AngelsOfTerror

#99P898RU

55 894

48 / 50

Together we are aiming to reach the top 🔥 Dedicated to both Ladder and Clan Wars ⚔️ Free Pass Royale for the top finisher 🏅

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 894
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ☠AoT I SOUL☠
Phạm vi chiến tích 4 847 – 6 072
Thông tin hội
Vị trí Síp
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 616
Elder 16
Co-leaders 31
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
AoT l GoldenBoy
#9YPQRLPR
13 6 072
2020-08-13 11:09:30
57
370
2
2
Co-leader
Charitou
#GVURJ0U2
13 5 861
2020-08-13 05:24:37
319
0
3
1
Co-leader
AoT I kotsioss
#Y9CJ8JG2
13 5 859
2020-08-13 10:35:55
250
192
4
1
Co-leader
amiliktos
#QJQQRP0C
13 5 857
2020-08-13 10:33:32
1288
0
5
5
Co-leader
DOLOFONOS
#GLUY82CG
13 5 836
2020-08-13 11:04:51
42
40
6
1
Co-leader
trimpalos
#GGPRYC0U
13 5 803
2020-08-13 05:26:11
501
0
7
2
Co-leader
Y.t.G -3-
#209R09920
13 5 771
2020-08-13 10:52:59
96
280
8
2
Co-leader
apoel aou79
#2QL0VVV0V
13 5 734
2020-08-13 03:40:06
413
352
9 Co-leader
lellos14
#8800YRVQ9
13 5 728
2020-08-13 10:33:05
236
280
10
2
Co-leader
AoT I Sir Geo
#JV82U0G9
13 5 609
2020-08-13 10:49:59
164
280
11 Co-leader
KOYGKRENOS
#GQ2LPVPP
13 5 597
2020-08-13 09:48:13
548
288
12
5
Co-leader
Hyth
#R9QCJ20Y
13 5 565
2020-08-13 09:35:36
193
320
13
1
Co-leader
AoT I gch
#PJU9U09L
13 5 562
2020-08-12 13:42:17
46
160
14 Co-leader
theosoeo
#LJLQYJVR
13 5 558
2020-08-12 19:52:09
0
0
15 Elder
Moorsy
#2JQJPGPRV
13 5 550
2020-08-12 23:50:29
461
340
16
13
Elder
Objection
#2RPJQGC8J
13 5 538
2020-08-13 10:13:34
132
320
17
1
Co-leader
Boss
#82UC280GY
13 5 525
2020-08-12 18:49:49
264
160
18
2
Elder
tatas
#PCV2PJQV
13 5 521
2020-08-12 22:29:58
90
120
19
6
Co-leader
AoT I GolemGod
#809YLJPYJ
13 5 497
2020-08-13 09:53:58
10
200
20
2
Co-leader
slayer
#Y9QCGJJL
13 5 491
2020-08-13 09:06:59
0
240
21 Elder
Gold Champion
#2GJCCUPC9
13 5 453
2020-08-13 07:13:06
209
280
22
24
Leader
☠AoT I SOUL☠
#R998CU2R
13 5 452
2020-08-13 10:38:05
10
80
23
1
Co-leader
T800
#9V0CGLPQ
13 5 442
2020-08-13 01:51:32
98
240
24
1
Elder
tsoula
#2YPRULL00
13 5 411
2020-08-12 10:51:22
70
160
25
1
Elder
Andrea5
#PLU20QUR
13 5 411
2020-08-13 05:49:50
181
280
26
7
Elder
ACZINO
#8Q2CQQLJ
13 5 409
2020-08-13 08:48:11
65
120
27 Co-leader
Houston
#QQ9Y2LJ8
13 5 405
2020-08-13 09:32:11
407
392
28
2
Co-leader
holo holo
#82JCQYJL
13 5 384
2020-08-13 07:02:58
215
320
29
2
Elder
prokrousths
#9U9LV8GV8
13 5 378
2020-08-13 08:30:32
88
160
30
2
Co-leader
sTeC_oYk
#L2LRULVV
13 5 364
2020-08-13 08:16:29
361
343
31
8
Co-leader
AoT I Blue98
#88QPYJ28
13 5 363
2020-08-13 07:45:05
58
80
32
2
Co-leader
AoT I Petris
#8VGV8PV9L
13 5 358
2020-08-12 20:24:16
74
200
33
1
Co-leader
Dimitra
#2CCUYR2V8
13 5 335
2020-08-13 06:32:13
0
0
34
2
Elder
K.O
#PYU8YP9QL
13 5 333
2020-08-13 10:51:43
461
280
35
1
Co-leader
AoT I Sorokkou
#8YJYCLYP
13 5 319
2020-08-13 06:11:09
18
80
36
3
Elder
giwrgoslav
#8LVV8Y2L
13 5 304
2020-08-13 06:57:38
252
240
37
1
Co-leader
Fermio
#GVYG0V0J
13 5 285
2020-08-13 09:49:53
20
160
38
3
Elder
Simpson
#8PVGJCJU
13 5 283
2020-08-13 05:28:12
245
240
39
2
Elder
michalis
#L9Y2899Y
13 5 192
2020-08-13 06:50:31
194
379
40
1
Co-leader
Hythious
#RU22ULQQ
13 5 168
2020-08-13 09:37:14
92
240
41
2
Elder
Papirrin
#82LLRRUJG
13 5 144
2020-08-11 07:04:41
8
40
42
2
Co-leader
AoT I bob
#289PYRQCL
13 5 138
2020-08-13 11:00:39
673
0
43
1
Co-leader
θουπος
#CGQ829LY
13 5 106
2020-08-13 05:43:39
170
240
44
1
Elder
titi
#8YRCR8GCR
13 5 045
2020-08-13 10:25:39
183
200
45
1
Co-leader
skatas
#2GRVLPVPY
13 5 027
2020-08-13 05:40:47
10
280
46
1
Elder
Roy
#82YPQ088
13 5 011
2020-08-13 11:06:34
118
320
47 Co-leader
AoT I Known_13
#LL8VY0P
13 4 992
2020-08-12 18:18:37
80
240
48 Elder
PavShekhon
#80VPQPQV0
13 4 847
2020-08-13 06:34:59
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord