TÜRKİYE

#9C9PG0PG

51 930

50 / 50

Klanımız kardeşlik üzerine kurulmuştur. Sadece kalıcılar,bagışcılar ve klan savaşlarını kullanan kisiler gelsin.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 930
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader MUHAMMED
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 726
Thông tin hội
Vị trí Thổ Nhĩ Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 70
Elder 3
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
bamsi
#80GVG8QRR
13 5 726
2020-09-27 21:39:40
0
10
2
1
Co-leader
ziro
#9LRC9RVCY
13 5 582
2020-09-18 22:30:27
0
0
3
1
Yunus
#YU8PCURC
12 5 466
2020-09-27 13:19:23
0
0
4
1
Elder
samet
#9RJR8000U
13 5 426
2020-09-17 18:09:03
0
0
5 suvari
#2Q8CLYVRC
12 5 391
2020-09-27 19:46:54
0
0
6 Elder
fatih
#8JUV08JJV
13 5 363
2020-09-27 21:02:35
0
0
7 ggggg
#VQPLUQ2U
12 5 348
2020-09-26 20:56:55
0
0
8 Co-leader
mehmetali
#9URPRUYL2
13 5 337
2020-09-27 21:52:21
0
0
9
3
engn
#P2PVYQLPY
12 5 333
2020-09-28 04:55:48
20
0
10
1
kahramanmarasli
#2CJVC2Q2P
12 5 321
2020-09-28 04:33:53
0
0
11 Fatih SALMAN
#2QLV2LPPJ
12 5 299
2020-09-28 04:02:09
20
10
12
2
HaKaN
#98CJRYGP
13 5 273
2020-09-27 22:50:45
0
10
13
1
ismail
#90QRRCJYY
13 5 261
2020-09-27 19:35:25
0
0
14
2
ömer40
#PGGG2JLPQ
10 5 231
2020-09-27 20:24:56
0
0
15
4
Çevik Gücü
#JUC0RJQY
12 5 216
2020-09-28 02:38:07
0
0
16
3
Tolga
#2UG89YQ9
13 5 212
2020-09-27 08:54:23
0
0
17
2
Elder
Emin Yyl31
#P22U0JQ
13 5 203
2020-09-26 23:25:20
0
0
18
1
Blooddeep
#QVQVG82V
13 5 141
2020-09-26 21:24:59
0
0
19
1
ÖZTUĞ
#2GCPVJVG
12 5 124
2020-09-27 17:13:25
0
0
20 asafavci
#PR8C902JU
11 5 089
2020-09-27 21:31:38
0
0
21
3
alper
#P0R00JGJY
10 5 040
2020-09-27 19:24:27
0
0
22
1
kadir
#QUYU8UVJ
11 5 016
2020-09-27 11:28:05
0
0
23
1
RoyalWithRecep
#2V2UQV2LY
11 5 013
2020-09-26 11:32:49
0
0
24
1
yasinQral
#80UYP0RR0
13 4 977
2020-09-07 17:47:37
0
0
25 kry
#9LQRJYYC
10 4 886
2020-09-27 11:39:09
0
0
26 ☺DEMİR ADAM ☺
#282VL002Y
12 4 858
2020-09-27 14:46:37
0
0
27 s-mer
#9JU92V8CJ
11 4 817
2020-09-23 23:22:17
0
0
28
1
hilalkayyaaa
#L92Y928JV
10 4 789
2020-09-27 21:22:40
0
0
29
2
AlperenTR
#29GRRYQY9
10 4 764
2020-09-27 17:10:35
0
0
30 smyrna123
#LGRG2P9C2
9 4 753
2020-09-27 13:38:25
0
0
31
3
dpaws
#LUV9CVYGL
9 4 697
2020-09-27 20:20:04
0
0
32 TheStarEagle
#G8RR08U2
10 4 682
2020-09-18 14:11:35
0
0
33
4
mal melih
#200PCG2RP
10 4 682
2020-09-27 19:25:33
0
0
34
1
resul
#L0C892QPR
11 4 662
2020-09-28 04:03:40
30
20
35
1
harun
#8QLG8RPL
12 4 652
2020-09-27 09:44:19
0
0
36
1
Hakan
#2QQL9LJQR
11 4 652
2020-09-10 07:43:48
0
0
37
1
KissMySkills
#YQLUG8VVY
11 4 648
2020-09-16 12:37:48
0
0
38 IRON-MAN
#QCUGP9VR
10 4 584
2020-09-26 12:19:50
0
0
39 oOoYusuFoOo
#9Q8QLG9L
10 4 558
2020-09-27 23:30:19
0
20
40
1
REYİZ ABDO
#8PY9RYJR9
11 4 530
2020-09-11 18:33:33
0
0
41
1
PRO TÜRK
#QQ9LYCU9V
9 4 515
2020-09-27 16:33:13
0
0
42 bahane
#200G808RP
10 4 427
2020-09-26 10:22:30
0
0
43 SÜPERENDER
#800CQCV2J
13 4 327
2020-09-20 19:24:45
0
0
44 Leader
MUHAMMED
#2RCYUVPLY
12 4 324
2020-09-12 11:07:42
0
0
45 Ba♈️eR
#LGPUCLVVP
10 4 321
2020-09-22 09:08:25
0
0
46 TERMİNATÖR
#2YY0YLCLL
10 4 307
2020-09-23 11:17:12
0
0
47 yokedici
#Y0Q0GLGG2
9 4 272
2020-09-10 16:17:46
0
0
48 (Tr)SUSKUN
#8U9Y02LU
11 4 244
2020-09-14 20:49:18
0
0
49 yiğit
#VC000Y2V
9 4 158
2020-09-10 19:00:40
0
0
50 qaz
#8J20J8GCC
11 4 001
2020-09-04 16:23:23
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord