los de barrio

#8RYYJ29U

49 760

38 / 50

necesito gente muy activo y gente y bueno para la guerra 80 ganads el día d guerra ls qn atacan serán expulsads y bnvnidos todos

Nhận Vào Hội
Thành viên 38 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 760
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader luisao
Phạm vi chiến tích 4 332 – 5 797
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 790
Elder 11
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
shinra tensei
#8GG8LY2CU
13 5 797
2020-09-25 17:13:18
226
320
2 Co-leader
caesar
#8RJ0LGY0V
13 5 599
2020-09-25 16:01:13
571
320
3 liberothaz
#9GRY0Y8Q2
12 5 536
2020-09-25 14:05:08
0
0
4 Elder
⭐⭐⭐anuel⭐⭐⭐
#80CGLVUR0
12 5 478
2020-09-22 20:16:55
50
80
5 Elder
Jonás 1-7
#9YRYYGQJL
13 5 424
2020-09-24 00:22:31
135
224
6 Co-leader
Lui Bit
#2CPGVQCY2
12 5 373
2020-09-25 12:54:58
541
400
7 Leader
luisao
#8QRJGG0GL
13 5 358
2020-09-25 10:01:21
522
420
8
1
Co-leader
"¥O€L"
#LCQYG028
13 5 343
2020-09-25 09:57:47
478
380
9
1
Co-leader
G!oV€r》
#2LV229L8C
13 5 326
2020-09-25 02:02:49
382
310
10 marco
#2LJQJ0CQ2
12 5 310
2020-09-25 02:45:56
240
80
11
1
Co-leader
energia leco
#9G82VYG9P
13 5 212
2020-09-25 09:58:55
302
480
12
1
Co-leader
ra
#8GRQ9Q9P9
13 5 176
2020-09-25 16:44:01
232
540
13
2
SeNpEsTaR(yeye)
#8VQJCV8JR
10 5 175
2020-09-25 17:00:26
524
140
14
2
Co-leader
M:M
#9U8ULQ20P
13 5 170
2020-09-25 09:37:36
37
340
15
1
Co-leader
El daddy
#8JCG900PQ
13 5 155
2020-09-25 10:00:28
522
390
16
1
Co-leader
kron
#8C2RJ09J9
13 5 141
2020-09-25 16:44:52
252
540
17
1
Co-leader
spartacu
#9YQV2R2P9
12 5 118
2020-09-25 09:59:39
407
480
18
1
amthuan
#PQ2RR2CUY
12 5 108
2020-09-25 17:24:57
208
240
19 Elder
Dario
#8YVVUL8G0
12 5 103
2020-09-21 07:09:17
0
72
20 Co-leader
takanashi
#8PR0LL8UV
13 5 067
2020-09-19 23:31:50
0
0
21 ♧《€ŘÏČ》♧
#QJQG0L8JR
10 5 052
2020-09-25 09:48:32
20
244
22 Co-leader
carlos.!.
#80Y0R9P8G
13 5 045
2020-09-24 03:44:55
194
120
23 Elder
nacho
#8QVY0RULG
13 5 011
2020-09-25 12:52:55
754
320
24 Co-leader
Freya_Kurenai
#20J9PY2QG
13 5 011
2020-09-16 13:11:12
0
0
25 Elder
E.N.D
#PCP8CYGG2
12 4 998
2020-09-25 09:36:42
60
340
26 Elder
Marcos. drt b
#LY92QP9LL
10 4 918
2020-09-25 15:52:26
342
200
27 $$SHADOW$$*
#888RG89J8
11 4 918
2020-09-25 11:47:21
21
240
28 El Tuko
#PG8P2RQYG
12 4 900
2020-09-14 23:13:22
0
0
29 Elder
F y N
#LPCYQGJ0C
10 4 808
2020-09-17 18:54:16
0
0
30 Broken Feeling~
#2UQLR9YJJ
11 4 801
2020-09-25 00:33:55
302
120
31 Jose R
#PU2Q28RL
11 4 767
2020-09-23 15:07:50
0
0
32 Elder
Boruto
#2CV8QRGU
11 4 762
2020-09-25 13:00:30
252
290
33 KaRonT3
#92GLVQL8
12 4 743
2020-09-24 13:09:30
0
0
34 casper
#2L9JYGVJR
10 4 735
2020-09-25 11:57:11
80
120
35 Elder
ÝB_ŞØŞÎMØ♡☆
#LJ2L99LVJ
11 4 660
2020-09-19 05:43:16
0
0
36 Elder
alvaro845Y_T
#82L9PGQ9C
13 4 632
2020-09-21 13:55:05
76
0
37 pablo hy
#YLC9RL9G
12 4 452
2020-09-21 22:25:01
0
0
38 Elder
Jhoel
#2C0080VJ0
11 4 332
2020-09-24 17:38:14
60
40

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord