BR.Fatal

#92QCULP0

55 334

50 / 50

regras: 1° doem cartas; 2° participem da guerra; 3° dêem coletas; 4° 500 cartas ancião; 5° se nao doarem cartas saem, etc.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 55 334
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader luciano
Phạm vi chiến tích 4 634 – 5 903
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 764
Elder 5
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 protetor
#VVQPCLGQ
12 5 903
2020-03-30 21:00:57
90
80
2
1
Leader
luciano
#8U0JU0GQ8
13 5 892
2020-03-30 20:08:35
182
80
3
1
Co-leader
DEADPOOL
#2YULLUYR8
13 5 782
2020-03-30 18:19:44
92
40
4 Co-leader
Pai Coruja
#8CYYC0P8Q
12 5 705
2020-03-30 21:53:00
76
80
5
1
Co-leader
Netto Uchoa
#8RC8UGVVJ
12 5 673
2020-03-30 20:17:31
42
120
6
1
matheus
#2QPYVC0R0
12 5 651
2020-03-30 21:56:52
28
80
7 Co-leader
kyo pró :)
#2GLJLCUQY
12 5 625
2020-03-30 21:24:23
76
80
8
1
Killer
#88L8U98LJ
12 5 592
2020-03-30 19:51:21
40
0
9
1
Elder
hiki
#G8GCGV9J
12 5 584
2020-03-30 21:01:21
8
80
10
4
Co-leader
Alex
#88VLU9VUP
13 5 545
2020-03-30 13:16:54
84
80
11
4
phrafaelkj
#92UYGY082
12 5 542
2020-03-30 04:28:53
96
0
12
1
Co-leader
Bezerra
#9CC9LGV2C
11 5 529
2020-03-30 19:12:07
18
0
13
11
Co-leader
ant
#2URYJLUQL
12 5 525
2020-03-30 20:51:31
92
80
14
3
Co-leader
Weskezor
#LQ9JQ9UY
12 5 518
2020-03-30 14:51:04
38
0
15
1
Co-leader
CeloValente
#200U890PR
12 5 502
2020-03-30 19:45:57
136
40
16
1
CL3YT0N!!!
#9JUQRUGV8
12 5 487
2020-03-30 18:45:47
18
40
17
5
Co-leader
lyra
#8JJV8R9PL
12 5 483
2020-03-30 21:53:54
190
0
18
8
Co-leader
George
#8CULLVGJV
12 5 469
2020-03-30 17:12:23
88
40
19
1
CaioQuagliane
#J2P8YQY2
11 5 463
2020-03-30 16:17:05
72
80
20
1
Co-leader
Lucas
#P2CVURVLY
11 5 463
2020-03-30 09:46:30
0
80
21 Co-leader
mlquintanilha
#9RU00JUYR
12 5 452
2020-03-30 11:42:18
54
40
22 Makys
#9P9VJRQJQ
11 5 446
2020-03-30 20:05:11
0
40
23
5
Bryan
#8P8VPYLVU
12 5 441
2020-03-30 13:06:26
16
80
24
1
Kethllin'
#9PVL8YCRL
12 5 416
2020-03-29 21:08:01
0
0
25 Elder
GabrielQ
#8VPVQQ2Q
10 5 393
2020-03-28 21:53:39
0
0
26 Elder
alex (02)
#9VYUP29CY
12 5 381
2020-03-30 13:11:07
8
80
27 Co-leader
Angela lima
#2UGJ29JLU
12 5 374
2020-03-30 13:44:28
30
40
28
1
Guilherme
#8JG9GC8CR
11 5 357
2020-03-30 21:50:34
0
8
29
1
Elder
Glad Elias
#880RRGR
13 5 341
2020-03-30 22:00:35
40
100
30
1
Pedrinho
#8800QLVRP
13 5 318
2020-03-28 01:00:16
0
0
31
1
SOADER [P7]
#220VYLYJ
10 5 317
2020-03-30 18:45:51
0
40
32
1
Co-leader
Jackson Ribeiro
#PP98QP8VQ
12 5 259
2020-03-29 05:38:15
0
0
33
1
gokurei#
#PJGR29CCC
11 5 246
2020-03-30 19:23:27
36
80
34
2
maurill
#9U9GRGP0V
10 5 236
2020-03-30 01:01:08
0
40
35 Destruidor
#2JRJR8LRL
11 5 194
2020-03-30 15:51:30
0
0
36
1
markyam
#9U0J90VP8
11 5 165
2020-03-29 22:27:39
0
0
37
1
renan
#2GUYRVCQ2
10 5 148
2020-03-26 21:51:24
0
0
38
6
Elder
fafo
#9082GQVPU
12 5 132
2020-03-30 21:12:51
78
40
39 THG_MERCURIO
#9GUCQV9GV
11 5 118
2020-03-30 15:48:49
0
0
40
1
Pedro
#2P89Q0PGP
11 5 099
2020-03-27 20:46:45
0
0
41
1
Jv
#9UQPGC29
10 5 069
2020-03-30 20:05:52
0
40
42
1
Co-leader
Madara
#82CQPUCLJ
12 5 066
2020-03-29 16:06:41
0
0
43 eu sou frango
#8YGVGYRP9
10 5 051
2020-03-30 22:02:34
18
0
44
2
fubuki
#9JVVGL88G
10 5 032
2020-03-28 12:24:07
0
0
45
2
건축을 있다 라는
#8YPJJCG9Q
11 5 027
2020-03-25 08:15:58
0
0
46
1
epitacio
#8228Q9CRP
10 4 961
2020-03-29 22:47:31
0
0
47
1
Co-leader
leo
#9PRY0C0GC
13 4 941
2020-03-30 03:15:33
10
0
48
1
Madara
#YUJLYUUPV
9 4 784
2020-03-28 02:47:52
0
0
49
1
Geovane5847g
#88GGY9VVV
10 4 677
2020-03-30 18:13:48
8
56
50
1
lord
#9JVVV2LYC
9 4 634
2020-03-24 20:10:57
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord