GulfNation™️ AD

#9008C0RC

51 893

50 / 50

⚡️GulfNation™️ AD ⚡️ Twitter: @GulfNationCR⚡️instgram. (gulfnation_tm).

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 893
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader B6ASH
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 789
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 455
Elder 13
Co-leaders 31
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Abdullah
#8RC92P9U
13 5 789
2020-04-09 19:34:17
136
0
2
1
Co-leader
ᒪ ᗩ 6 ᗩ ᗰ
#YVPU2VG
13 5 454
2020-04-09 09:43:52
172
0
3
1
Leader
B6ASH
#82VV28L2
13 5 454
2020-04-09 08:20:24
158
0
4
4
Co-leader
data-support
#UQYUG2UV
13 5 374
2020-04-09 20:45:42
172
200
5
1
Co-leader
Ŧ.Ř.Ŏ.Ŷ
#8QVR8Y8R
13 5 362
2020-04-09 20:19:06
173
310
6
4
Co-leader
CRiMiNAL
#9GJQCYJG
13 5 357
2020-04-09 15:22:53
270
360
7
1
Co-leader
Defender
#2CJUJJQC
13 5 332
2020-04-09 16:53:23
799
0
8
5
Co-leader
حياك
#PPPJ2Q8
13 5 314
2020-04-09 20:14:40
409
0
9
4
Co-leader
You
#GRUC2LYV
13 5 310
2020-04-09 20:42:42
78
24
10
3
Co-leader
CR7
#98VYCQ88
13 5 297
2020-04-09 20:18:27
136
320
11
2
Co-leader
HADI
#88PRR2PG
13 5 268
2020-04-09 16:28:59
188
0
12 S-alketbi
#J8RJ2PL
13 5 244
2020-04-09 06:39:32
10
200
13
27
Co-leader
H4
#2YJCYLCL9
13 5 235
2020-04-09 19:25:44
46
40
14 Elder
بومحمد
#8CJV80L9
12 5 215
2020-04-09 19:17:57
0
280
15
4
Elder
Humaid
#9LQLPJ09
12 5 212
2020-04-09 20:52:48
0
0
16
2
Co-leader
the nightmare
#P0QLG82Q9
13 5 190
2020-04-09 19:47:07
34
40
17
2
Co-leader
alhamiri
#Y0VYR2CL
13 5 132
2020-04-09 18:31:57
100
0
18
3
sba3
#C09PQGGU
13 5 110
2020-04-09 20:45:20
68
273
19
3
Co-leader
mafia
#8UYPL02L
13 5 090
2020-04-09 20:01:28
505
304
20
1
Elder
hamdan
#8PCC2JQQ
13 5 077
2020-04-09 15:52:15
52
40
21
1
NoMercy
#9YYQJ0Y8
12 5 048
2020-04-09 18:48:53
80
0
22
5
Co-leader
bo.abood10
#G8Y9P2L0
13 5 009
2020-04-09 20:31:58
326
380
23
4
Co-leader
Al3wAis007
#UUCGJUCY
13 5 007
2020-04-09 19:44:11
292
320
24
2
Elder
3iy
#LCQ00J
13 4 993
2020-04-08 17:46:54
10
0
25
2
nice_sound
#PUQJC92J
13 4 975
2020-04-09 18:21:53
94
200
26
2
راشد
#YC0C2JP
12 4 975
2020-04-09 17:45:34
137
120
27
3
Co-leader
الاحبابي
#JQ8QPLCY
13 4 958
2020-04-09 08:58:38
40
120
28
1
Elder
hhhhhhhhhh
#28GUJUP9J
13 4 952
2020-04-09 16:50:13
50
80
29
3
Elder
bin_raya
#98V9LRPL
13 4 934
2020-04-09 18:53:47
110
264
30
5
Co-leader
AL-AHBABi
#2LCVJPLQ
13 4 927
2020-04-09 16:13:06
0
0
31 Co-leader
moh2015
#9ULCC9QY
13 4 915
2020-04-09 14:14:41
50
280
32
2
Elder
-= Al Ain =-
#8UVVJ89R
13 4 893
2020-04-08 19:59:11
10
0
33
1
Co-leader
big khatib
#CPP80JY2
13 4 888
2020-04-09 06:51:53
8
0
34
1
Elder
KING
#2JRCU92JJ
13 4 863
2020-04-08 16:02:42
124
200
35 Elder
shark alkaabi
#9CRL9JVU
12 4 858
2020-04-09 17:08:11
46
80
36
2
Co-leader
H_ALKAABI
#8PQG89VC
13 4 834
2020-04-09 20:25:03
368
460
37
1
Elder
Semoo3h
#9L2UJVL0
12 4 807
2020-04-09 15:42:30
184
480
38
1
Elder
RoL
#GCY0LPJ9
13 4 744
2020-04-06 16:12:14
10
40
39
1
Co-leader
BoAli
#20P8VCL0Q
12 4 511
2020-04-07 00:04:59
10
40
40
1
Co-leader
الجاسي_uae
#8Q90JQ2Q
13 4 360
2020-04-08 10:41:28
0
0
41 Elder
lord
#9LL8VU8V
13 4 020
2020-04-02 08:05:30
0
0
42 Co-leader
BU SHAMMA.COM
#2VJ9UCYL
13 4 016
2020-03-05 13:21:26
0
0
43 Co-leader
Leader
#2G2JR9C29
13 4 015
2020-03-19 08:50:00
0
0
44 Co-leader
Foulball
#8PQLVP92
13 4 011
2020-03-17 10:47:24
0
0
45 Co-leader
UAE-EAGLE
#P2PQ8L0
13 4 010
2020-03-28 13:09:39
0
0
46 Co-leader
الشامسي
#QYQRPGVP
13 4 007
2020-03-23 01:06:08
0
0
47 Co-leader
als3di-m
#G8P0CJG
12 4 001
2019-09-29 19:47:46
0
0
48 Elder
ÅŁÎ
#RRLLV
12 4 001
2020-02-20 23:47:27
0
0
49 Co-leader
ℬuᎶᎯᏆi
#RGRQJR9
13 4 001
2020-03-26 22:53:31
0
0
50 Co-leader
boo azooz
#JCCLY20
13 4 001
2020-01-06 16:40:19
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord