#Wal ☇

#8QU8G9VP

6 881

3 / 50

#wal⚡Es wird nach aktiven Spielern gesucht !Zusammen sind wir stark ! Alle müssen spenden! Viel Spaß :)

Nhận Vào Hội
Thành viên 3 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 6 881
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader <(Claudio)>
Phạm vi chiến tích 4 208 – 5 226
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 10
Elder 1
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
CoC
#2GRJPG0V
13 5 226
2021-01-27 14:57:28
0
0
2 Leader
<(Claudio)>
#2UGJPYC0U
13 4 329
2021-01-25 21:05:33
10
0
3 Elder
Stiernacken
#20UC29G9L
11 4 208
2021-01-27 16:14:37
0
10

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord