
8
1
Elder
Weevil
#PYLLPRQL
13 4 835
2020-04-07 19:12:04
106
120
9
2
Tag Ur Pregnant
#PR8C9P
13 4 827
2020-04-06 18:48:16
28
80
10 Elder
cervantes
#8VP2JYYY
11 4 815
2020-04-07 18:09:24
106
120
11
3
xN4pk1n5
#298PL2UR
11 4 778
2020-04-07 13:37:48
85
0
12
1
General Bf4
#YLCQ0G9P2
11 4 769
2020-04-07 18:04:44
70
80
13
6
Elder
Scrap Iron II
#LV2G9G9Q
13 4 762
2020-04-07 18:43:05
132
240
14
2
Co-leader
vicster55
#29V29Q0YY
13 4 752
2020-04-07 16:24:55
60
80
15 ᎯℒℱℛℰⅅᎾ
#GC8VVYUG
11 4 701
2020-04-07 15:59:29
48
80
16 Elder
jeshyangy
#L9YV2JPVU
10 4 670
2020-04-07 19:24:53
70
40
17 dicas86
#PQJPUC9J9
11 4 644
2020-04-07 18:33:03
0
80
18 Ricker
#8UC8JVJ0P
12 4 597
2020-04-06 19:14:16
50
40
19 Elder
Certooo
#P9C98YPU
12 4 569
2020-04-06 21:56:54
0
40
20 musicgamer
#8VGYGC89U
11 4 553
2020-04-07 16:50:49
134
80
21
1
victor 900
#290L92PG0
12 4 539
2020-04-06 21:30:43
30
0
22
1
Co-leader
Ping
#90LP9Y20
12 4 515
2020-04-07 01:54:15
30
0
23
1
EpicComeBack145
#29L9GGJCY
11 4 488
2020-04-07 12:16:05
41
80
24
1
CoD4312
#90PQRGUJY
11 4 488
2020-04-07 19:38:39
30
113
25
1
אלון
#2PJUVJR8C
10 4 298
2020-04-07 18:18:51
10
0
26
1
Scrappys_Son;)
#9PGU0222U
9 4 087
2020-04-07 17:48:58
88
120
27
1
Elder
OmgItsShady
#2LYQ8Y0Q
12 4 012
2020-04-05 10:03:23
0
0
28
1
Ary_002
#2VY0V2QR8
12 4 012
2020-03-29 20:28:29
0
0
29
1
WPG iArdosBoy
#JLPYYU0C
12 4 009
2020-04-03 03:50:43
0
0
30
1
Elder
baby chino
#9C9Q2R2Q2
12 4 008
2020-03-26 03:14:49
0
0
31
1
Vg_iiDestroyer
#2URPRCLY9
9 4 008
2020-03-30 08:32:36
0
0
32
1
Kelso
#92VV98QJ
13 4 007
2020-03-29 04:48:18
0
0
33
1
iwertz
#2GRRCYUGP
10 4 007
2020-03-31 01:00:00
0
0
34
1
daniel. yhr
#L980JU9U
10 4 005
2020-03-29 16:39:24
0
0
35
1
tom
#PYLRUYV09
9 4 005
2020-04-02 11:41:15
0
0
36
1
Co-leader
bleeker
#LRVU2JQ9
12 4 004
2020-03-10 16:08:17
0
0
37
1
Elder
So Low Class
#29Y0QJJ0U
12 4 003
2020-04-05 21:28:45
0
0
38
1
baldboy555
#899VCJC9V
9 4 001
2020-03-27 19:40:36
0
0
39
1
Elder
FeraLAnder
#L9R0YGYJ2
10 4 001
2020-01-28 16:02:49
0
0
40
1
Đấu trường 12 Elder
Doevaking
#988RJGYQJ
12 3 954
2020-04-04 21:54:21
0
0
41
1
Đấu trường 12 Elder
Dizzyvop
#Q2Q9P8RVL
9 3 903
2020-04-03 01:32:54
0
0
42
1
Đấu trường 12 jasonhasswg
#P8G9QCCU2
7 3 902
2020-03-29 11:02:13
0
0
43
1
Đấu trường 12 viscous soup
#LG0C0U8LU
9 3 895
2020-04-07 03:17:36
0
0
44
1
Đấu trường 12 Alex
#P9U0YG0R2
9 3 880
2020-04-05 23:43:30
0
10
45
1
Đấu trường 12 Gato9456
#PL0G29QC2
10 3 871
2020-03-27 18:24:08
0
0
46
1
Đấu trường 12 Ch1cken
#9U8JPG9CU
9 3 716
2020-03-31 19:08:02
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord