Furia Magistral

#92RJY2QR

54 611

50 / 50

Clan Activo, donaciones y Guerra es lo mas importante para que nos ayudes a crecer y hacer parte de este gran Clan.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 611
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Revolheck
Phạm vi chiến tích 4 850 – 5 962
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 8 842
Elder 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Revolheck
#2QYQLLQ8G
13 5 962
2020-10-01 15:10:25
513
400
2 Elder
vmtg007
#2G8PU8QCG
13 5 912
2020-10-01 06:12:07
296
240
3 Elder
Cooper
#P0VQ0VRQC
12 5 723
2020-10-01 04:37:57
18
160
4 ✊★★LIT BRAND★★✊
#9Q8QP99Q0
12 5 709
2020-10-01 01:38:29
275
200
5
1
dxrxk
#92Y0QLGRV
12 5 659
2020-10-01 07:30:33
202
270
6
1
Elder
santi
#YLJCUP22
13 5 636
2020-09-30 04:11:21
158
200
7
1
Elder
Tololo
#200208J8R
13 5 600
2020-10-01 13:36:47
290
280
8
1
vick :v
#C8Q2GU2G
13 5 597
2020-09-30 01:46:02
417
160
9
2
leo❤
#R9CRU8RV
12 5 479
2020-10-01 14:47:16
152
240
10
2
GerardO
#2U8VQQJC
13 5 464
2020-10-01 13:54:14
176
248
11
1
Elder
benxan
#8J82PJU8V
13 5 464
2020-10-01 15:27:03
218
200
12
3
TheYoungMike
#9PYPCQV2
13 5 462
2020-09-30 11:41:44
30
40
13 David G.
#29YC90GLJ
12 5 454
2020-10-01 14:27:28
697
336
14
4
GIOVANNI_CHESS
#8VQRC902P
13 5 397
2020-10-01 05:14:44
276
200
15
1
jj
#RCQ2RLUU
13 5 374
2020-10-01 15:08:17
130
250
16
1
JAMES
#9PLQLPG9P
11 5 363
2020-10-01 00:58:53
81
40
17
2
[email protected]
#22GLPUVGQ
12 5 313
2020-10-01 06:41:59
0
240
18
2
bruno GA
#9Q9JQQJ2L
13 5 311
2020-10-01 13:28:30
545
320
19
6
TheIvan
#2GGYV8Q89
12 5 287
2020-09-30 22:13:10
0
0
20
9
gamborino
#29CG9YCCG
11 5 281
2020-10-01 15:30:15
28
40
21
9
☆HEROSHIMA☆
#Q2PG09UL9
11 5 248
2020-10-01 14:34:16
559
250
22
3
XxDanielxX
#8Q90YJYRP
12 5 236
2020-09-30 20:57:47
99
240
23
2
Rogelio
#YPU8G0Y9
12 5 212
2020-10-01 04:52:29
658
368
24
2
Elder
JanineAzul
#82YQ99UP
13 5 207
2020-10-01 06:55:42
148
330
25
5
Monan
#LYLY9CL0Y
10 5 206
2020-10-01 13:31:24
184
400
26
2
CHOPPER'S
#2PURV0YUY
12 5 200
2020-09-30 15:59:13
310
120
27
1
Elder
™ACZINO™
#P098G0LJU
12 5 189
2020-09-30 17:18:55
71
120
28
5
Beristain
#YC98P8JV
12 5 186
2020-09-30 21:20:54
0
0
29
3
Karlita Dani
#22PU22UV
12 5 181
2020-10-01 04:48:21
24
40
30
7
MAISA
#LPRCPGJ2
12 5 179
2020-10-01 15:01:14
87
240
31 ★xAlexiiZx★
#9V980298Y
12 5 154
2020-10-01 13:31:40
352
270
32
5
Abi
#80JQCQGUQ
12 5 142
2020-10-01 03:54:56
1
0
33 AylinGCC
#2UCPU8CV
12 5 135
2020-10-01 08:00:42
104
120
34
6
KING CTULHU
#8C2QRVJCL
12 5 125
2020-09-30 21:47:41
46
200
35
7
Edgar
#2U2Y8QYGY
12 5 108
2020-09-30 21:06:15
0
0
36
2
Fer Córdoba
#8PYQGUYG
11 5 107
2020-10-01 01:07:35
264
300
37
2
ThenoobplayerXD
#CYQJRLGJ
12 5 096
2020-09-27 18:34:09
0
0
38
1
Antonio7
#QL2C098JC
10 5 096
2020-10-01 05:02:59
184
240
39
3
Lebanon force
#QRY09CL0
12 5 083
2020-09-30 00:08:31
18
0
40
2
⚡Emiliano_M⚡
#PRJGQC8Y8
12 5 062
2020-09-30 17:03:28
225
80
41
1
MEX I Sandbox✨
#QPP9QURJ2
11 5 012
2020-10-01 02:25:23
27
240
42
1
isaac
#80LJQ9JJP
11 5 003
2020-10-01 03:54:57
99
200
43 xzFercraft3000
#9PGCLR9G2
11 4 949
2020-10-01 14:42:18
41
80
44 A.Mendieta
#2UYG8J9Y2
11 4 947
2020-09-26 23:02:10
0
0
45 Fernan El Pro
#8GY99JUUY
11 4 940
2020-09-30 05:36:10
102
180
46 Christopher
#2GPG9LC8Q
11 4 922
2020-10-01 14:24:59
0
120
47 Jefers0n79
#LL8UQ9C
13 4 907
2020-10-01 04:57:49
552
360
48 ☆ADAIR☆MC☘
#L288902YC
10 4 899
2020-10-01 05:43:36
155
240
49 El Mury⚔️
#GVR02P9P
11 4 876
2020-09-24 18:29:43
0
0
50 B A R T
#L8RU8QP0R
10 4 850
2020-10-01 07:06:27
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord