csoki sg

#8LGGYRC2

40 904

40 / 50

SG 4 LIFE. Please donate and stay active. We starts wars every other day, so please keep the war battles up!! 🤠

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 40 904
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader Woooooooo!!!
Phạm vi chiến tích 474 – 4 874
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 593
Elder 3
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 slumpbuster
#QQJ8YPP8
13 4 874
2020-08-04 01:39:38
182
90
2
1
Sol_rebel_
#R090CCCL
13 4 863
2020-08-04 00:37:39
96
95
3
1
Co-leader
ohnowimthebeast
#2U28R0C9C
13 4 768
2020-08-03 22:53:12
64
90
4 clampuddin
#PYV80QVCG
12 4 755
2020-08-04 00:47:20
36
22
5 Leader
Woooooooo!!!
#QU0P9P8G
13 4 698
2020-08-03 13:44:27
56
48
6
1
Co-leader
DasWolven
#GQYUQ2G9
13 4 582
2020-08-03 22:31:32
0
0
7
1
king89
#YLU8J9GG2
10 4 544
2020-08-03 10:20:39
46
70
8
3
Sean
#2Y0JU02V
10 4 342
2020-08-03 19:27:49
0
10
9
3
Strokin17
#QPC9YLJ8
13 4 021
2020-08-03 01:20:13
30
50
10 Co-leader
devon
#9Y99L2G0
13 4 016
2020-07-13 01:33:46
0
0
11
2
Elder
clamjam69
#YJVPCRV8
12 4 016
2020-08-02 13:09:28
0
0
12 《JĄĮŘ》
#9YYYJ0JC9
10 4 011
2020-07-26 20:35:29
0
0
13 Co-leader
maniacmatt
#8JJJYPJR
13 4 010
2020-06-21 23:03:53
0
0
14 Кот-Матроскин
#C80CUUJL
11 4 009
2020-07-31 13:34:24
0
8
15 willbill
#Y8VPQGPP
10 4 008
2020-07-30 04:55:41
0
0
16 Mighty Mouse
#9GLCJPL8
9 4 007
2020-06-24 00:09:42
0
0
17 Azores
#2PLY9CRLL
13 4 007
2020-07-20 23:45:49
0
0
18 FrostedFlakes
#8QYQPPCG
11 4 004
2020-08-01 18:55:56
0
0
19 Flash
#2UR0VVPVL
12 4 003
2020-07-30 22:46:27
0
0
20
1
chainsaulz
#829P9RUQV
12 4 002
2020-06-13 18:40:23
0
0
21
1
Evan pro
#28GJ9VJ2C
10 4 002
2020-07-10 05:59:02
0
0
22
2
bananaman240
#99YCYJCVU
10 4 002
2020-08-02 12:54:10
0
0
23
4
BigRonnieB
#20U909RL8
10 4 001
2020-05-27 12:00:36
0
0
24
4
DmoonPMC
#89Q2928C
13 4 001
2020-04-01 01:49:55
0
0
25
1
Elder
TunaNoCrust
#J0RYGJQU
13 4 001
2020-04-21 13:21:25
0
0
26
4
:[Brennen2001]:
#80LCPLCJ
11 4 001
2020-06-21 15:16:23
0
0
27
4
кром2
#YLLU98C09
8 4 001
2020-02-09 10:36:00
0
0
28
4
sheldon
#2GUPJ9L8
10 4 001
2020-03-21 22:29:41
0
0
29
4
$MGG_WRATH$
#98GVQYJ0V
9 4 001
2020-07-21 00:06:31
0
0
30
1
Elder
LaRosa
#V9CCJPYJ
13 4 001
2020-02-27 22:47:16
0
0
31
2
César 10
#YVQR2J9GL
9 4 001
2020-01-19 07:22:49
0
0
32
6
Thecoolkid
#8QRLP99G2
11 4 001
2020-05-19 13:55:57
0
0
33
10
Chris
#9LVL2LU8Y
11 4 001
2020-07-02 20:18:18
0
0
34 €johan€ ♧
#LRQRVL299
9 4 001
2020-02-15 05:18:53
0
0
35 oscar enrique 2
#9YQ0RGGRP
9 4 001
2020-07-13 00:48:23
0
0
36 Đấu trường 12 Aylin
#P9R20P2VJ
8 3 700
2020-08-03 18:46:39
43
80
37
1
Đấu trường 11 ElectricSnowman
#Q2LGG220
11 3 423
2020-08-03 23:43:57
40
30
38
1
Đấu trường 11 MADMAN
#QYCVUVR
9 3 405
2020-06-17 23:57:06
0
0
39
1
Đấu trường 9 Stockhouse
#8JRC9Q8JJ
8 2 606
2020-01-27 22:59:43
0
0
40
1
Đấu trường 2 traveler2112
#LGVYVJ9Y0
5 474
2020-01-27 23:03:14
0
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord