KOREAN ROYAL

#9CQPQJVP

9 172

4 / 50

20.9.16 잠들다. 마침내 긴 여정이 끝났습니다. 끝은 찬란하지 못하지만 그 과정에서는 빛이났던 클랜.. 여기 잠들다. 그동안 저희 클랜오셨던 분들께 정말 감사드립니다. 코로의 기록 세계랭킹 600위권 지랭 11

Nhận Vào Hội
Thành viên 4 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 9 172
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader ⚡T H O R⚡
Phạm vi chiến tích 4 039 – 5 089
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 16
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
⚡T H O R⚡
#8VC2GYJC
11 5 089
2020-09-28 00:33:25
0
0
2 Co-leader
☆P¥THAGORA$☆
#22CL90JVQ
13 4 915
2020-09-29 07:21:01
8
8
3 더워
#8QR9CG99
13 4 304
2020-09-28 11:06:36
8
8
4 Co-leader
최소 무덤의 신
#PLGVP0VRG
9 4 039
2020-09-16 08:09:32
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord