608

#8LYQ0GJL

39 294

33 / 50

All active players r welcome^^ if u participate in collection day dun skip war day; 400 donation/ week elder, 1000/week coleader

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 39 294
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader martini
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 102
Thông tin hội
Vị trí Hồng Kông
Đóng Góp Mỗi Tuần 259
Elder 2
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
mikehk
#YPQQL9Q
13 5 102
2020-09-24 11:25:31
66
60
2 laililmike
#9GJR2QL
10 4 922
2020-09-24 12:31:59
78
11
3 charles
#YQ8CJ80L9
11 4 895
2020-09-24 05:56:18
64
100
4 fung
#LPGUURGL8
10 4 784
2020-09-24 10:41:57
23
48
5 戰神
#PC800828
12 4 754
2020-09-22 12:08:16
8
30
6 Leader
martini
#QCLG2VV
12 4 674
2020-09-24 13:54:09
0
0
7 BELLA
#2V99L0PR
11 4 444
2020-09-24 11:05:27
0
0
8 gucci gang
#922QJG9C8
9 4 295
2020-09-14 02:08:13
0
10
9 WTR34
#Y02J2RL0Q
10 4 223
2020-09-11 00:41:16
0
0
10 Ernest
#80R02YP8L
13 4 195
2020-09-10 14:45:16
0
0
11 Co-leader
darric
#RQGRL2P
13 4 141
2020-09-21 04:51:32
0
0
12
18
熙囝
#L9VJLJQV8
8 4 123
2020-09-24 03:33:28
0
0
13
1
Co-leader
DJRJ
#98YJVQU80
11 4 108
2020-09-11 06:11:44
0
0
14
1
Elder
muflone
#2Y08UCYLJ
12 4 074
2020-09-05 14:26:29
0
0
15
1
Jayden
#8YC8UL8QU
10 4 052
2020-09-08 09:09:03
0
0
16
1
Shepgao
#2Q2RG2VPR
10 4 044
2020-09-02 20:06:25
0
0
17
1
Co-leader
lpk
#Q082YP28
12 4 023
2020-08-26 13:37:45
0
0
18
1
wingyvan
#8PGYGQ09Q
11 4 017
2020-07-10 14:37:59
0
0
19
1
ignatragetta
#80G8C8JGR
11 4 013
2020-09-22 05:27:15
20
0
20
1
mrkira1022
#8GGG8LL00
10 4 010
2020-07-23 23:43:25
0
0
21
1
Daniel
#289PQRYV
12 4 010
2020-07-13 04:57:25
0
0
22
1
Jainam
#CLCC9
11 4 009
2020-09-05 06:08:37
0
0
23
1
Co-leader
石堅
#PJVLCLLY
13 4 009
2020-08-06 13:29:02
0
0
24
1
mayao
#VPYLC9CU
11 4 009
2020-06-13 16:34:31
0
0
25
1
Elder
EDDY
#9YQLYJG02
12 4 008
2020-05-25 01:57:30
0
0
26
1
blackfacegod
#L88QGRVC
10 4 007
2020-09-05 05:01:36
0
0
27
1
激烈的藍色三文魚
#YRG29J2JR
10 4 006
2020-06-26 03:53:43
0
0
28
1
super ken
#YUG2G8YGY
9 4 004
2020-05-13 00:12:48
0
0
29
1
dani
#RL99Q8VR
11 4 004
2020-06-25 22:53:14
0
0
30
1
MrEthanSaw
#8JL092J
12 4 003
2020-06-18 01:57:03
0
0
31 Co-leader
Juicy J
#2PVUULYQ8
13 4 001
2020-02-20 09:03:52
0
0
32 肌肉大人缘
#L0PCY0YR
12 4 001
2020-03-23 09:47:39
0
0
33 Co-leader
DJC
#22208PLVR
12 4 001
2020-08-23 08:01:10
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord