CaliforniaBears

#99Q8J8G

50 505

42 / 50

CaliforniaBear War Clan. War is MANDATORY, must use ALL attacks. Donation min. 200 a week. Level 11+

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 505
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Nooby
Phạm vi chiến tích 4 002 – 5 572
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 162
Elder 20
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
ash
#PJLL9UCU
13 5 572
2020-08-15 10:10:57
604
520
2
1
Co-leader
ROMULAN
#P0GRLJRQ
13 5 523
2020-08-15 10:18:58
688
568
3
1
Co-leader
TimboSlice
#8YJU98CR
13 5 457
2020-08-15 01:09:02
336
400
4
5
Co-leader
Tootles
#20J8P8YR
13 5 424
2020-08-15 04:59:48
563
440
5 Co-leader
Sneakyspoon
#29RU2LJVG
13 5 383
2020-08-14 17:45:17
298
410
6
1
Co-leader
Petlum
#8LQQCQVG
13 5 380
2020-08-15 08:17:48
694
600
7
4
Co-leader
Spagheddie o's
#28QY8JURR
12 5 374
2020-08-15 10:07:37
678
480
8 Co-leader
BRAVO HEART
#YYVP0CPL
13 5 357
2020-08-15 03:37:34
458
240
9
3
Elder
Alex :)
#C800880V
12 5 353
2020-08-15 10:09:31
334
424
10
3
Elder
Den1lbr
#9G2U8RVJ
12 5 227
2020-08-15 02:52:15
200
360
11 Elder
ElvisTek
#C8PLCG9Q
12 5 192
2020-08-15 03:28:00
443
360
12
3
Co-leader
Shifty
#P02G0UR2
13 5 170
2020-08-15 01:40:50
280
360
13
1
Co-leader
Punisher
#982PJL9P
13 5 138
2020-08-15 06:11:52
0
0
14
4
Elder
SF_Liam
#LV02LC00
11 5 123
2020-08-15 07:29:35
1125
480
15
1
Elder
3dgar
#9PQP9Q9LR
12 5 122
2020-08-15 03:48:15
20
80
16
4
Co-leader
Narby
#9RJRPLL
13 5 101
2020-08-14 22:55:34
382
410
17 Wald
#U0JG209P
12 5 070
2020-08-14 18:24:16
0
0
18
1
Elder
boss dad
#890VGQ9R8
13 5 009
2020-08-14 21:34:14
216
280
19
4
Elder
Abey
#29P8R0VG
12 5 002
2020-08-15 09:00:44
378
520
20 Mini Spoon
#PYQYLLLYL
12 5 001
2020-08-14 17:45:37
177
400
21
3
xander sanders
#PVVQRY8JC
11 4 989
2020-08-14 18:39:31
0
0
22
1
Elder
BLYTON
#99R2UP8U
12 4 944
2020-08-15 08:14:04
321
440
23
1
TheusPL
#9JJCPLY0
12 4 935
2020-08-14 23:33:42
294
400
24
1
Elder
showtime
#2UY0YLYLQ
11 4 910
2020-08-15 07:34:40
74
400
25
16
Leader
Nooby
#90QJJ9Y2
13 4 895
2020-08-15 05:11:36
693
520
26 Elder
ZT BOMBER
#2J2QYQYCU
11 4 876
2020-08-15 09:22:19
845
430
27
3
Elder
7u7 melissa uwu
#L9CPYQCCU
11 4 860
2020-08-14 12:01:11
303
280
28
1
Elder
Dilly_Dasher
#QCCV92Q8
11 4 821
2020-08-15 08:29:02
71
160
29
1
Elder
Mayonnaise
#PJYG0LGGU
10 4 816
2020-08-14 06:30:02
95
80
30 Elder
SmokenBallz
#PG0GGJ2J
12 4 778
2020-08-15 07:35:28
265
280
31
2
pablo09
#282PRP8YJ
11 4 775
2020-08-11 00:49:36
30
40
32
1
Elder
DIABLO
#89QLG9UV
11 4 721
2020-08-14 11:02:51
20
80
33
1
Eleztry_coc
#JLQVJVG9
11 4 713
2020-08-13 19:29:46
130
200
34
1
Elder
simon machongwe
#8V09V8URU
11 4 713
2020-08-15 01:17:17
10
80
35
2
Samayh340
#2Y29GRCQJ
12 4 697
2020-08-14 18:59:56
46
160
36 Co-leader
Hyakuren
#P89YL8V8
12 4 636
2020-08-15 05:42:10
20
0
37
3
Elder
Eduardo98Gd
#QJQUCU22
13 4 603
2020-08-14 16:37:21
172
320
38
1
Adambomb2003
#8JP82YR
10 4 597
2020-08-15 08:11:12
152
80
39
1
Elder
Lumberjack
#9ULJG029
10 4 594
2020-08-08 04:30:13
0
0
40
1
Elder
Alberto
#JGRQ8GC
11 4 578
2020-08-14 22:29:21
171
320
41
1
Elder
icecool
#9LVJ8J9
13 4 092
2020-08-14 18:50:07
38
160
42
1
Rushout
#PVVCCQQJ
13 4 002
2020-07-29 22:17:52
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord