RageQuitEsports

#8LJ222YY

30 667

14 / 50

Recruiting for our competitive team🗡 6300+ PB🗡Discord: Sb7xhm⚡️⚡️RageQuit King: Apex⚡️⚡️

Nhận Vào Hội
Thành viên 14 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 30 667
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader RQE l Spike
Phạm vi chiến tích 4 114 – 5 651
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 150
Elder 4
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Josey999
#2PYRCPU8
13 5 651
2020-09-25 05:19:36
94
0
2
2
Co-leader
mattB
#2QQJQRCVJ
13 5 579
2020-09-25 02:16:36
8
40
3 YouWon
#LVQR2UPJ
13 5 525
2020-09-18 04:21:41
0
0
4
2
Elder
<c2>KruMPaY
#222PCRR
13 5 523
2020-09-24 22:46:30
0
0
5 Co-leader
SmackaHoneyBDGR
#9Y0P0Y99
13 5 483
2020-09-25 01:56:09
10
40
6 Co-leader
RQE l Bean XXL
#YG8QPRJU
13 5 395
2020-09-24 20:37:02
0
0
7 Co-leader
MLGsus
#2YJL22UY
13 5 166
2020-09-07 21:26:08
0
0
8 Co-leader
FluffyPuppy64
#JYV2P0RC
13 5 137
2020-09-24 01:02:24
28
50
9 Co-leader
RQE l RUN!
#9088U00L
13 4 942
2020-09-22 01:33:01
10
20
10 Elder
Mr Clutch
#8LLCG8LU
13 4 518
2020-08-29 19:24:07
0
0
11 Elder
G1
#JG80RCGG
13 4 308
2020-08-05 23:50:08
0
0
12 Leader
RQE l Spike
#Y0UGLYQ2
13 4 261
2020-08-31 03:16:38
0
0
13 Elder
Infinity_bomb
#VQU0CQ0P
13 4 165
2020-09-12 22:48:01
0
0
14 Co-leader
terminal gay
#9LVLJYRGJ
11 4 114
2020-09-06 15:12:15
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord