Gonk Lads

#9CRYUV2V

33 307

30 / 50

No sh*tters allowed woke up in my swag turn my bag on micro coc gang

Nhận Vào Hội
Thành viên 30 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 33 307
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader freeshmurda
Phạm vi chiến tích 843 – 4 149
Thông tin hội
Vị trí Đảo Man
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 JFam
#YR0CCQYG
10 4 149
2020-08-19 16:15:12
0
0
2 kanye2020
#CLCUYLGJ
10 4 089
2020-08-28 23:49:41
0
0
3 Elder
Nick
#9VQ0L22J
10 4 079
2020-09-19 18:21:39
0
0
4 jack
#89UQJJR2
10 4 063
2020-09-02 16:12:35
0
0
5 DaYz Prime
#99QL00QL0
10 4 043
2020-08-21 00:11:41
0
0
6 Leader
freeshmurda
#9LU9R8JVJ
9 4 038
2020-08-27 20:08:21
0
0
7 Clean Goblin
#LYYLVCY2
10 4 033
2020-09-14 21:41:42
0
0
8 carullso
#PYL99GYV8
10 4 005
2020-08-21 18:30:43
0
0
9 AirPods
#9CLYLCC8L
9 4 004
2020-07-17 02:01:25
0
0
10 ArsenalSanchez7
#82YPQVLQP
10 4 002
2020-05-22 01:17:16
0
0
11 DaYz Supreme
#2JRGG9U0
10 4 002
2020-07-12 14:17:33
0
0
12 Ebrahim gamer
#2YR9QGYCG
10 4 001
2019-07-31 22:35:41
0
0
13 jimmy
#9YV8LPRQ2
10 4 001
2019-10-28 21:01:23
0
0
14 Jay Is Awesome
#2U2YUURU
11 4 001
2020-05-21 07:25:36
0
0
15 Elder
TODAR
#UQ0QLYY
11 4 001
2020-01-16 08:55:56
0
0
16 Elder
LeGenDArY
#8JJQ2VQUQ
10 4 001
2019-10-25 11:21:43
0
0
17 科比
#8Y9J8P2LG
10 4 001
2020-03-13 03:10:57
0
0
18 CBoloz
#P8000GVGG
10 4 001
2019-09-09 14:13:26
0
0
19 Đấu trường 12 Spiderman
#20U8CRLCY
11 3 921
2020-02-08 14:09:28
0
0
20 Đấu trường 12 ester0silveira
#PQJ8PCV9J
9 3 907
2020-07-20 03:55:29
0
0
21 Đấu trường 12 Jewfro
#2URRJPUYP
10 3 881
2019-12-01 17:30:07
0
0
22 Đấu trường 12 ibrahimgamer999
#VJPL2GL8
10 3 622
2020-04-15 10:45:40
0
0
23 Đấu trường 10 t-hawks#7
#2Q00C022G
9 3 029
2019-09-01 17:59:46
0
0
24 Đấu trường 9 lee
#2LQCUC2LJ
7 2 862
2019-07-11 16:55:50
0
0
25 Đấu trường 9 NEATO
#Y9LLJC922
6 2 610
2019-06-27 21:33:01
0
0
26 Đấu trường 8 Elder
xSnipesxSpiritx
#9QC29LYV2
8 2 537
2019-08-11 00:09:06
0
0
27 Đấu trường 8 AirPods
#PCR8PPQ9G
8 2 526
2019-09-19 10:43:58
0
0
28 Đấu trường 8 STAMHOUSE
#QVVJCGYL
8 2 338
2019-09-09 11:25:08
0
0
29 Đấu trường 6 cole.gamache
#U0J8QP9J
8 1 634
2019-05-17 16:07:19
0
0
30 Đấu trường 3 Brendan
#YURR20LQ
5 843
2019-06-05 17:16:33
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord