les templiers

#90RUYYV

34 721

18 / 50

Clan sympa, généreux et motivé. actif dans les guerres, récompense au mérite, respect obligatoire.

Nhận Vào Hội
Thành viên 18 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 34 721
Chiến Tích Cần Có 1 300
Clan Leader Guillermus
Phạm vi chiến tích 4 051 – 5 653
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 075
Elder 4
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
pinpoye
#P9CYGLCYV
13 5 653
2020-11-26 16:16:00
374
314
2 Co-leader
☢☣Cédric☣☢
#8YJV98JY
13 5 586
2020-11-26 16:45:11
374
340
3 Elder
hades
#P2Q2U9U0
13 5 327
2020-11-26 17:06:46
296
285
4 SPC_Dark
#PUY0G8P
12 5 307
2020-11-26 06:06:19
54
120
5
1
Elder
marmotte1203
#22U09QYV
13 5 234
2020-11-26 16:32:48
225
256
6
1
Leader
Guillermus
#2JPRRGJ
13 5 217
2020-11-26 13:20:54
314
80
7
1
davmoule2
#8QL8UUQU2
13 5 119
2020-11-26 17:11:36
220
200
8
1
kiillkam
#88U9CLPGL
13 5 093
2020-11-25 20:53:23
97
200
9 a-irok
#828LP8P2
12 5 027
2020-11-23 12:16:40
0
0
10 The Wolf
#2Q20U8V82
12 4 860
2020-11-24 12:14:07
16
40
11 wolve_117
#PUYVJQR0P
11 4 587
2020-11-19 07:03:06
0
0
12 Elder
genou
#9LG8U2LPG
12 4 325
2020-11-10 17:22:18
0
0
13
1
Poppy
#Q82RCCU8U
9 4 323
2020-11-12 13:30:55
0
0
14
1
Massime
#PV8P22LYP
9 4 313
2020-11-26 10:44:54
0
0
15 Co-leader
méganou
#P2LJJGJY0
10 4 235
2020-11-26 15:02:20
105
240
16 axou62lol
#Q92VGRP02
9 4 156
2020-10-29 14:29:25
0
0
17 darksydebs
#LR82QQLP0
10 4 076
2020-11-07 09:04:26
0
0
18 Valentin
#20R2JGPRP
9 4 051
2020-11-09 19:48:37
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord