SSG Taurus

#8J9QP82G

58 698

45 / 50

🌟Official SpaceStationGaming and CWA Clan🌟Sister clan to SSG Ares🌟discord.gg/C5m2hCd🌟cr-api.com

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 58 698
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader nick
Phạm vi chiến tích 5 014 – 6 327
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 940
Elder 4
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Trph.
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
P S Y C H O
#2VVYUGGGL
13 6 327
2020-07-05 15:33:49
633
640
2 SwedishViking
#2PVULG
13 6 321
2020-07-05 14:34:00
359
80
3 jisu23
#9Q8UC9899
13 6 316
2020-07-05 15:39:00
770
760
4
2
Juvey
#PGGPV8JC0
12 6 192
2020-07-05 11:48:29
68
560
5 Moaz
#2Y22LGU9G
13 6 168
2020-07-05 14:02:03
266
800
6
1
Elder
Shaka Zulu
#GCR2CRU0
13 6 158
2020-07-04 14:58:19
548
400
7
1
Co-leader
Kobie
#8P08PRY
13 6 133
2020-07-05 03:40:38
40
120
8
1
Ilya
#2VC2JYCPC
13 6 101
2020-07-05 15:30:48
472
360
9
1
The incredible
#9LGRGY8CC
12 6 100
2020-07-05 10:14:13
108
600
10
6
Lord Stark
#8PVP0JVC
13 6 094
2020-07-05 16:35:39
288
560
11 Elder
ARUN™
#LLLYV0V2
13 6 025
2020-07-05 16:41:44
1143
600
12
5
ᴥ⁂ↈ⁂ᴥ
#QY2GGJRR
13 6 017
2020-07-05 16:29:55
603
640
13 jared
#9CCGJGQP
13 6 008
2020-07-05 16:20:33
121
440
14
2
Elder
mineisbiggerJr!
#YUUJLYQC
13 5 966
2020-07-05 16:16:48
1901
760
15 alexanderdoc
#8QLC0VQC
13 5 915
2020-07-05 16:22:39
330
676
16 ELECTR⚡️FY
#9GVQU8YVQ
13 5 914
2020-07-05 16:23:59
1323
1000
17
1
the drew crew
#8JPRPGGV
13 5 876
2020-07-05 16:37:03
559
520
18
4
pavananenenu
#2J0GGLVL2
13 5 871
2020-07-05 13:01:55
196
400
19 Nova I KnightOP
#908YYR0QC
13 5 814
2020-07-05 14:51:19
58
0
20
2
❄️Meeks Tape❄️
#8LLYRUR9Y
13 5 765
2020-07-05 14:33:29
400
480
21
2
Tinks
#Y2JUP2URP
12 5 762
2020-07-05 16:21:58
874
360
22
2
TTV/zachie_cr
#Y2C2J80V
13 5 748
2020-07-05 15:50:59
962
513
23
2
melina
#8VUL2YVUV
13 5 700
2020-07-05 07:27:30
142
360
24 ⚡King⚡
#2VQ8GQPGL
13 5 632
2020-07-05 16:24:25
1009
640
25
4
ㅋFröggieㅋ
#89YGL2LG
13 5 619
2020-07-05 09:29:26
338
480
26 <c2>vivek
#PGYR2UYL
13 5 610
2020-07-05 16:14:09
858
720
27
2
Co-leader
KingKaden
#P990YC9G0
12 5 608
2020-07-05 16:08:52
421
540
28
1
Little Lick
#2VP0Y2QL
11 5 601
2020-07-05 12:03:40
10
200
29
1
Leader
nick
#8VYV9GLGJ
12 5 600
2020-07-05 11:11:16
874
560
30 Trapz
#8L8VPLRVY
13 5 582
2020-07-05 16:02:19
334
520
31 <c3>E꙰G꙰G꙰
#LYVPPVQY
13 5 520
2020-07-05 15:31:07
528
320
32 Ahaan
#2LYV2LRR
13 5 485
2020-07-05 16:08:58
0
40
33
1
Master G
#2CUPP8V0
12 5 475
2020-07-04 22:50:01
153
400
34
1
つきたん@祭声
#9YPU8C098
12 5 467
2020-07-05 15:08:05
249
439
35
1
Dn Walter
#8L9JUUVPU
13 5 465
2020-07-05 15:19:14
249
260
36
1
RexTexYT
#2LVCUC9PQ
12 5 372
2020-07-05 15:00:38
618
480
37
1
SGANET
#8QQGVLV0
13 5 369
2020-07-05 16:18:10
398
592
38
1
<c5>carter
#2QG8L9Q09
13 5 363
2020-07-05 12:54:10
564
480
39
1
Saif
#RC9CYY0G
12 5 348
2020-07-05 15:11:34
10
40
40
1
axaloo
#9LQRVG29J
13 5 335
2020-07-05 15:47:31
341
440
41
1
Sir Naderi
#20CLUGVV
13 5 333
2020-07-05 11:06:36
190
400
42
1
MK☯️Mystic
#P20PPPCC
13 5 210
2020-07-05 05:31:15
106
240
43
1
Jake t
#9PC20J2JC
12 5 146
2020-06-30 09:42:59
0
0
44
1
kızıltaş123
#2Q88L8C80
12 5 037
2020-07-04 12:51:58
18
80
45
1
BMills7
#JQYU2VV
13 5 014
2020-07-05 15:00:30
38
80

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord