Aussie Hunters

#8PGQYV2

49 140

45 / 50

🔥Official Aussie Hunters🔥 3800+ players. Regular wars, must complete attacks if particitpating. lots of active donations.

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 140
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader peasey
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 478
Thông tin hội
Vị trí Úc
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 388
Elder 13
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
Heydog
#8YYG2JYLV
12 5 478
2020-08-13 04:56:53
150
270
2
1
Co-leader
leArner
#2Q8PVR0YQ
13 5 315
2020-08-12 10:51:13
64
40
3
2
Elder
DAZAZTA
#UQJJ2LVR
13 5 164
2020-08-13 04:30:46
326
280
4 el master
#8VQGJV09
11 5 142
2020-08-12 20:08:52
0
160
5
7
Co-leader
lumpy
#28820JQ9Q
13 5 109
2020-08-13 01:13:12
0
0
6
1
Elder
Zhangief
#80Q09JR0V
13 5 093
2020-08-12 13:40:26
8
120
7
4
Co-leader
ThePotatoKing
#2PCR9LQC8
13 5 084
2020-08-13 05:56:57
32
0
8 Elder
Josh2g
#998R2Y2
12 5 052
2020-08-13 05:51:10
304
240
9
3
不跟你说
#92Y90G9UV
12 5 047
2020-08-13 01:58:35
143
240
10
1
Co-leader
rick2g
#2V9LY98JV
12 5 029
2020-08-13 00:59:11
363
0
11
3
Leader
peasey
#28L0Q2GPU
13 5 019
2020-08-13 05:54:55
349
256
12
2
Kingkong
#YJ8QP2Y9
12 5 013
2020-08-12 04:43:25
168
200
13
2
john cena
#PL28LU0V
12 5 006
2020-08-12 03:12:16
86
0
14
2
Elder
@Halley.Alex
#8LY009PJ9
11 4 981
2020-08-13 05:16:04
239
296
15
2
Elder
p. e. k. a.
#2LQ2RGQUV
12 4 974
2020-08-12 11:52:26
200
160
16
1
ChemiclChaos291
#89U2J8CYC
12 4 935
2020-08-13 05:52:41
218
216
17 Co-leader
D1G1T
#2RY9PJU0L
12 4 923
2020-08-12 04:07:04
125
120
18
1
shot_dizzy
#VYCV2RPR
12 4 883
2020-08-13 01:29:27
160
80
19
1
Co-leader
JohnsonDaily
#CR2Y89Q
11 4 879
2020-08-13 05:29:05
150
360
20 Elder
Nice-Gary
#P80Y0VRQG
12 4 874
2020-08-12 06:16:38
36
40
21
1
Jacoboss22
#9GC0U8VL
11 4 869
2020-08-13 01:04:45
172
160
22
1
Elder
skip
#P82CPLUQU
11 4 861
2020-08-13 05:32:38
172
280
23
2
Elder
dinga
#GLCCP2J
13 4 844
2020-08-12 17:51:56
198
240
24 hek
#RJ8RVGY
12 4 819
2020-08-13 06:06:37
228
150
25
1
Co-leader
Marco
#YUUL8VPG
13 4 807
2020-08-12 17:24:13
18
40
26
5
kiana.asd
#L8JYGYYQ2
10 4 796
2020-08-13 03:16:26
46
240
27
2
Elder
Rhys
#8U0PG9JP2
10 4 777
2020-08-13 02:17:22
165
0
28 AnyXzalophone71
#VPLJ80PP
11 4 757
2020-08-12 14:37:47
199
240
29
1
Finntucky1
#UV0PLPR
11 4 755
2020-08-13 03:07:51
205
200
30
3
Co-leader
dodgy bogan
#QQC8R0RVQ
10 4 750
2020-08-13 03:02:25
174
280
31 Elder
ilir
#YLCQL8GLV
11 4 721
2020-08-11 23:16:40
0
0
32
2
NUTKRACKER
#8GJ00J92J
10 4 702
2020-08-13 06:11:44
0
0
33 Matvei
#P2YG292Y9
11 4 677
2020-08-11 12:13:10
0
0
34
2
KingGAGLIANO
#Y0C09LY0P
9 4 671
2020-08-12 10:31:21
202
0
35
1
jigglesack
#C2GLYVL
10 4 651
2020-08-13 05:45:47
317
280
36
1
ronald
#29ULR2UY
13 4 646
2020-08-11 05:29:52
18
80
37 Co-leader
sir smash bruva
#208YJG9GU
12 4 585
2020-08-13 05:53:00
72
40
38 Someone
#2YQQ02CUP
11 4 547
2020-08-05 23:34:34
0
0
39 Deadshot
#2CJRUQPG9
11 4 533
2020-08-09 18:25:18
0
0
40 Elder
brody
#PJC8GVJ9C
10 4 498
2020-08-13 00:53:02
37
40
41 Elder
NACE
#PCPJYJRLC
11 4 426
2020-08-09 23:27:09
0
0
42 Rigby
#LRJ9PV00
10 4 421
2020-08-12 11:20:39
0
0
43 Jords
#80UPP8J9G
11 4 323
2020-08-11 21:37:58
36
0
44 The Hunter
#2Q02PQGQ
11 4 283
2020-08-12 10:57:35
8
40
45 Elder
EntypseR
#29V8Y0P8Q
12 4 001
2020-07-30 00:58:20
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord