Lorca Family

#8P2RQUQJ

48 914

50 / 50

Si te gusta Clash Royale tines k estar con nosotros.(Donar todo lo k se pueda hacer las batallas y las guerras).Y adivertirs🤙👍

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 914
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader sonia
Phạm vi chiến tích 4 000 – 5 128
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 939
Elder 8
Co-leaders 22
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
LYRFEAE
#QP9R2889
12 5 128
2020-08-05 19:50:01
233
280
2
7
@Juanfranzarza
#2VRQQR0
13 5 083
2020-08-05 23:33:25
155
200
3
1
El CHUPACABRAS
#9L9VLV8VL
12 5 079
2020-08-06 02:45:58
250
192
4
1
Co-leader
garro
#8GQPYG9QP
13 5 031
2020-08-06 00:12:16
140
250
5 Co-leader
juankly
#PV2GQ09CQ
12 5 029
2020-08-06 06:01:20
416
360
6 Co-leader
pedro el grande
#QJYQGQPU
13 5 010
2020-08-06 03:33:16
257
240
7
4
Co-leader
ÚBEDA
#2QGVLPCJY
13 5 001
2020-08-06 03:19:55
454
380
8 Co-leader
ainhoa16
#8VRR2RLQ2
13 4 970
2020-08-06 00:14:45
311
320
9
5
Co-leader
Diosa Loli
#289P82QJU
12 4 966
2020-08-06 06:23:22
10
0
10
3
Co-leader
roman
#22CYQLR
13 4 947
2020-08-06 04:51:00
52
216
11
2
Co-leader
FonsoJLP
#YJ9QRL
12 4 912
2020-08-05 22:06:05
257
240
12
2
Co-leader
El Recaudador
#8GJ98LVCY
13 4 910
2020-08-06 02:11:33
175
400
13
19
Co-leader
Absalanto
#P0CVPJC8V
12 4 889
2020-08-06 06:00:17
126
224
14
4
Elder
VIRDAFERJO
#9U00LUJGJ
12 4 882
2020-08-05 21:10:13
229
240
15
1
Elder
Escobi y Pal
#2V0QU9C
13 4 875
2020-08-06 06:25:41
709
280
16
29
gallego
#8GR00UYLU
12 4 870
2020-08-05 17:24:54
0
0
17 Co-leader
yufera
#GVG00J8P
13 4 868
2020-08-06 06:41:01
93
120
18
2
Elder
HardsesM2
#2YYL9RRC
13 4 844
2020-08-03 22:21:12
30
40
19
7
Antonio10 2.0
#2GGQU88YR
12 4 836
2020-08-05 18:43:07
82
160
20
6
Elder
manolator
#29CCJ2R2Y
12 4 828
2020-08-05 22:32:24
122
256
21
6
serraniho
#PVRQQYJRG
12 4 823
2020-08-05 23:05:41
630
352
22
3
Elder
Heisenberg
#2LJUCJP8V
13 4 810
2020-08-05 14:32:29
192
200
23
3
Co-leader
juan
#28UY9Y9CL
13 4 798
2020-08-05 23:03:20
78
120
24
3
Co-leader
DanyMagicss
#2RC8YY8CG
13 4 791
2020-08-05 19:30:11
119
200
25
5
Minha17
#VLURLUU
12 4 778
2020-08-05 21:18:09
564
240
26
2
moroman
#VGGPV2PR
12 4 776
2020-08-05 19:24:31
172
0
27
8
Marcos_215
#8CUV920G
12 4 765
2020-08-06 02:49:19
0
0
28 Elder
NejiTKS
#QQ9YP8GU
13 4 755
2020-08-06 03:46:17
114
280
29
7
AdrianSegura98
#2VJGCRJYG
11 4 754
2020-08-05 22:01:01
195
200
30
7
Leader
sonia
#202U2Q2Q8
13 4 751
2020-08-06 06:24:48
226
300
31
5
Elder
Chesco
#VYG828
13 4 745
2020-08-05 23:36:16
96
216
32
5
IIJAVIDR17II
#LYLPLY8C
13 4 727
2020-08-05 08:32:39
136
153
33
4
Co-leader
EL HOYOS
#88L9RR8GC
13 4 722
2020-08-05 07:35:03
50
240
34
1
perikk
#GQRVVJU2
11 4 715
2020-08-06 03:57:29
98
120
35
4
cristi
#8QYQLGQUG
12 4 713
2020-08-05 16:55:07
198
200
36
11
XxDestroXx
#QLLUUU9Q
12 4 666
2020-08-06 00:33:17
116
40
37
3
firas
#P28LJQ0PL
11 4 646
2020-08-05 18:19:06
34
40
38
1
Co-leader
mariaslr
#PRQUPCCVL
11 4 643
2020-08-05 20:56:28
58
80
39
2
Co-leader
alacid
#2PPYCQ9UL
12 4 614
2020-08-06 06:29:27
116
120
40
2
antonio
#PLCPYP89U
11 4 541
2020-08-05 20:08:04
0
0
41
1
byviruz_youtube
#2P0RVY8PV
10 4 364
2020-08-05 21:47:38
36
120
42
1
Co-leader
sergizan
#V0QVP9RJ
13 4 294
2020-08-04 09:01:45
36
40
43
1
ErMigue
#2828098LP
10 4 062
2020-08-03 18:40:48
18
40
44
1
Elder
Noelcv00
#29J2YRVG2
12 4 001
2020-07-28 09:00:05
0
0
45
1
Co-leader
adrianlorca
#J8VYRGYP
13 4 001
2020-07-28 13:07:54
0
0
46 Co-leader
Fran123
#YCPP2GPU
11 4 001
2020-07-23 10:38:24
0
0
47 Co-leader
RoMaNcRak
#VLQULCRC
11 4 001
2020-07-19 11:00:30
0
0
48 lucero
#VQPJLQ8U
13 4 001
2020-07-28 22:07:55
0
0
49 Co-leader
jon
#Y8QV0GU8J
11 4 001
2020-08-02 18:19:35
0
0
50 DarkStorm
#22UP02VJ
13 4 000
2020-08-06 00:06:49
556
240

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord