Горбачевка

#908U8RVV

2 652

0 / 50

Вход от 5к и 30 побед кв!Мат - запрещён! Всем удачи на арене!

Nhận Vào Hội
Thành viên 0 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 2 652
Chiến Tích Cần Có 4 600
Phạm vi chiến tích 99 999 – 0
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 0
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord