Familia amigos

#90JQ8YP0

8 981

29 / 50

Ajudar no bau do cla.respeitar.doar cartas,colider por merito,vai ter copa valendo anciao

Nhận Vào Hội
Thành viên 29 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 8 981
Chiến Tích Cần Có 400
Clan Leader murilogames10
Phạm vi chiến tích 367 – 2 349
Thông tin hội
Vị trí Quần đảo Bắc Mariana
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
Elder 3
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Đấu trường 8 Leader
murilogames10
#2RYQQL9PC
8 2 349
2018-02-07 02:07:03
0
0
2 Đấu trường 6 Co-leader
flamengo
#8VYU80VVR
7 1 897
2018-01-09 15:19:30
0
0
3 Đấu trường 5 Co-leader
sou eu pedro
#8QUU220P2
7 1 376
2017-11-26 21:55:58
0
0
4 Đấu trường 5 batanando
#8YQGPL2RR
6 1 372
2017-12-14 14:15:01
0
0
5 Đấu trường 4 Garoto544 YT
#8GR9PVQPJ
5 1 346
2017-12-27 20:32:20
0
0
6 Đấu trường 4 sir jomjom
#8CJ8QUG2V
6 1 212
2017-12-31 00:04:45
0
0
7 Đấu trường 4 Co-leader
[email protected]$
#8CQUYC2YR
7 1 194
2017-12-27 20:19:45
0
0
8 Đấu trường 4 Co-leader
sou eu pedro
#8LUVRU0CU
6 1 084
2018-02-03 15:18:56
0
0
9 Đấu trường 3 Elder
ruan conta6ou7
#9Y0J2QJ89
6 1 005
2017-12-30 19:02:08
0
0
10 Đấu trường 3 fauconis dourad
#8LVVLCG92
5 961
2017-12-11 22:24:58
0
0
11 Đấu trường 3 gelly_youtube
#9LVJ9GLCP
5 927
2017-12-03 21:39:13
0
0
12 Đấu trường 3 Co-leader
vinicladhmaster
#9LQJ0LLV0
4 891
2017-12-25 21:20:42
0
0
13 Đấu trường 3 charmander_br
#8PYUYJ8P9
5 825
2018-01-21 13:41:02
0
0
14 Đấu trường 2 GABRIEL
#899Q99Q8L
7 716
2018-02-15 18:15:54
0
0
15 Đấu trường 2 JIREM
#92Y2LVGCQ
3 587
2017-12-04 23:04:38
0
0
16 Đấu trường 2 Elder
pedro
#820LGL9YV
4 584
2018-04-29 23:42:32
0
0
17 Đấu trường 2 caynan
#8JJ0Q8CPU
2 527
2017-11-27 08:38:24
0
0
18 Đấu trường 2 george
#8L9CR8J90
4 523
2017-11-22 15:42:46
0
0
19 Đấu trường 2 molho
#8CYQJ9C80
4 494
2017-12-02 22:45:07
0
0
20 Đấu trường 2 arthur
#89Q90CYJL
4 484
2018-01-18 03:07:03
0
0
21 Đấu trường 2 Renan
#8CVR0LCV2
4 445
2017-11-24 13:47:02
0
0
22 Đấu trường 2 treinadores
#90QR0J2C9
4 445
2018-01-20 00:43:54
0
0
23 Đấu trường 2 Co-leader
ruan009
#890VQ0Y2P
3 437
2017-10-01 14:27:26
0
0
24 Đấu trường 2 elson
#8UGPR0P22
3 436
2017-12-10 00:03:45
0
0
25 Đấu trường 2 eli
#8UGCR8RJ9
3 427
2017-11-20 19:13:39
0
0
26 Đấu trường 2 ruan master 123
#8CQQ2VRR9
4 425
2018-01-19 22:48:21
0
0
27 Đấu trường 2 luisph
#82GG9CUQ9
3 405
2017-12-04 22:17:41
0
0
28 Đấu trường 2 homen de ferro
#8UJVJ9UL2
3 385
2017-12-04 14:22:53
0
0
29 Đấu trường 2 Elder
caio
#92RC9VJJ2
4 367
2017-12-11 14:08:55
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord