Kush Kings

#8JVPUPPY

43 581

45 / 50

Anyone can join but not everybody can stay. Promotion is based on overall performance

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 43 581
Chiến Tích Cần Có 3 300
Clan Leader BluntKing
Phạm vi chiến tích 3 761 – 4 870
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 698
Elder 8
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
4
Co-leader
Big Bad Wolf
#P99YPRU2
13 4 870
2020-04-06 09:33:40
0
40
2
4
Leader
BluntKing
#8YR0GJRJ
13 4 818
2020-04-06 14:06:23
60
70
3
7
St8puff
#928Q9UCUQ
11 4 700
2020-04-06 14:04:40
0
0
4
7
林松
#20P9PVLY8
11 4 666
2020-04-06 07:58:01
40
40
5
11
got ya
#PVQ2CLYP8
10 4 660
2020-04-06 14:20:47
0
40
6
9
mlstersir
#Y0VCU9RR
12 4 635
2020-04-06 15:11:27
124
40
7
16
Alex
#PJY9YJUR
11 4 472
2020-04-06 13:12:01
66
80
8
6
lotaddr
#22UCGQ09
13 4 439
2020-04-06 07:15:08
76
40
9
6
Co-leader
Please b gentle
#QQCCUCR8
13 4 406
2020-04-05 07:14:32
0
0
10
6
Elder
lucky'空帆
#22JYJ9QRJ
12 4 404
2020-04-05 10:10:03
0
0
11
10
lil pe$o
#LPG9RVRJ
12 4 393
2020-04-05 22:34:31
0
20
12
5
Co-leader
Que
#9UCP9CQLJ
12 4 374
2020-04-04 23:18:18
0
0
13
5
Co-leader
garbagefruit
#8QL0RR9UJ
12 4 361
2020-04-06 02:18:33
40
0
14
14
High Heist
#Y922RC9VR
10 4 345
2020-04-06 14:59:49
0
0
15
6
Co-leader
¿WhiteBoy¿
#PCLC02J8
10 4 344
2020-04-06 01:37:44
0
32
16
2
OG
#LCQGUV22
11 4 335
2020-04-06 05:30:42
40
0
17
4
beast
#2QU029Y0
11 4 329
2020-04-06 02:35:47
10
40
18
6
Timur
#Y8UQRUGP
12 4 329
2020-04-04 23:07:57
0
0
19
2
rlashcoyale
#QLQ28QU
12 4 300
2020-04-06 04:40:46
10
40
20
2
modelmetal00
#P9G902RGJ
11 4 273
2020-04-05 22:28:37
0
0
21
1
Elder
JDog
#PR9JCC9YU
11 4 252
2020-04-04 21:41:38
0
0
22
1
Co-leader
Alex
#PGLY2P90V
11 4 251
2020-04-05 11:44:31
0
0
23
4
shrieth
#P8PL2V2V8
10 4 247
2020-04-06 06:24:33
10
0
24
2
Lord William
#2U929UJ8
11 4 239
2020-04-06 01:18:41
0
0
25
1
Elder
bishop117
#20CPJP2J8
12 4 230
2020-03-30 04:56:20
0
0
26
1
johhnnaayy
#9UQ2VYCJC
10 4 224
2020-04-05 02:50:05
0
0
27
1
BIGGER DADDY
#8YG988CQ
10 4 195
2020-04-06 06:45:50
60
40
28
1
Atlas
#GRJG22P
11 4 179
2020-04-05 16:31:56
0
0
29
1
lilpeeper
#9YC90YGG9
10 4 153
2020-03-25 19:45:57
0
0
30
1
Elder
freddydabear
#2UU2LVUL
11 4 152
2020-04-06 01:24:18
20
0
31
1
Elder
lucky'御魂
#2JQVYL0L8
11 4 147
2020-04-06 01:57:05
10
40
32
1
Elder
KINGZX
#YLLU2QLGC
10 4 110
2020-03-27 15:41:31
0
0
33
1
Benalon
#988GUYYV
10 4 095
2020-04-01 15:10:59
0
0
34
4
Elder
nickleburke
#LYG0UCVL
12 4 092
2020-04-06 14:39:38
76
60
35 Co-leader
BluntQueen
#QYGP22RR
11 4 085
2020-02-14 00:20:48
0
0
36 jennywap
#C0VLGG0G
12 4 082
2020-04-05 20:26:43
0
10
37 MaeRZ
#YUPVRGC02
8 4 067
2020-03-25 19:19:00
0
0
38
1
Bot_Dunk
#PGGUYGPG0
9 4 036
2020-04-05 05:20:56
0
0
39
1
wraith
#P8UPPR8U
11 4 030
2020-03-02 05:49:06
0
0
40
1
crunchy
#LCQQQ8PY
10 4 028
2020-03-24 08:32:45
0
0
41
1
2smugb0i
#PQU2RQRYR
10 4 010
2020-04-05 17:42:15
0
0
42
1
Elder
ILoveOtters
#QJYRJLYR
11 4 005
2020-03-16 23:54:30
0
0
43
1
Đấu trường 12 Major Zero
#2CR08UYUR
10 3 875
2020-04-06 04:01:33
38
16
44
1
Đấu trường 12 linus
#P2VL09CGR
9 3 799
2020-03-31 05:55:05
0
0
45
1
Đấu trường 12 UNSTOPABLE
#PG90P8QLJ
9 3 761
2020-04-06 14:17:42
10
0

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord