WARHOGS™

#8LRLYCPJ

51 939

42 / 50

🐗WARHOGS🐗 join the warhogs family ! participate in every war . donate and let's help each other get stronger 💪🏽🐗

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 51 939
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader holylegs
Phạm vi chiến tích 4 265 – 5 831
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 404
Elder 13
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
max
#Q8CL8QYC
13 5 831
2020-03-28 01:14:27
556
460
2 Elder
Kilarion
#998GYUG80
12 5 772
2020-03-28 07:09:02
110
120
3 Elder
aRn0
#2GRCQQJR
13 5 609
2020-03-27 00:12:20
315
280
4 Elder
LIVEHAMMER
#20Y89PCJQ
12 5 576
2020-03-28 06:13:16
402
440
5
1
Co-leader
Obito uchiha
#Q2RCLUPP
13 5 562
2020-03-28 06:44:27
249
330
6
1
Elder
spectre_ripper:
#PLYG2R8C
12 5 546
2020-03-28 07:46:09
274
450
7
2
Cisco
#28YPV808Y
12 5 541
2020-03-25 15:20:58
26
80
8
2
Elder
wrench12
#8LP8R2P29
13 5 458
2020-03-28 03:42:58
355
360
9
1
Elder
maponus
#C9YQGU9J
13 5 384
2020-03-28 01:57:47
392
320
10
1
Grandmaster B
#9J2P98QP
12 5 372
2020-03-27 23:08:36
183
80
11 Leader
holylegs
#QR9J0QCC
12 5 356
2020-03-28 03:54:55
477
360
12
2
Elder
marcos
#8C8CCU8CQ
11 5 347
2020-03-28 02:50:25
192
240
13
2
Crysis
#GY2UUGJ8
11 5 304
2020-03-28 03:30:03
8
240
14
2
jeremy
#902G0GJQ9
12 5 290
2020-03-27 16:12:25
0
0
15
1
syrus
#YL8C90RY
12 5 288
2020-03-27 05:46:56
122
120
16
3
Elder
GSTROYER
#9YRQ9929J
12 5 265
2020-03-28 04:01:38
587
280
17 Elder
yoshi64
#8VVVR08C
12 5 204
2020-03-28 05:08:01
82
0
18
1
행복
#UVJ0G98P
12 5 185
2020-03-28 03:52:02
28
40
19
1
djoneill
#PUUQL8LR
10 5 153
2020-03-28 05:30:31
0
0
20
1
Elder
PENGUINO
#V90VUUY
11 5 146
2020-03-27 23:19:51
174
0
21
2
Elder
RAMBO_DUI
#JQJPJYL8
11 5 096
2020-03-28 04:30:43
151
240
22 Devil
#28YLQR200
11 5 083
2020-03-27 16:13:36
0
160
23
1
DR.PEPSI
#UCRGJGVR
11 5 046
2020-03-28 05:24:52
262
120
24
2
ďăŋij
#P0J0GC8CJ
11 5 035
2020-03-27 12:14:55
178
120
25
5
Aj scott
#LLQLV88P
11 5 028
2020-03-28 02:47:23
73
80
26
1
Elder
Karen.djm
#PQCQ8V2J2
10 5 003
2020-03-28 03:20:24
110
80
27 kaleeb06
#8RJUR8LL
11 4 988
2020-03-22 23:20:18
0
0
28
2
flizzy 77
#9RYUJGYJJ
10 4 975
2020-03-28 03:08:55
48
40
29
1
BapBap
#2QCJ2Q29Y
11 4 967
2020-03-27 19:22:39
8
120
30
1
Elder
HippyPhyco
#9VYPYVJJ0
11 4 935
2020-03-27 19:59:05
63
120
31 CrEx Merby
#CJP8L0P9
10 4 935
2020-03-28 03:23:32
58
0
32 Riv Dog
#V2RQ8GGY
12 4 906
2020-03-21 22:18:16
0
0
33
2
RAKESH
#YPJJ8VPPV
9 4 842
2020-03-28 06:17:46
58
420
34 ✌Elchino✌
#2RLL28QU
10 4 792
2020-03-27 20:15:55
0
120
35
2
AssasinDeath19
#20CRLLJG
10 4 767
2020-03-28 07:04:14
170
160
36 Kraftz
#Y8CCRJ2PP
10 4 673
2020-03-26 21:56:07
108
40
37 bird
#YLG8Q08YP
8 4 587
2020-03-27 06:23:25
30
40
38 RILEYD2
#9GGLG2PGU
10 4 561
2020-03-27 08:02:04
86
40
39 (YPG)Kyo
#98VLPGGJY
10 4 549
2020-03-25 16:55:11
87
0
40 Lava Hound
#28LRV80JJ
11 4 507
2020-03-22 05:55:55
0
0
41 ttosynn
#L90RC2RR2
10 4 479
2020-03-21 03:39:02
0
0
42 Co-leader
streetOutcast
#YGJUGJUV
12 4 265
2020-03-27 16:03:52
278
280

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord