MSDIANS

#92J8VLCU

46 024

50 / 50

Welcome to the clan.... Promotion and demotion based on war performance and donation... Be active in Wars.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 024
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader atharv jaiswal
Phạm vi chiến tích 3 227 – 4 871
Thông tin hội
Vị trí Ấn Độ
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 824
Elder 3
Co-leaders 31
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
atharv jaiswal
#88RRQPRVJ
13 4 871
2020-06-02 15:58:44
94
40
2 Co-leader
A Jay Jaiswal1
#8R8RUP2VQ
13 4 826
2020-06-01 09:52:15
82
40
3 Co-leader
atharv
#8JGPQUGQY
12 4 811
2020-06-01 11:54:23
34
40
4 Co-leader
assault sanjay
#RU99G02P
12 4 806
2020-06-02 16:39:58
68
70
5
5
Co-leader
ulaganayagan
#28QCVVV
13 4 769
2020-06-02 16:02:43
35
40
6
30
Co-leader
hellen
#282JLRLJC
12 4 763
2020-06-02 14:13:42
10
70
7
2
Co-leader
sanskar jalan
#9L990R0LP
13 4 726
2020-06-01 08:41:53
62
40
8
2
Co-leader
Ak
#PQQ2PJPGV
10 4 718
2020-06-02 03:52:45
36
40
9 $ANK£T
#80UPUVUQ
12 4 714
2020-06-02 17:43:32
450
240
10
1
Co-leader
hello
#8CGG2808Q
12 4 712
2020-06-02 18:57:16
8
0
11
4
Co-leader
CLASH WITH AJ!
#P9P88YQV8
11 4 711
2020-06-02 15:58:24
104
120
12
4
Co-leader
Ajay Jaiswal AJ
#P9U2QQ8UV
12 4 691
2020-06-01 09:49:50
16
40
13
1
Co-leader
KS
#2U0YRCRGJ
12 4 651
2020-06-02 15:35:48
32
40
14
1
Co-leader
ak2
#9VJ2J8JC8
10 4 636
2020-06-02 03:30:52
0
40
15
1
Co-leader
ak2
#PQYYJCVJP
10 4 632
2020-06-02 02:55:53
30
40
16
1
Co-leader
ajaj25
#Y8RRY0UJQ
9 4 629
2020-06-02 06:31:03
10
40
17
1
Co-leader
ak1
#9VRUGV2LY
10 4 627
2020-06-02 03:31:24
100
80
18
1
Co-leader
AJAJ421
#YG0GL8PPU
9 4 623
2020-06-01 14:19:40
31
80
19
1
Co-leader
AJAJ423
#YLUYJ9QC8
9 4 622
2020-06-02 02:55:37
48
40
20
1
Co-leader
v0009
#PU2C2QJLU
10 4 579
2020-06-02 20:08:14
420
0
21
1
Co-leader
Rajath Maharaja
#8C0L9L9J
10 4 522
2020-06-02 14:40:04
22
70
22
1
Co-leader
AJAJ422
#PUYJPG9VV
9 4 513
2020-06-01 15:11:12
0
100
23
3
arka
#QQ2L8UYJG
9 4 464
2020-06-02 19:59:49
65
168
24
1
Elder
hii
#YPUYQP99U
9 4 440
2020-06-01 19:11:46
8
0
25
17
Co-leader
eXcaliber
#L0QUVQLGY
9 4 431
2020-06-02 14:45:22
0
40
26 FY
#809G9L8
9 4 394
2020-06-02 18:33:09
34
160
27
3
Elder
DEADPOOL
#8V9Y0CYVR
10 4 344
2020-06-02 15:19:35
192
110
28
4
Co-leader
ak47
#YRGRVY8V2
8 4 335
2020-06-01 14:11:29
0
80
29
4
vcop23
#YYLC9G999
10 4 335
2020-06-02 17:56:50
30
96
30
2
WARZONE
#8C89QYQ
11 4 312
2020-06-02 19:13:34
0
40
31
4
Co-leader
NANDIK
#28U9RPUVU
11 4 308
2020-06-02 07:48:15
136
120
32 abhi
#88RUVP0CV
9 4 305
2020-06-02 11:46:28
56
0
33
4
☠BEAST OP
#CRQQY2R2
10 4 263
2020-06-02 12:50:29
236
80
34
3
Elder
Ranjeet
#98U8Q9PV0
11 4 139
2020-06-02 16:54:19
8
80
35
2
Co-leader
Полина6969
#2QP2VJQP
12 4 119
2020-06-02 19:33:28
74
120
36
2
007
#QP9J0UYP0
9 4 109
2020-06-02 18:38:27
42
160
37
2
Lord Cerberus
#99PRY8UG
10 4 090
2020-06-02 18:20:50
10
40
38
1
Co-leader
CLASH WITH RG!
#RGYYR08
12 4 001
2020-05-31 07:00:23
0
0
39
1
Co-leader
Atharv AJ
#PPQRCQCYY
11 4 001
2020-05-31 19:38:57
0
20
40
1
Co-leader
Atharv AJ
#PPPC0RV0P
11 4 001
2020-06-01 03:55:07
92
40
41
6
Sid
#88VLYYUGU
9 4 001
2020-06-02 15:17:31
99
0
42
2
NO❎IOUS PAHAL
#22YG9Y0C2
12 4 001
2019-12-15 05:02:19
0
0
43
2
Co-leader
AMAN
#P0RJG88UP
9 4 001
2020-05-18 07:52:36
0
0
44
1
dev
#8V9QU02PV
12 4 001
2020-05-30 13:03:37
0
0
45
1
Co-leader
Aman Mulani
#98RGPJUY9
11 4 001
2020-05-19 10:33:14
0
0
46
1
Co-leader
AJAJ42
#Y0P2G99LP
10 4 001
2020-05-31 06:58:08
0
0
47
1
Co-leader
Aman
#89YGG20P2
12 4 001
2020-04-01 19:32:56
0
0
48 Đấu trường 12 kushtkd
#9Q0RJP09J
9 3 928
2020-06-02 20:02:59
50
70
49 Đấu trường 11 Cr7 is cool
#8LJJL9LU9
9 3 514
2020-06-02 14:02:54
0
50
50 Đấu trường 10 Viking
#C0920Q0
9 3 227
2020-06-02 13:18:30
0
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord