ClashRoyalePM

#90CYG8GY

39 185

31 / 50

Buscamos superarnos cada día. Si eres un jugador activo y donador eres bienvenido al Clan. (quien no coopere será expulsado).

Nhận Vào Hội
Thành viên 31 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 39 185
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader miguelSoto
Phạm vi chiến tích 3 024 – 4 783
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 584
Elder 4
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
miguelSoto
#8RP0YLR99
12 4 783
2020-06-02 17:22:58
84
32
2
2
Co-leader
hike
#8CPQQ8C2G
12 4 756
2020-06-02 03:31:42
38
50
3
1
destructor
#2RPLGQ0VJ
12 4 719
2020-06-02 17:22:05
10
120
4
1
Co-leader
feñis
#9J9YGRYPY
12 4 678
2020-06-02 18:52:04
94
40
5
1
sombra
#2UPU0JV8
12 4 634
2020-06-02 00:20:44
121
0
6
1
Luphy
#9LJ08RQJP
10 4 621
2020-06-02 18:58:11
0
0
7
2
Elder
Jorge Andres
#PYGPJRLGQ
11 4 620
2020-06-02 20:35:46
56
60
8
1
##Javier:o
#P8V2Q09U
12 4 601
2020-06-01 01:08:17
48
40
9
1
Co-leader
tito
#92J0JLVG
12 4 577
2020-06-01 17:45:58
0
20
10 Elder
kira
#9GGRV82P
12 4 482
2020-05-30 02:59:41
0
0
11 AGLD ahlk
#PUCJCUP8P
10 4 471
2020-06-02 16:33:09
36
32
12 [DS] BASTIXD
#Q0QLPY0Y9
9 4 419
2020-06-02 17:17:10
58
40
13 Co-leader
MiguelSoto
#980PGQLGG
10 4 336
2020-05-25 11:49:37
0
0
14 Giant Rocket
#CQC9Q9CV
10 4 301
2020-05-16 11:56:44
0
0
15 Elder
cale0ne
#9QUY202LG
11 4 288
2020-05-09 19:35:48
0
0
16 acesino
#8Y8Q9LQ28
12 4 282
2020-05-17 13:43:53
0
0
17 clemente197
#YY909YV2L
10 4 265
2020-05-29 20:37:32
0
0
18 jonathan
#URLCJCYG
12 4 234
2020-05-23 03:21:26
0
0
19 π$GoD¶oF=FiRe¢π
#8G0JQPV2L
10 4 225
2020-05-29 19:11:26
0
0
20 tamara:)
#PRUV9P02R
10 4 213
2020-05-23 03:24:10
0
0
21 escormby
#CR8LJ2LP
11 4 209
2020-05-31 05:09:16
0
20
22 ramces254
#2C8U0L920
10 4 174
2020-06-02 16:45:18
0
0
23 копатель онлайн
#9CUYVRY9U
10 4 161
2020-05-14 06:14:12
0
0
24 Co-leader
Galox
#99L0GPGCQ
12 4 125
2020-06-01 05:09:27
38
40
25 Co-leader
Kisawea
#P2QLJ8YVJ
11 4 117
2020-05-31 14:29:54
0
20
26 Co-leader
Saul
#P8JUGQVJJ
11 4 091
2020-05-31 14:31:49
0
30
27 mate
#22YP9P9GU
9 4 089
2020-05-19 23:55:14
0
0
28 Marisolcita7
#YJ889CY0Q
10 4 075
2020-05-15 23:58:40
0
0
29 Co-leader
Paulyna
#8PCCVP08R
12 4 024
2020-05-27 14:54:43
0
0
30 Đấu trường 12 Hachiko
#YP8YU0Q0L
7 3 766
2020-05-25 11:55:44
0
0
31 Đấu trường 10 Elder
Mike
#PGL0L0G28
7 3 024
2020-06-01 05:08:45
1
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord