fabrizio israel

#8LGC2JRJ

58 636

50 / 50

Welcome To Fabrizio Israel🗡Social⚡️Adults Only❗️Good Vibe✔️Respect✔️Only Active Ladder+War Players✔️PB:+6000🏆+200WW🎖Israel🔝

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 636
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader ♣WaRsTyleZ♣
Phạm vi chiến tích 4 876 – 6 590
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 642
Elder 8
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Noach
#9P0Q20Y02
13 6 590
2020-10-23 09:06:35
260
25
2
1
Elder
james
#2L2L888C8
13 6 320
2020-10-24 08:00:14
365
59
3
1
sweet-skunk
#P0JJVY2
13 6 305
2020-10-23 17:30:39
341
280
4
1
Elder
mlnforever
#2UQJC22C
13 6 058
2020-10-24 07:04:18
358
9
5
1
Elder
~Obi-Too~
#2V29L0PL9
13 6 043
2020-10-24 07:05:42
870
17
6
17
nirony
#Y8JRVVG8
13 5 982
2020-10-24 03:58:20
204
28
7
1
Elder
roye
#8YGRJG90G
13 5 941
2020-10-24 07:10:01
166
29
8
5
Tamir
#289VGGCPU
13 5 916
2020-10-24 09:06:36
516
600
9
2
liorz17
#PYJLU8JJ
13 5 879
2020-10-24 06:44:11
146
360
10
2
eliorak
#PPUUYU8R
13 5 858
2020-10-22 05:19:04
262
200
11
2
Co-leader
Ron
#QVVRR9UP
13 5 841
2020-10-24 06:50:10
234
93
12
2
siton
#2JV0JVCP
13 5 798
2020-10-24 09:14:04
68
13
13
1
Co-leader
HellBoy
#2VVUUVJ0
13 5 793
2020-10-24 07:44:48
1178
640
14
2
Co-leader
Amit
#PQJ2L2QQ
13 5 789
2020-10-24 03:54:25
116
200
15
4
Truncho
#2J90PQ2Q8
13 5 779
2020-10-24 08:32:38
497
153
16
4
Elder
פולי
#VG0PVY9J
13 5 756
2020-10-24 06:42:52
66
240
17
1
Co-leader
EdenBitton
#8UQQ0GL2
13 5 751
2020-10-23 23:25:19
94
280
18
2
Elder
l.f 1936
#82VPPUY9L
13 5 739
2020-10-23 14:16:19
214
360
19
8
הרצל!!!
#2G29UJP8R
13 5 737
2020-10-24 07:30:59
23
40
20
1
Co-leader
KIS
#2U28PQ9GJ
13 5 729
2020-10-24 08:59:51
756
634
21
4
Dalva
#2CPRJL9QY
13 5 716
2020-10-24 08:57:12
513
520
22
4
adalp
#229QU882J
13 5 690
2020-10-24 08:39:51
10
0
23
6
dolev
#V8RCRQUL
13 5 667
2020-10-24 08:12:22
2
600
24
9
Co-leader
KOS
#28PCLGYJV
13 5 643
2020-10-24 07:38:50
842
400
25
1
Co-leader
No Fear
#2YJV2G8L9
13 5 638
2020-10-23 14:13:12
129
360
26
3
Co-leader
KingLuffy
#92JU8PVUQ
13 5 638
2020-10-24 08:01:47
44
280
27
5
kain
#GP02R0C2
13 5 613
2020-10-24 07:48:26
780
640
28
1
Thekid
#CC2RYL8U
13 5 589
2020-10-23 19:14:02
408
470
29
3
abenda
#2C90CVJ8C
13 5 579
2020-10-24 07:37:56
128
520
30 etya❤
#28C22C0JP
13 5 563
2020-10-24 09:15:22
983
600
31
3
Elder
83shahar
#P8R9Q0G2
13 5 554
2020-10-24 09:02:35
340
112
32
1
Michael
#UVYRJPJ
13 5 548
2020-10-24 08:57:02
276
400
33
5
Staketicos
#8GY9YVL20
13 5 525
2020-10-24 09:16:39
421
280
34
3
moshe
#8YGL9LQR9
13 5 521
2020-10-24 08:26:10
282
0
35
4
Elco
#Q8CURJR9
13 5 519
2020-10-23 14:59:25
50
360
36 Ragnar
#22VYR8CY
13 5 479
2020-10-24 08:31:12
313
600
37
2
Kozkid
#J9PC9000
13 5 475
2020-10-24 01:42:34
32
320
38
1
IL NaVy
#8VQ09UYG
13 5 411
2020-10-24 09:10:47
536
520
39
1
Leader
♣WaRsTyleZ♣
#J2UCPL80
13 5 391
2020-10-23 23:34:46
122
280
40 tomerr
#8GYUR822
13 5 356
2020-10-23 21:57:44
294
520
41 orrr
#2VR028LYQ
13 5 287
2020-10-24 08:15:18
84
120
42 Co-leader
The Punisher
#22VJU2P88
13 5 272
2020-10-23 14:00:01
208
280
43 Eyal Tvito
#29LCV9P0
13 5 257
2020-10-23 19:58:58
158
400
44 KIR
#8RCQRPYQC
13 5 220
2020-10-19 08:20:54
0
40
45 KAL
#2PLLPRL0L
13 5 212
2020-10-23 19:43:58
20
280
46 Co-leader
roper
#LQRQQ8QQ
13 5 133
2020-10-14 13:59:17
0
0
47
1
vlad
#9YPCP0PY
13 5 102
2020-10-24 05:19:18
216
480
48
1
Elder
mark
#2Y9PJU0J
13 5 085
2020-10-24 08:56:27
155
320
49 Co-leader
LidorMoses
#8PYL0GG
13 5 045
2020-10-23 20:35:44
98
400
50 ERAN HOGI
#88VYV0R2
13 4 876
2020-10-24 08:27:16
70
80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord