A House Divided

#8Q2GGPPY

52 693

47 / 50

☆ 24/7 War Clan ☆ 5300 🏆& 50 War Wins To Join ☆ ☆ 1 War + 25 Donations a Week ☆ USE ALL ATTACKS! ☆ ☆ Max of 2 Trades at Once ☆

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 693
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader woody
Phạm vi chiến tích 4 357 – 5 625
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 620
Elder 9
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Jucacetador
#9QG9Y0L0U
12 5 625
2020-09-24 23:55:39
172
320
2 Ginger Ale
#QGY2CYLV
12 5 612
2020-09-24 20:17:39
242
240
3 Leader
woody
#8LJCYY08Q
13 5 463
2020-09-24 21:15:28
635
360
4 Co-leader
Nick
#QGQ0GURR
13 5 452
2020-09-24 20:12:36
546
400
5 Co-leader
MiniMilitia
#R29C0V08
13 5 440
2020-09-25 00:39:45
884
470
6 Co-leader
Nixpa.VOID
#20GQG0UY9
12 5 418
2020-09-24 21:39:57
526
424
7
4
Co-leader
D1RTy(ง'̀-'́)ง
#2CCRYQ822
13 5 403
2020-09-24 21:08:48
358
80
8
5
Co-leader
jch3
#2JQ92LGQ
13 5 384
2020-09-24 23:57:02
104
80
9
2
pedro naka
#2JG9R2U0
12 5 382
2020-09-25 01:08:24
284
320
10 Gulag Rock
#229GQPULV
12 5 378
2020-09-24 23:15:02
158
0
11
2
Fragmor
#PLPY2QGJ9
13 5 374
2020-09-24 19:25:18
294
320
12
8
Jaron
#2UY098GL
13 5 372
2020-09-24 21:31:12
476
320
13
5
Elder
nikich
#Y8U229GR
13 5 371
2020-09-24 14:46:02
186
160
14
2
You
#QR8YQLC
13 5 332
2020-09-24 21:56:30
134
400
15
1
Co-leader
Spirit.AHD
#9LLCPGQCG
13 5 313
2020-09-24 22:06:06
214
350
16
2
Elder
.::Hell Hunk::.
#2VJYGYU8
13 5 311
2020-09-24 21:51:12
162
240
17
2
PİKHACU
#VQ98RRV8
13 5 311
2020-09-24 17:40:06
554
400
18
1
Derpy
#8LVJCJ0L
12 5 290
2020-09-24 22:57:38
44
160
19
1
玄城
#YYV8LQ9J
12 5 269
2020-09-24 10:09:01
102
160
20
1
Elder
bubblebuby
#9QC9PLJ0L
12 5 265
2020-09-24 17:35:46
76
240
21
3
Elder
ClashwithBella
#PPP09J9Q0
12 5 242
2020-09-24 17:27:16
82
280
22
4
Criminal Minds
#8PJ8GUJ0J
13 5 240
2020-09-24 22:13:41
248
360
23 Co-leader
Sarge0101
#888YPQ9U
13 5 232
2020-09-24 23:15:13
228
360
24
3
Elder
Vikings#1
#R2YURCYV
13 5 229
2020-09-25 01:15:23
1034
80
25
3
Léo Andrade
#8JVRP0QYG
12 5 225
2020-09-24 17:38:26
74
80
26
1
sunshine
#2QV8UQLV
11 5 184
2020-09-24 01:39:49
66
0
27
1
channing
#YURCV882
13 5 089
2020-09-24 21:47:46
351
440
28
1
Elder
Migdf
#R9P2YC99
12 5 045
2020-09-24 22:00:45
90
160
29 colby
#Y2RGPJLG
11 5 036
2020-09-24 22:54:51
208
40
30 Co-leader
dRaz
#C8YRCLV
13 5 020
2020-09-24 22:19:55
200
360
31 Elder
Gfy
#PR8998CGY
11 5 020
2020-09-24 21:10:42
94
200
32
2
Jake
#9LJJC9V08
13 4 989
2020-09-24 00:54:40
42
80
33
2
the boomer
#809CQL2PG
12 4 988
2020-09-23 15:13:02
167
200
34
2
SheepofLethargy
#Y2YUPRQV2
12 4 979
2020-09-25 00:27:06
190
240
35
2
the mighty
#9PLQU8VG
12 4 976
2020-09-24 15:58:30
175
280
36
4
Jōhñ
#Y0RUQPJLR
11 4 967
2020-09-25 01:09:55
100
176
37
1
TBNRprodigy
#2VL82RL8
13 4 950
2020-09-24 23:49:21
226
280
38
1
VSPY
#2Q9V9G2Q
12 4 940
2020-09-24 16:19:38
132
240
39
2
Superorigamis
#2V9YR2P9J
12 4 892
2020-09-24 10:23:31
52
120
40
2
<>< Fishes ><>
#8G0PULRJQ
12 4 849
2020-09-24 12:24:39
84
80
41
2
GM_Smite|diot
#J9PU09VQ
11 4 822
2020-09-24 00:21:53
52
200
42
4
Co-leader
Drazilla
#2CP9L8PL
13 4 809
2020-09-25 01:06:22
287
480
43
1
Elder
CoRey
#9U92GRPJ2
11 4 797
2020-09-24 20:32:33
163
160
44
1
Farhad
#CQ8RVCG
13 4 787
2020-09-24 20:37:55
0
0
45
13
Tank
#U9UVRGG
11 4 742
2020-09-24 22:47:34
10
80
46
1
Elder
cammy
#2Q8C9PVLR
12 4 721
2020-09-24 19:10:38
0
0
47
3
ItsSirom
#YJ2C2UPQ9
10 4 357
2020-09-22 00:38:11
106
80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord