steelcow

#9CLQ2VJL

43 685

34 / 50

Aloha steelcow! Please remain active (kicked after 6 days), donate and have fun! 4700 trophies for elder. no bad language! Thx!

Nhận Vào Hội
Thành viên 34 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 685
Chiến Tích Cần Có 3 000
Clan Leader Athena
Phạm vi chiến tích 1 959 – 5 536
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 536
Elder 8
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Dusk
#2PL2LGRVG
13 5 536
2020-03-28 17:12:38
247
320
2 Leader
Athena
#8JRGLVLJG
12 5 485
2020-03-28 15:52:09
398
480
3 Co-leader
Duluth
#2RP9U0RQG
12 5 483
2020-03-28 17:19:12
631
440
4 Elder
psy
#2QPPPLJR
12 5 289
2020-03-25 01:27:51
12
0
5 Co-leader
95islander
#RVU09Q9
12 5 231
2020-03-28 03:59:57
148
280
6
1
Elder
⚡️Xena⚡️
#P8JCRUPCJ
11 5 229
2020-03-28 14:07:13
183
320
7
1
Elder
Alshanae
#Y22JGRUJ2
11 5 214
2020-03-28 08:23:59
291
120
8 Elder
Jobi-One-Kenobi
#99CL0LPPR
12 5 153
2020-03-28 06:10:52
30
80
9 Elder
the native
#9R9RLVU9P
10 5 131
2020-03-28 08:06:07
108
280
10
1
Elder
Fijiboy909
#8JV2Q0Q8Q
10 4 923
2020-03-28 19:49:01
172
296
11
1
Elder
Eddie
#YVLGL8RQ9
9 4 909
2020-03-28 19:37:56
236
420
12 Elder
SavageDoge
#9PURLRG9J
11 4 739
2020-03-28 14:28:07
255
0
13 PeteWheat
#82899QP2J
10 4 664
2020-03-26 02:20:07
26
0
14
1
king Z
#2YQLVC0V
9 4 609
2020-03-28 21:01:16
0
0
15
1
Co-leader
MystAche076
#PRRVRLRPL
10 4 545
2020-03-27 15:26:38
86
40
16 Erik
#VRJPPQR
11 4 506
2020-03-28 19:17:35
52
100
17 An$hu
#YPVYCU2G8
10 4 395
2020-03-28 18:04:39
59
120
18 IsLaNdEr95
#PRCUQ0QJ
10 4 384
2020-03-28 04:13:05
44
80
19 hasan
#9YUP92LV0
10 4 374
2020-03-28 20:14:39
0
0
20 Wally97
#JR2C9CCG
10 4 373
2020-03-22 03:03:02
0
0
21 Ninnjax
#929V8GYR
11 4 317
2020-03-27 23:46:49
128
200
22 willybob1998
#2RPC8Q8YQ
10 4 315
2020-03-22 21:10:15
0
0
23 ⚡️The Flash⚡️
#PVJQYCURU
10 4 170
2020-03-28 20:07:37
461
364
24 stadic
#YYJ8PV88L
9 4 160
2020-03-28 20:23:13
0
0
25
1
TOP_Gamer
#Y89QY9CLU
10 4 007
2020-03-25 15:01:38
50
60
26
1
Co-leader
steel cow
#2G80UYRP
10 4 004
2019-12-04 09:35:48
0
0
27
1
MrWickd
#90CJCLQL2
11 4 000
2020-03-28 20:21:41
163
40
28
1
Đấu trường 12 cold heart
#GCGVLP2R
10 3 851
2020-03-28 09:13:25
184
236
29 Đấu trường 12 jaydenqq
#9Q8G0VJJ
10 3 717
2020-03-28 17:02:46
10
0
30
2
Đấu trường 12 4u2nv
#P8U9CQPVV
11 3 683
2020-03-28 19:16:16
96
0
31
1
Đấu trường 11 grackboii
#89LGUQ8VQ
8 3 474
2020-03-28 17:18:05
76
0
32
1
Đấu trường 10 Co-leader
SteelCow2010
#P8JJ2UJGP
9 3 137
2020-03-20 07:01:14
0
0
33
1
Đấu trường 10 SuperChillRhino
#PV8LP20R
7 3 036
2020-03-19 19:18:28
0
0
34
1
Đấu trường 6 <c8>Art
#UC9PGQP
11 1 959
2020-03-28 19:08:29
390
260

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord