nova the shield

#92V9P8Y8

8 664

4 / 50

clan activo, jugar la guerra y donar, 350 donaciones para veterano, torre 11 para entrar,no spam, buena suerte 😎✌🏻

Nhận Vào Hội
Thành viên 4 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 8 664
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader minotaros
Phạm vi chiến tích 4 012 – 4 886
Thông tin hội
Vị trí Nam Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 •satiny•
#Y2LJPPVLL
11 4 886
2020-08-14 20:06:42
0
0
2 Leader
minotaros
#82R9RLQJP
12 4 348
2020-08-12 15:00:27
0
0
3 Assassin
#YPVRVCJR8
10 4 083
2020-05-07 14:37:00
0
0
4 Co-leader
san
#8URYGY99L
13 4 012
2020-03-14 18:21:01
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord