UK Masters

#8RJP0LL2

49 436

43 / 50

Est 29/08/17. Official Clan replacing UK Transport. No participation in war and 4 weeks inactive = kick!

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 436
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader kingsh
Phạm vi chiến tích 3 657 – 5 604
Thông tin hội
Vị trí Anh
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 046
Elder 3
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
kingsh
#20PGU29Y
13 5 604
2020-09-30 17:52:33
330
200
2
1
Co-leader
blkswn
#2GYQRGRRQ
13 5 579
2020-09-30 18:09:45
188
280
3
1
Co-leader
PR4
#9GQG99G0
13 5 501
2020-09-30 19:49:13
362
280
4
1
Co-leader
Iceman
#80YRVCLP
13 5 494
2020-09-30 14:31:44
204
189
5
1
Co-leader
moe
#VJQL2JL
13 5 399
2020-09-30 20:58:50
0
0
6
2
Co-leader
Eddie
#9RJVL0PL9
12 5 351
2020-09-30 21:12:07
236
230
7
2
Co-leader
Malakir
#YUG200G0
13 5 283
2020-09-30 17:21:36
440
265
8
1
Elder
yourmood
#GJ0LV29
13 5 277
2020-09-30 21:27:22
229
160
9
2
kavi
#PGVC0R8U
12 5 187
2020-09-30 19:57:20
142
240
10
1
Elder
THE HIGHLANDER
#JUCJP8Q
12 5 171
2020-09-30 14:51:29
116
280
11
1
Elder
burnias
#8U9GQ9JU
12 5 149
2020-09-30 20:37:08
265
184
12
1
Sergejset
#8VL9L889R
11 5 083
2020-09-30 19:12:41
138
200
13
1
Swagger
#929LYVVP
12 5 051
2020-09-30 11:37:58
105
200
14 Jordz
#PR8GVC90Y
11 4 990
2020-09-30 19:03:01
59
0
15
1
Willemsen
#2PJUPRQ22
12 4 941
2020-09-30 19:58:23
102
120
16
1
TheJackalJT
#Y08QPYVVU
10 4 941
2020-09-30 06:58:35
217
200
17
2
ghost
#P8089CG2V
10 4 915
2020-09-30 17:36:24
352
246
18
1
Ali Syed
#8RY9RQQ9
13 4 883
2020-09-27 17:38:59
0
0
19
1
Tears
#YGULL8U
12 4 876
2020-09-29 17:05:33
56
70
20
4
maestro
#LU8LRQUJQ
10 4 851
2020-09-30 18:21:42
320
240
21
1
gagroyale
#2PGR80JU
10 4 850
2020-09-29 22:11:03
70
90
22
1
StubbornNinja
#CP9PGCU
11 4 811
2020-09-30 21:29:05
390
300
23 ManuIsGod
#QGG0CLRP0
9 4 720
2020-09-30 21:23:45
105
272
24
2
ol_____
#L0CG9UPG0
10 4 708
2020-09-30 21:02:38
70
0
25
1
subsonic
#P00J9UQ8C
10 4 702
2020-09-30 19:04:47
75
80
26
1
zuzia
#9QYC08G8G
11 4 674
2020-09-17 15:46:45
0
0
27 Gucci monika
#8R89VRP8Y
12 4 649
2020-09-30 14:10:02
112
160
28 Sav
#LVPQR98V
12 4 594
2020-09-28 19:46:29
50
0
29 69
#L20JJ8CGJ
10 4 545
2020-09-18 10:41:26
0
0
30 Edlloyd123
#LG2U0C22
10 4 518
2020-09-25 19:21:33
0
0
31 ALAN
#2J8CJ9P8L
12 4 421
2020-09-22 13:06:37
0
0
32 JackyP
#V2LVG8J
10 4 420
2020-09-29 19:44:56
16
80
33 Co-leader
evil killer
#JP0CQYRQ
13 4 289
2020-09-24 07:08:35
0
0
34 gwenny
#YJLG80VRY
9 4 229
2020-09-30 20:40:42
0
0
35 doztroy
#G8RPRJ88Y
8 4 113
2020-09-30 14:57:25
159
240
36 DaBoss1234
#YV0CJQYC0
10 4 057
2020-09-15 15:49:37
0
0
37 dd7
#YP8CVGGY9
11 4 055
2020-09-22 05:05:22
0
0
38 Jack
#9CGGRY922
12 4 046
2020-09-29 06:24:33
68
0
39 Co-leader
kingsh II
#8CCQJQV0Q
10 4 001
2020-07-13 11:29:36
0
0
40 Đấu trường 12 Collosus
#LQV9UUP9J
9 3 956
2020-09-30 11:46:36
0
160
41 Đấu trường 12 vilheim
#LCGV020C2
8 3 898
2020-09-30 19:10:21
34
0
42 Đấu trường 12 leeanne
#Y922CCV08
9 3 845
2020-09-30 16:39:45
0
80
43 Đấu trường 12 AlfHBUrÑ
#9P8VU9JCU
9 3 657
2020-09-30 06:46:10
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord